Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Cách Tính Công Suất Sử Dụng Giường Bệnh Như Thế Nào? Thông Tư Số 28/2014/Tt

Cách Tính Công Suất Sử Dụng Giường Bệnh Như Thế Nào? Thông Tư Số 28/2014/Tt

Tác giả : Bộ Y tếChuyên ngành : Tổ chức, quản trị y tếNhà xuất bản : Bộ Y tếNăm xuất bản : 2006T rạng thái : Chờ xét duyệtQuyền truy vấn : Cộng đồng

THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ CÔNG CỘNG

Các Khái niệm cơ bản, vai trò, yêu cầu và dạng thức của thông tin trong quản lý y tế

Khái niệm thông tin y tế
tin tức y tế có 2 nghĩa : Nghĩa thứ nhất : tin tức y tế là truyền tin / thông điệp về sức khỏe thể chất và công tác làm việc chăm nom bảo vệ sức khỏe thể chất giữa những cơ quan / cơ sở y tế, người bệnh, nhân dân, những cơ quan / cơ sở khác v.v … với nhau. Nghĩa thứ hai : tin tức y tế là những tin tức / thông điệp, số liệu, chỉ tiêu / chỉ số về sức khỏe thể chất, bệnh tật và công tác làm việc chăm nom bảo vệ sức khỏe thể chất .

Đang xem: Cách tính công suất sử dụng giường bệnh

Khái niệm chỉ số y tế / sức khỏe thể chất

Chỉ số y tế /sức khỏe là “Số đo giúp đo lường và so sánh những sự thay đổi. Sự thay đổi có thể được thể hiện theo chiều hướng (tăng hay giảm), mức độ (ít hay nhiều) và phạm vi (rộng hay hẹp).” về lĩnh vực y tế/ sức khỏe. Như vậy chỉ số thường được hiểu là một số tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai hay nhiều mức độ nào đó của một hiện tượng thuộc lĩnh vực y tế/ sức khỏe. Những số đo về y tế/ sức khỏe ở đây được hiểu bao gồm cả những số đo về một khía cạnh y tế nào đó có liên quan đến cộng đồng, liên quan đến nguy cơ sức khỏe, liên quan đến bản thân sức khỏe và liên quan đến phần phục vụ cho sức khỏe.

Khái niệm chỉ tiêu y tế / sức khỏe thể chất

Chỉ tiêu y tế/sức khỏe là “thước đo giá trị các mục tiêu, kết quả và hoạt động y tế x∙ hội ” (Theo TCYT thế giới) hoặc “Tiêu chí được biểu hiện bằng số “. Như vậy chỉ tiêu được biểu hiện bằng số về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ của các hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể.

Một số nhu yếu ( đặc tính ) của thông tin trong quản trị y tếTính sử dụng
tin tức phải thiết yếu và được sử dụng trong việc hoạch định chủ trương y tế, kiến thiết xây dựng kế hoạch, quản trị, giám sát và lượng giá những hoạt động giải trí y tế v.v … Như vậy thông tin phải không thiếu và tổng lực .
Tính đúng chuẩn, khách quan
tin tức phản ánh một cách đúng đắn, trung thực thực chất, tình hình của yếu tố sức khỏe thể chất / y tế của địa phương .
tin tức không nhờ vào vào ý thức, ý chí của con người. Thông báo thông tin đúng thực sự không thêm bớt, làm xô lệch thông tin. Những người khác nhau khi sử dụng thông tin đều có nhận định và đánh giá tựa như như nhau. Thông tin thu được từ nhiều nguồn khác nhau nhưng vẫn cho hiệu quả về sức khỏe thể chất, bệnh tật giống nhau .
Tính nhạy
tin tức phải nhạy cảm với sự đổi khác của đối tượng người tiêu dùng. Thông tin hoàn toàn có thể giám sát được những biến hóa rất nhỏ của đối tượng người tiêu dùng hoặc với lượng rất ít thông tin nhưng vẫn thống kê giám sát được sự biến hóa của yếu tố .
Tính update
tin tức của yếu tố sức khỏe thể chất xảy ra gần nhất với mốc thời hạn sử dụng thông tin. Thông tin càng update càng có ý nghĩa trong quản trị, nhất là khi lập kế hoạch y tế. Ví dụ : Lập kế hoạch y tế năm 2004 cần phải có thông tin y tế năm 2003 .
Tính đặc hiệu
Sự biến hóa của thông tin phản ánh sự đổi khác của đối tượng người tiêu dùng / yếu tố, chứ không phải do ảnh hưởng tác động của những yếu tố khác. Ví dụ tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi biến hóa phản ánh sự biến hóa của mức sinh .
Tính thực thi và đơn thuần
Việc tích lũy thông tin thuận tiện và hoàn toàn có thể tính được những chỉ số / chỉ tiêu một cách đơn thuần trong những điều kiện kèm theo nguồn lực được cho phép .
Tầm quan trọng của thông tin trong công tác làm việc quản trị y tế
Trong công tác làm việc quản trị y tế không hề thiếu thông tin nói chung và thông tin y tế nói riêng. Thông tin cần cho mọi quá trình trong quy trình quản trị cũng như từng quy trình quản trị. Không có thông tin sẽ không xác lập được những yếu tố sức khỏe thể chất, lựa chọn ưu tiên, lập kế hoạch, theo dõi giám sát và nhìn nhận .
Trong công tác làm việc quản trị thông tin cần khắc phục 1 số ít yếu tố theo “ Luật Finagle ” :
tin tức đang có thì không phải là thông tin muốn có .
tin tức muốn có không phải thông tin cần có .
tin tức cần có thì không phải là thông tin tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tích lũy được .
tin tức hoàn toàn có thể tích lũy được thì đắt hơn năng lực hoàn toàn có thể chi trả .
Thu thập, tàng trữ, trình diễn thông tin là một trong những hoạt động giải trí quan trọng trong công tác làm việc quản trị thông tin y tế. Vấn đề cơ bản được nêu ra trong công tác làm việc quản trị thông tin là thông tin được tích lũy và sử dụng như thế nào ? trong khoanh vùng phạm vi nào, vào thời gian nào và do ai sử dụng ? .
Nếu ta cần thêm những thông tin để đưa ra quyết định hành động thì những thông tin nào cần được chứng minh và khẳng định, dạng thông tin nào cần có, thông tin được sử dụng thực sự là gì ? tin tức hoàn toàn có thể dưới 1 số ít dạng như : Số liệu định lượng về những vấn đề đơn cử, hoàn toàn có thể là số tuyệt đối hay số tương đối, ví dụ như số lượng bác sỹ tại một cơ sở y tế, tỷ suất bệnh nhân tử trận của một loại bệnh trong năm, hay số liệu định tính như nhận thức của hội đồng về chất lượng dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất. Một số thông tin quan trọng như những trường hợp bệnh mới mắc của một vụ dịch cần phải được update tiếp tục, trong khi một số ít chỉ số như phân phối nước cho hộ mái ấm gia đình hay trình độ văn hóa truyền thống ở người lớn thường đổi khác chậm nên cần được báo cáo giải trình định kỳ. Một số thông tin có được từ những số liệu ghi chép hàng ngày của những dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất và được báo cáo giải trình theo một mạng lưới hệ thống qui định .
Các dạng thức của thông tin y tế

