Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Công nghệ lớp 8 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ lớp 8 Bài 1 : Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt triết lý và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 8. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 8 sẽ giúp học viên củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 8 .

Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

A. Lý thuyết

Trong tiếp xúc, con người dùng nhiều phương tiện đi lại thông tin khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau :

    – Tiếng nói.

– Cử chỉ .
– Chữ viết .
– Hình vẽ …

I. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất

Trong sản xuất, muốn làm ra một mẫu sản phẩm nào đó, trước hết người phong cách thiết kế phải diễn đạt đúng chuẩn hình dạng và cấu trúc của mẫu sản phẩm, phải nêu vừa đủ những thông tin thiết yếu khác như kích cỡ, nhu yếu kĩ thuật, vật tư … Các nội dung này được trình diễn theo những quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó người công nhân địa thế căn cứ theo bản vẽ để triển khai sản xuất, lắp ráp, thiết kế .

cCác kĩ sư đang dùng bản vẽ kĩ thuật để trao đổi ý kiến với nhau
aCác nhân viên đang lập bản vẽ kĩ thuật của sản phẩm
bCác công nhân đang căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để thi công công trình

II. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống

Trong đời sống, để người tiêu dùng sử dụng những loại sản phẩm do con người làm ra : vật dụng điện tử, những loại máy, phương tiện đi lại đi lại một cách hiệu suất cao và bảo đảm an toàn, mỗi chiếc máy hoặc thiết bị phải kèm theo bản hướng dẫn bằng lời và hình ( bản vẽ, sơ đồ … ) .
Hãy cho biết ý nghĩa của những hình 1.3 a, b trong SGK .
– Hình 1.3 a là sơ đồ và mạch điện trong thực tiễn .
– Hình 1.3 b là cái nhìn tổng quan mặt phẳng nhà ở .

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống (hay, chi tiết)

III. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật tương quan đến nhiều ngành kỹ thuật khác nhau, mỗi nghành lại có một loại bản vẽ riêng .
Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử .
Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện kèm theo học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác .

Hỏi đáp VietJack

Hỏi đáp VietJack

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

A. Một phương tiện đi lại thông tin
B. Hai phương tiện đi lại thông tin
C. Nhiều phương tiện đi lại thông tin
D. Không sử dụng phương tiện đi lại thông tin nào .

Đáp án: Đáp án: C.

Vì những phương tiện đi lại đó như : lời nói, cử chỉ, chữ viết, hình vẽ, …

Câu 2: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

A. Kích thước
B. Yêu cầu kĩ thuật
C. Vật liệu
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạo
B. Thiết kế
C. Lắp ráp
D. Thi công

Đáp án: B

Vì phong cách thiết kế được thực thi trước khi người công nhân sản xuất, lắp ráp, xây đắp .

Câu 4: Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuất

B. Đời sống
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?

A. Tăng hiệu suất cao sử dụng loại sản phẩm
B. Giúp sử dụng loại sản phẩm bảo đảm an toàn
C. Giúp sử dụng loại sản phẩm bảo đảm an toàn và hiệu suất cao
D. Giúp sử dụng loại sản phẩm bảo đảm an toàn hoặc hiệu suất cao

Đáp án: C

Câu 6: Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khí
B. Điện lực
C. Kiến trúc
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì nghành nghề dịch vụ cơ khí có bản vẽ lắp ráp cụ thể, nghành nghề dịch vụ điện lực có bản vẽ sơ đồ mạch điện, nghành nghề dịch vụ kiến trúc có bản vẽ phong cách thiết kế nhà, …

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

A. Tay
B. Dụng cụ vẽ
C. Máy tính điện tử
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng tác động không tốt tới những môn khoa học – xã hội khác
B. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất
C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống
D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Đáp án: A

Vì học vẽ kĩ thuật tạo điều kiện kèm theo giúp học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác

Câu 9: Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau
B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để sản xuất mẫu sản phẩm
C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp loại sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Chọn đáp án đúng: lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:

A. Quân sự
B. Giao thông

C. Xây dựng

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án: D

Vì cả 3 nghành nghề dịch vụ trên đều sử dụng bản vẽ kĩ thuật .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button