Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 12: Công suất điện

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 12 : Công suất điện giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí :

Bài C1 (trang 34 SGK Vật Lý 9): Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng.

Lời giải:

Nếu cùng một hiêu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn

Bài C2 (trang 34 SGK Vật Lý 9): Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C1 Trang34

Bài C3 (trang 34 SGK Vật Lý 9): Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:

– Một bóng đèn có thế lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn ?
– Một nhà bếp điện được kiểm soát và điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào nhà bếp có công suất nhỏ hơn ?

Lời giải:

– Trong trường hợp bóng đèn sáng hơn thì có công suất lớn hơn .
– Trong trường hợp nhà bếp điện nóng ít hơn thì có công suất nhỏ hơn .

Bài C4 (trang 35 SGK Vật Lý 9): Từ các số liệu trong bảng 2 (SGK), hãy tính UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo

Lời giải:

– Với bóng đèn 1, ta có : U1 = 6.0,82 = 49,2 W
– Với bóng đèn 2, ta có : U2 = 6.0,51 = 3,06 W
Tích UI so với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn .

Bài C5 (trang 36 SGK Vật Lý 9): Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C5 Trang 36

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C5g Trang 36

Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 9): Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

– Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường

– Có thể dùng cầu trì loại 0,5 A cho bóng đèn này được hay không ? Vì sao ?

Lời giải:

– Khi đèn sáng thông thường thì công suất tiêu thụ ( P. ) của đèn bằng công suất định mức 75W
Ta có : P = UI = 75W
⇒ Cường độ dòng điện qua bóng đèn là :

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C6g Trang 36 1
Điện trở khi đèn sáng thông thường là :

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C6g Trang 36 2

– Có thể dùng cầu trì loại 0,5 A cho bóng đèn này vì nó bảo vệ cho đèn hoạt động giải trí thông thường và sẽ nóng chảy, tự động hóa ngắt mạch khi đoản mạch .

Bài C7 (trang 36 SGK Vật Lý 9): Khi mắc 1 bóng đèn vào U – 12V thì dòng điện chạy qua I= 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và R?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C7g Trang 36

Bài C8 (trang 36 SGK Vật Lý 9): Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với U = 220V và khi đó R = 48,4Ω. Tính công suất của bếp điện?

Lời giải:

Cường độ dòng điện qua nhà bếp : I = U / R = 220 / 48,4 = 50/11 A

Công suất của bếp điện:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C8g Trang 36 1

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button