Tỷ số ( Ratio ) : Tỷ số là một phân số, trong đó tử số hoàn toàn có thể không thuộc mẫu số :
A
Tỷ số = — — ; ( trong đó A khác B )
B
Tỷ trọng ( Proportion ) : Tỷ trọng là một phân số, trong đó tử số là một phần của mẫu số và có cùng đơn vị chức năng giám sát như nhau :
A
Tỷ trọng = — — –
A + B

Tỷ lệ phần trăm (Percentage): Tỷ lệ phần trăm giống như tỷ trọng, nhưng được nhân với 100%. Tỷ lệ phần trăm cho biết số lượng của tử số tính cho 100 đơn vị của mẫu

A
Tỷ lệ % = — — – x 100
A + B

Tỷ suất (Rate): Tỷ suất là một phân số dùng để đo lường tốc độ thay đổi, trong đó tử số là các sự kiện (sinh, chết, bệnh tật… ) và mẫu số là số lượng cá thể có khả năng sinh ra “sự kiện” đó ( dân số chung, số trẻ em

Số “ sự kiện ” xảy ra trong khoảng chừng thời hạn xác lập thuộc 1 khu vực
Tỷ suất = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Số lượng trung bình thành viên có năng lực sinh ra “ sự kiện ” đó trong khu vực đó cùng thời hạn

Xác suất (Probability): Công thức tính tương tự như tỷ suất, nhưng mẫu số là số lượng cá thể có khả năng sinh ra “sự kiện” đó vào thời điểm bắt đầu quan sát, không phải là số lượng cá thể trung bình của thời kỳ quan sát.

Số “ sự kiện ” xảy ra trong khoảng chừng thời hạn xác lập thuộc 1 khu vực
Xác suất = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Số lượng thành viên có năng lực sinh ra “ sự kiện “ đó vào thời gian khởi đầu quan sát trong khu vực đó cùng thời hạn

Số trung bình (Mean): Có công thức tính:

X1 + X2 + X3 + … + Xn
Số trung bình = — — — — — — — — — –
n

Hệ thống phân loại thông tin y tế và các chỉ số/ chỉ tiêu y tế cơ bản

Có nhiều cách phân loại thông tin y tế khác nhau tuỳ thuộc vào mục tiêu của người sử dụng, đặc tính của những thông tin và những nghành nghề dịch vụ y tế / sức khỏe thể chất. Thường có những nhóm thông tin y tế / sức khỏe thể chất sau :
Nhóm thông tin về tình hình sức khỏe thể chất và những yếu tố tác động ảnh hưởng đến sức khỏeNhóm thông tin về dân số
Dân số trung bình giữa năm, số phụ nữ 15-49 tuổi, tổng số trẻ nhỏ 0-4 tuổi, tổng số dân số từ 5-14 tuổi, tổng số dân số trên 65 tuổi, tổng số hộ mái ấm gia đình, tỷ suất sinh thô, tổng tỷ suất sinh, tỷ suất chết thô, tỷ suất tăng dân số tự nhiên, tỷ suất chết trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, tỷ suất chết của trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, tỷ số chết mẹ, tỷ suất tăng trưởng dân số hàng năm, tỷ suất Xác Suất dân số người lớn biết chữ theo giới, tỷ suất dân số phụ thuộc vào, triển vọng sống trung bình khi sinh v.v …
Nhóm thông tin về kinh tế tài chính – văn hoá – xã hội
Kinh tế ( chỉ số tăng trưởng con người – HDI, chỉ số đói nghèo, chỉ số thu nhập v.v … ), trình độ văn hoá, giáo dục, giáo dục sức khỏe thể chất, nước sạch và vệ sinh môi trường tự nhiên ( tỷ suất tiếp cận với nước sạch, tỷ lệ dân số có hố xí hợp vệ sinh v.v … ), lối sống ( chỉ số về hút thuốc lá và tương quan giữa bệnh tật và hút thuốc lá v.v … ) .
Nhóm thông tin về sức khỏe thể chất, bệnh tật
Tuổi thọ trung bình, sức khỏe thể chất trẻ nhỏ ( Tỷ suất tử trận trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tỷ suất tử trận chu sinh, tỷ suất suy dinh dưỡng trẻ nhỏ, tỷ suất trẻ sơ sinh thấp cân v.v … ), sức khỏe thể chất sinh sản ( Tỷ lệ tử trận mẹ, tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi, tổng tỷ suất sinh ), quy mô bệnh tật, tử trận v.v …
Nhóm thông tin về dịch vụ y tế
Tỷ lệ tiếp cận, sử dụng những dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, chăm nom sức khỏe thể chất bà mẹ, trẻ nhỏ, nguồn lực và tổ chức triển khai quản trị mạng lưới hệ thống y tế v.v …
Nhóm thông tin nguồn vào, hoạt động giải trí, tác động ảnh hưởng, đầu raNhóm thông tin về đầu vào
Gồm những chỉ số phản ánh những loại và số lượng nguồn lực của ngành ( số lượng cơ sở y tế, giường bệnh, nhân lực, kinh phí đầu tư, trang thiết bị và thuốc men ) .
Nhóm thông tin về hoạt động giải trí
Gồm những chỉ số phản ánh những hoạt động giải trí của ngành Y tế ( hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh, sức khỏe thể chất sinh sản và kế hoạch hoá mái ấm gia đình, hoạt động giải trí của những chương trình y tế ) .
Nhóm thông tin về đầu ra
Gồm những chỉ số phản ánh tác dụng đầu ra trước mắt của những hoạt động giải trí y tế ( những chỉ số mức sử dụng dịch vụ y tế, năng lực tiếp cận, chất lượng dịch vụ y tế, tỷ suất mắc bệnh và tử trận ) .
Nhóm thông tin về tác động ảnh hưởng
Gồm những chỉ số phản ánh ảnh hưởng tác động vĩnh viễn và tổng thể và toàn diện của những hoạt động giải trí y tế ( Tuổi thọ trung bình khi sinh, quy mô bệnh tật và tử trận, chiều cao trung bình ). Các chỉ số này thường biến hóa chậm, nên cần nhìn nhận 5 – 10 năm / lần .
Nhóm thông tin định tính và định lượngThông tin định lượng
Khi giá trị của những thông tin được bộc lộ bằng những số lượng ( 8 % trẻ nhỏ sơ sinh có cân nặng tin tức định tính
Khi giá trị của những thông tin được bộc lộ bằng những chữ hoặc ký hiệu ( Trình độ văn hoá : mù chữ, biết chữ. Hoạt động của Trạm y tế xã : Tốt, khá, trung bình, kém v.v … ) .
Các chỉ tiêu cơ bản y tế cơ sở
Quyết định số 2553 / 2002 / QĐ-BYT ngày 4 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành 121 chỉ tiêu cơ bản ngành y tế Nước Ta và 97 chỉ tiêu cơ bản y tế cơ sở. Những chỉ tiêu y tế này được phân cấp quản trị theo những tuyến y tế khác nhau từ tuyến y tế Trung ương ( Bộ Y tế ), tuyến tỉnh, tuyến huyện và đến tuyến xã. Dưới đây là cách tính và ý nghĩa của 1 số ít chỉ tiêu cơ bản y tế cơ sở :
Các chỉ tiêu về tình hình bệnh tật, tử trận
Tỷ suất mắc, chết những bệnh dịch lây và bệnh quan trọng / 10 000 dân .
Tỷ lệ mắc, chết 10 bệnh cao nhất của huyện / 10 000 dân .
Cơ cấu bệnh tật và tử trận tại huyện ( % mỗi nhóm bệnh theo ICD-X ) .
Các chỉ tiêu này dùng để nghiên cứu và phân tích quy mô bệnh tật và xác lập nhu yếu sức khỏe thể chất của nhân dân mỗi vùng trong khoảng chừng thời hạn xác lập .
Các chỉ tiêu về hoạt động giải trí khám chữa bệnh

Các chỉ tiêu chung về hoạt động khám chữa bệnh

Số lần khám bệnh trung bình / người / năm : Là số lần khám bệnh trung bình cho 1 người dân trong năm báo cáo giải trình. Chỉ tiêu này được tính bằng chia tổng số lần khám của toàn bộ những loại khám trong trong năm báo cáo giải trình cho dân số trung bình của năm đó .
Tỷ lệ lượt BN điều trị nội trú / 1000 dân .
Tỷ lệ lượt BN điều trị ngoại trú / 1000 dân .

Các chỉ tiêu này dùng để nhìn nhận tình hình sức khỏe thể chất của mỗi vương quốc, mỗi vùng và tình hình hoạt động giải trí chăm nom sức khỏe thể chất nhân dân, giám sát nhu yếu dịch vụ y tế, cân đối nguồn lực Giao hàng nhu yếu KCB.

Các chỉ tiêu về hoạt động ngoại trú bệnh viện

Tổng số lượt người khám bệnh : Một lần khám bệnh là một lần bệnh nhân được thầy thuốc thăm khám về lâm sàng hoặc phối hợp với cận lâm sàng hay với những thủ pháp thăm dò khác nhằm mục đích mục tiêu chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị. Chỉ tiêu này dùng nhìn nhận lưu lượng bệnh nhân đến bệnh viện, trên cơ sở đó xác lập nhu yếu về khám bệnh của từng vùng dân cư .
Tổng số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú : Bệnh nhân điều trị ngoại trú là những BN sau khi đến khám lần đầu được lập hồ sơ bệnh án, có kế hoạch điều trị từng đợt, bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị tại nhà hoặc vẫn thao tác nhưng được thầy thuốc theo dõi định kỳ, liên tục khám lại nhiều lần và điều trị theo đơn có ghi chép vào bệnh lịch giữa những lần khám cho đến khi khỏi bệnh hoặc không thay đổi .

Các chỉ tiêu về hoạt động nội trú bệnh viện

Công suất sử dụng giường bệnh : Là tỷ suất Tỷ Lệ sử dụng giường bệnh so với kế hoạch được giao của một bệnh viện hoặc là số ngày sử dụng trung bình một giường bệnh ( Sn ) trong năm báo cáo giải trình. Cách tính như sau :

tiến sỹ ngày điều trị nội trú trong thực tiễn trong một năm xác lập của bệnh viện
= — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – x 100 %
Số giường được duyệt theo kế hoạch trong một năm xác lập x 365 ngày
Hoặc :
tiến sỹ ngày điều trị nội trú thực tiễn trong một năm xác lập của bệnh viện
Sn = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Số giường trung bình trong cùng kỳ báo cáo giải trình
Số ngày sử dụng trung bình một giường bệnh là chỉ tiêu quan trọng dùng để nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động giải trí của bệnh viện. Nếu số ngày sử dụng giường trung bình tăng lên chứng tỏ rằng số giường bệnh viện đã được sử dụng triệt để không tiêu tốn lãng phí. Tuy nhiên không có nghĩa là để bảo vệ đạt chỉ tiêu ngày sử dụng giường mà bệnh viện phải nhận cả những bệnh nhân không đúng tuyến, nhận những bệnh nhân không thiết yếu phải điều trị nội trú cũng như lê dài ngày điều trị của bệnh nhân. Do đó khi nghiên cứu và phân tích nhìn nhận hiệu suất cao của bệnh viện cần tích hợp nhiều chỉ tiêu phản ánh từng mặt hoạt động giải trí của bệnh viện .
Số ngày điều trị trung bình của một bệnh nhân được tính bằng cách chia tổng số ngày điều trị trong kỳ báo cáo giải trình cho tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trong kỳ báo cáo giải trình .
Số ngày điều trị trung bình của một bệnh nhân ra viện được tính bằng cách chia tổng số ngày điều trị của những bệnh nhân ra viện và chết cho tổng số bệnh nhân ra viện và chết trong kỳ báo cáo giải trình .
Hai chỉ tiêu này phản ánh chất lượng công tác làm việc của bệnh viện. Tuỳ theo từng bệnh, nhóm bệnh, mức độ bệnh, nhóm tuổi hay những đặc thù khác của người bệnh và chất lượng công tác làm việc khám chữa bệnh của bệnh viện mà ngày điều trị trung bình của một bệnh nhân hay ngày điều trị trung bình của một bệnh nhân ra viện được rút ngắn hay lê dài. Nếu số ngày điều trị trung bình của một bệnh nhân càng rút ngắn thì bệnh nhân càng chóng được trở lại với đời sống thông thường. Không phải vì rút ngắn thời hạn điều trị mà thầy thuốc cho bệnh nhân ra viện sớm. Ngày điều trị của bệnh nhân phụ thuộc vào vào chất lượng chẩn đoán đúng chuẩn bệnh đến chính sách ship hàng thuốc men nhà hàng nghỉ ngơi và chính sách hộ lý. Do đó việc rút ngắn ngày điều trị là rất thiết yếu .
Vòng quay giường bệnh : là số bệnh nhân trung bình tính trên 1 giường bệnh của một bệnh viện trong một năm xác lập
Tổng số BN điều trị nội trú của 1 BV trong năm xác lập
Vòng quay giường bệnh = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – Số giường bệnh kế hoạch trong cùng năm
Chỉ tiêu này dùng để giám sát năng lực thu dung bệnh nhân và điều trị của bệnh viện
Các chỉ tiêu về sức khỏe thể chất sinh sản

Tỷ lệ phụ nữ (PN) 15-35 tuổi được tiêm phòng uốn ván (UV) từ 2 mũi trở lên (%).

PN 15-35 tuổi đã tiêm UV ≥ 2 mũi của một khu vực trong thời gian xác định

= — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – x 100 %
Tổng số phụ nữ 15-35 tuổi của khu vực đó cùng thời hạn
Chỉ tiêu này dùng để nhìn nhận tác dụng thực thi chương trình phòng uốn ván cho trẻ sơ sinh .

Tỷ lệ phụ nữ (PN) có thai được tiêm phòng uốn ván (UV) từ 2 mũi trở lên (%).

PN có thai đã tiêm UV ≥ 2 mũi của một khu vực trong thời hạn xác lập

= ———————————————————————————– x 100%  

Tổng số phụ nữ có thai của khu vực đó cùng thời hạn
Chỉ tiêu này dùng để nhìn nhận tình hình phòng ngừa uốn ván sơ sinh của một khu vực hoặc địa phương .

Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai từ 3 lần trở lên (%).

Phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần của một khu vực trong thời hạn xác lập
– = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – x 100 %
Tổng số phụ nữ đẻ của khu vực đó cùng thời hạn
Tổng số bà mẹ đẻ trong kỳ báo cáo giải trình được cán bộ y tế chăm nom
= — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – x 100 %
Tổng số bà mẹ đẻ của khu vực đó cùng thời hạn

Tỷ lệ phụ nữ sinh tại cơ sở y tế (%)

Tổng số bà mẹ đẻ tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo  

= — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — – x 100 %
Tổng số bà mẹ đẻ tại toàn bộ những khu vực khác nhau cùng thời hạn
Bốn chỉ tiêu này phản ánh tình hình chăm nom thai sản của một khu vực hoặc địa phương và dùng để phát hiện sớm yếu tố rủi ro tiềm ẩn đến mẹ và thai nhi .

Tỷ lệ vị thành niên có thai (%).

Tổng số phụ nữ Các chỉ tiêu về chăm nom sức khỏe thể chất trẻ nhỏ

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi (%).

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ nhỏ dùng để nhìn nhận tình hình kinh tế tài chính của một khu vực, vương quốc và tình hình chăm nom sức khoẻ trẻ nhỏ .

Tỷ lệ trẻ đẻ thấp cân (có cân nặng dưới 2500 gam): Là tỷ lệ (%) trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 2.500 gam trên tổng số trẻ đẻ sống được cân thuộc một khu vực trong một thời gian xác định.

Tỷ lệ này dùng để nhìn nhận tình hình kinh tế tài chính của một khu vực, vương quốc và tình hình chăm nom sức khoẻ bà mẹ khi mang thai .

Tỷ lệ trẻ em Các chỉ tiêu về phòng chống các bệnh xã hội

Tỷ suất mắc ( chết ) do lao ( % ) .
Tỷ suất mắc ( chết ) do bệnh sốt rét ( % ) .

Số người nhiễm HIV & AIDS mới phát hiện: Là số người mới được phát hiện nhiễm HIV và AIDS của một khu vực trong thời kỳ báo cáo. 

Số người chết do AIDS : Là tổng số người chết do bị AIDS của một khu vực trong thời hạn báo cáo giải trình .
Bốn chỉ tiêu này dùng để nhìn nhận hiệu quả hoạt động giải trí của chương trình phòng chống Lao, phòng chống sốt rét và rủi ro tiềm ẩn của HIV / AIDS, nhìn nhận tác dụng công tác làm việc tuyên truyền về phòng chống HIV / AIDS .

Nguồn số liệu/ thông tin y tế và phương pháp, công cụ thu thập

tin tức từ sổ sách báo cáo giải trình
Đây là nguồn thông tin tiếp tục, việc tích lũy thông tin từ sổ sách thường không khó khăn vất vả, tương đối đơn thuần và ít tốn kém, hoàn toàn có thể tích lũy vào bất kể thời hạn nào .
Khai thác những thông tin từ sổ sách tùy thuộc vào mục tiêu của người quản trị. Để sổ sách, báo cáo giải trình là nguồn thông tin đáng an toàn và đáng tin cậy thì nhu yếu cơ bản là phải có những mẫu sổ sách báo cáo giải trình thống nhất, quản trị việc ghi chép số liệu hàng ngày vào sổ sách khá đầy đủ, giám sát những chỉ số / chỉ tiêu y tế phải theo công thức thống nhất .
tin tức từ những cuộc tìm hiểu phỏng vấn
Đây là nguồn thông tin quan trọng vì nó phân phối những số liệu tương đối đúng mực, kịp thời, phân phối được những nhu yếu của công tác làm việc quản trị nhất là quản trị những chương trình y tế .
Các cuộc tìm hiểu phỏng vấn thường tập trung chuyên sâu vào những chủ đề đơn cử tùy thuộc mục tiêu của cuộc tìm hiểu nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận tình hình sức khỏe thể chất bệnh tật hay những dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất. Tổ chức những cuộc tìm hiểu điều tra và nghiên cứu thường tốn kém, cần sẵn sàng chuẩn bị nguồn lực và phải chuẩn bị sẵn sàng chu đáo những công cụ để tích lũy thông tin như những bộ câu hỏi để phỏng vấn cá thể hay hộ mái ấm gia đình, những bảng kiểm để quan sát nhìn nhận tích lũy thông tin. Để tích lũy thông tin trong những cuộc tìm hiểu người ta dùng hai loại giải pháp :

Phương pháp định lượng : Ví dụ như dùng những bộ câu hỏi gồm có cả câu hỏi đóng và câu hỏi mở để phỏng vấn cá thể hay hộ mái ấm gia đình .
Phương pháp định tính : Dùng một số ít câu hỏi gợi ý để luận bàn với một nhóm người nào đó để tích lũy thông tin. Sử dụng bộ câu hỏi bán cấu trúc để tích lũy thông tin sâu của cá thể những nhà quản trị, chỉ huy về một yếu tố nào đó cần chăm sóc .

Quan sát, bảng kiểm
Quan sát là trực tiếp nhìn thấy bằng mắt, đây là cách tích lũy thông tin đúng chuẩn. Thường sau khi quan sát thông tin phải được ghi lại vào những bộ câu hỏi đã sẵn sàng chuẩn bị sẵn hay vào những bảng kiểm .
Bảng kiểm cũng là một bộ câu hỏi nhưng có cấu trúc không như một bộ câu hỏi thường thì mà thường theo một chủ đề trình độ nhất định. Các câu hỏi trong bảng kiểm bao quát hàng loạt nội dung một yếu tố trình độ đơn cử, theo tuần tự những bước trước sau của yếu tố trình độ đó .
Máy vi tính ( truy vấn thông tin trên mạng ; ghi nhận trên thực địa )
Hiện nay trong nghành quản trị thông tin y tế đã mở màn sử dụng đến máy vi tính. Dựa vào những chương trình ứng dụng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý được một lượng thông tin rất lớn chỉ trong một khoảng chừng thời hạn ngắn, hình thành được những chỉ tiêu / chỉ số y tế theo những cách đo lường và thống kê thống nhất, đồng thời hoàn toàn có thể truyền thông tin đi hoặc truy vấn được thông tin nhanh gọn trải qua mạng. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể lưu giữ thông tin trên những máy vi tính .

Các nội dung cơ bản trong quản lý thông tin y tế

Thu thập số liệu
Số liệu hoàn toàn có thể được tích lũy từng ngày từ những hoạt động giải trí của những cơ sở y tế. Vấn đề cơ bản trong quản trị thông tin ở đây là phải quản trị thống nhất những biểu mẫu sổ sách ghi chép khởi đầu và đo lường và thống kê đúng những chỉ số theo cách tính đã được thống nhất. Với y tế tuyến cơ sở, nhất là tuyến xã thì việc tích lũy và cung ứng cho tuyến trên những số liệu bắt đầu đúng mực, rất đầy đủ về tình hình sức khỏe thể chất, bệnh tật và những hoạt động giải trí y tế sẽ có tác động ảnh hưởng đến hoạch định những kế hoạch hoạt động giải trí chung của ngành y tế .
Số liệu hoàn toàn có thể được tích lũy từ những chương trình y tế. Cần phối hợp những biểu mẫu báo cáo giải trình của những chương trình để hoàn toàn có thể sử dụng chung một số ít thông tin cho nhiều chương trình, tránh trùng lặp, tiêu tốn lãng phí .
Số liệu hoàn toàn có thể được tích lũy qua những cuộc tìm hiểu. Vấn đề quản trị thông tin ở đây là xác lập rõ những loại thông tin cần tích lũy, sẵn sàng chuẩn bị tốt những công cụ tích lũy thông tin và thử nghiệm công cụ trước khi tích lũy chính thức. Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ tham gia những cuộc tìm hiểu là thiết yếu để tránh những sai lệnh do tích lũy thông tin. Nhằm bảo vệ tính trung thực, khách quan trong quy trình tích lũy thông tin, nhất là những cuộc tìm hiểu lớn cần tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống giám sát ngặt nghèo chất lượng trong quy trình tích lũy và giải quyết và xử lý thông tin. Các hoạt động giải trí tích lũy thông tin liên tục của những cơ sở y tế cũng cần được theo dõi, giám sát định kỳ hoặc đột xuất để nâng cao chất lượng thông tin nói chung .
Phân tích số liệu
Phân tích số liệu là một bước rất là quan trọng nhằm mục đích chuyển những số liệu thô thành những chỉ số bộc lộ những yếu tố mà nhà quản trị chăm sóc, ví dụ như những tỷ suất về sử dụng những dịch vụ y tế, tỷ suất tiếp cận, tỷ suất bao trùm, hoặc những mối đối sánh tương quan giữa những yếu tố như thiên nhiên và môi trường và sức khỏe thể chất, văn hóa truyền thống và sức khỏe thể chất, tuổi và bệnh tật v.v. Hiện nay máy tính đã đóng vai trò rất là quan trọng trong việc sử lý và nghiên cứu và phân tích thông tin nhất là những cuộc tìm hiểu điều tra và nghiên cứu về tình hình sức khỏe thể chất và những hoạt động giải trí y tế trong khoanh vùng phạm vi rộng .
Trình bày số liệu
Trình bày những số liệu là một khâu quan trọng của quản trị thông tin. Số liệu được trình diễn rõ ràng, rất đầy đủ sẽ phân phối cho người sử dụng những thông tin thiết yếu. Thông thường những số liệu hoàn toàn có thể được biểu lộ dưới dạng những bảng số liệu hay những biểu đồ .
Bảng số liệu
Bảng thường được dùng để trình diễn những số liệu dưới dạng tần suất và tỷ suất %. Bảng hoàn toàn có thể trình diễn số liệu của một biến số hoặc 1 số ít biến số. Ví dụ bảng trình diễn một biến số :

Bảng 6.1. Phân bố số người đến khám bệnh theo trình độ văn hoá

Trình độ văn hoá

Số lượng

Tỷ lệ %

1. Không biết chữ 4 2 %
2. Biết đọc biết viết 10 5 %
3. Cấp I 36 18 %
4. Cấp II 90 45 %
5. Cấp III 40 20 %
6. Đại học / Sau ĐH 20 10 %
Tổng số 200 100 %

Ví dụ bảng trình diễn hai biến số :

Bảng 6.2. Phân bố số trẻ em đến khám bệnh theo tuổi và giới

Khi trình diễn theo bảng cần chú ý quan tâm ghi số bảng, tên bảng, tiêu đề của những hàng, cột trong bảng phải rõ ràng .
Biểu đồ
Biểu đồ thường được sử dụng để biểu lộ những số liệu hoàn toàn có thể so sánh được về tần số, tỷ suất giữa những nhóm đối tượng người tiêu dùng theo thời hạn, theo khu vực, theo tiêu thức phân loại … Biểu đồ thường thì được sử dụng là biểu đồ dạng hình cột đứng, cột nằm ngang hoặc hình tròn trụ. Nếu biểu lộ những biến số biến thiên theo thời hạn liên tục hoàn toàn có thể sử dụng biểu đồ đường thẳng ( còn gọi là hình dây ) .
Tùy theo từng trường hợp đơn cử cần chọn những bảng hay biểu đồ để trình diễn số liệu cho thích hợp. Kèm theo những bảng, biểu đồ cần có những quan điểm nghiên cứu và phân tích nhận địch hiệu quả những thông tin có được từ những bảng biểu .
Báo cáo và thông tin những thông tin y tế
Việc báo cáo giải trình và cung ứng không thiếu những thông tin y tế đến đúng nơi, đúng người và đúng thời hạn là một trong những tính năng cơ bản của người tích lũy và quản trị thông tin. Các thông tin y tế cần được phân phối theo tuyến, tới những người quản trị ra quyết định hành động về CSSK và cho những tổ chức triển khai có tương quan của địa phương. Các yếu tố phát hiện ra không được thông tin hoặc thông tin quá chậm thì sẽ không có giá trị. Cung cấp thông tin đúng thời hạn và đúng kênh là một yếu tố rất là quan trọng, ví dụ trong trường hợp xảy ra những vụ dịch. Mỗi tuyến cần xác lập rõ những thông tin nào cần báo cáo giải trình, dưới dạng nào và qua kênh nào. Các thông tin quan trọng cần được tàng trữ, nghiên cứu và phân tích, thông tin và có người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị những thông tin này .
Sử dụng và lưu giữ thông tin
Những cơ sở thống kê báo cáo giải trình thông tin cũng như những nơi nhận báo cáo giải trình thống kê cần sử dụng ngay những thông tin để quản trị những hoạt động giải trí y tế. Cụ thể những thông tin hoàn toàn có thể sử dụng cho những hoạt động giải trí quản trị chính như : Lập kế hoạch, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch, xác lập yếu tố cần ưu tiên theo dõi, giám sát, nhìn nhận. Các thông tin báo cáo giải trình còn cần cho những nhà quản trị hoạch định những chủ trương, kế hoạch, kế hoạch lâu bền hơn trong tăng trưởng ngành y tế .
Những nơi báo cáo giải trình thông tin và nơi nhận báo cáo giải trình thông tin đều cần phải lưu giữ những thông tin một cách mạng lưới hệ thống để sử dụng lâu bền hơn cho công tác làm việc quản trị ngành y tế ở mọi tuyến .
Một số nguyên tắc trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống thông tin y tế
Phát triển mạng lưới hệ thống thông tin phải là một bộ phận không hề tách rời của hàng loạt sự nghiệp tăng trưởng y tế ở mọi tuyến. Thu thập thông tin không hề tách rời với công tác làm việc quản trị. Một số nguyên tắc dưới đây cần được xem xét trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống thông tin .

Tất cả những thông tin đều phải góp vốn đầu tư nguồn lực do đó phải được sử dụng .
Tăng cường tích lũy và sử dụng thông tin cần được xem như một hoạt động giải trí không hề thiếu để tăng cường những dịch vụ và những chương trình y tế .
Tất cả những thông tin được báo cáo giải trình ở những cấp cần được sử dụng cho công tác làm việc quản trị ở cấp đó .
Xem thêm : Khóa Học Photoshop Gò Vấp Tphcm, Học Photoshop Ở Gò Vấp
Thay đổi những thông tin cần tích lũy chỉ khi nào thấy những đổi khác đó là thực sự thiết yếu để tăng cường những dịch vụ y tế .

Khi chọn những chỉ số y tế để sử dụng trong quản trị y tế ở những tuyến cần chú ý quan tâm 1 số ít yếu tố sau :
Các chỉ số có thuận tiện giám sát từ những nguồn số liệu tích lũy hàng ngày không ?
Các chỉ số có biểu lộ được sự đổi khác trong một thời hạn ngắn không ?
Các chỉ số có đại diện thay mặt cho nhóm dân được chăm sóc không ?
Các chỉ số có thuận tiện khi sử dụng để so sánh giữa những cơ sở không ?
Các chỉ số có đo đạc được những văn minh theo hướng thực thi được những chỉ tiêu và tiềm năng của những chương trình chăm nom sức khỏe thể chất không ?

Khái quát về hệ thống thông tin báo cáo trong ngành y tế

Hệ thống tổ chức triển khai thống kê y tế Nước Ta
Thống kê báo cáo giải trình y tế được triển khai trong tổng thể những cơ sở y tế và những cơ quan có tương quan. Trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai cỗ máy ngành y tế, mỗi tuyến y tế đều có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác làm việc thống kê y tế. Việc ĐK, tích lũy thông tin, tổng hợp báo cáo giải trình được tiến hành tại những cơ sở và tuần tự báo cáo giải trình từ thấp lên cao theo bậc thang của những tuyến y tế. Thống kê báo cáo giải trình còn được thực thi theo từng trình độ hẹp của ngành. Ví dụ báo cáo giải trình thống kê bệnh viện, hệ y học dự trữ v.v …
Các bộ phận tổ chức triển khai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm công tác làm việc thống kê báo cáo giải trình y tế : ( xem hình 6.1 ) .

Bộ Y tế : Vụ kế hoạch – Tài chính, trong đó có Phòng thống kê tin học
Sở Y tế : Bộ phận thống kê tổng hợp
Phòng y tế huyện có cán bộ làm thống kê tổng hợp, khám chữa bệnh, thống kê y tế dự trữ và sức khỏe thể chất sinh sản
Trạm y tế xã, phường : Trưởng trạm y tế xã chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai ghi chép những thông tin khởi đầu và triển khai xong báo cáo giải trình thống kê theo lao lý .
Tổ chức thống kê của Sở y tế giao thông vận tải vận tải đường bộ .
Tổ chức thống kê của những cơ sở y tế bán công, dân lập, tư nhân : phải có người làm thống kê, báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí theo lao lý của Bộ Y tế .

*

Hình 6.1. Sơ đồ hệ thống thống kê, báo cáo y tế Việt Nam

Sổ ghi chép bắt đầu tại trạm y tế xã
Theo Quyết định của Bộ Y tế số 2554 / 2002 / QĐ-BYT ngày 04 tháng 07 năm 2002, trạm y tế xã sử dụng 9 mẫu sổ và 01 mẫu phiếu theo dõi bệnh do Bộ Y tế phát hành :

Sổ A1 / YTCS : Sổ khám bệnh .
Sổ A2. 1 / YTCS : Sổ tiêm chủng vaccin trẻ nhỏ .
Sổ A2. 2 / YTCS : Sổ tiêm chủng vaccin viêm não, tả, thương hàn .
Sổ A3 / YTCS : Sổ khám thai .
Sổ A4 / YTCS : Sổ đẻ .
Sổ A5 / YTCS : Sổ nạo hút thai và kế hoạch hoá mái ấm gia đình .
Sổ A6 / YTCS : Sổ theo dõi nguyên do tử trận .
Sổ A7 / YTCS : Sổ phòng chống bệnh sốt rét .
Sổ A8 / YTCS : Sổ theo dõi bệnh nhân tinh thần .
Sổ A9 / YTCS : Sổ quản trị bệnh nhân lao .
Sổ A10 / YTCS : Phiếu theo dõi bệnh phong .

Các sổ ghi chép khởi đầu của trạm y tế xã là nguồn cung ứng thông tin tiếp tục, quan trọng. Dựa vào những số liệu từ những sổ sách ghi chép bắt đầu này để tính những chỉ tiêu thống kê cơ bản pháp luật cho y tế cơ sở. Do vậy mỗi trạm y tế cần phân công cụ thể nghĩa vụ và trách nhiệm cho cán bộ ghi chép vừa đủ những thông tin hàng ngày và tổng hợp báo cáo giải trình theo lao lý chung .
Phải địa thế căn cứ vào Quy chế thống kê mà Bộ Y tế đã phát hành để giám sát đúng những chỉ tiêu y tế ở tuyến cơ sở. Mỗi chỉ tiêu y tế phải xác lập rõ tử số và mẫu số là gì, quá trình thời hạn tích lũy số liệu .
Hướng dẫn sử dụng báo cáo giải trình thống kê y tế xã
Báo cáo thống kê y tế xã theo 7 biểu đã được Bộ Y tế phát hành như sau :

Biểu 1: Dân số và sinh tử. Nguồn số liệu khai thác từ sổ đẻ A4, sổ tử vong A6 và số liệu thống kê của ủy ban nhân dân xã. Kỳ báo cáo là 12 tháng.

Biểu 2: Kinh phí, cán Bộ Y tế, cơ sở trang thiết bị tại trạm. Nguồn số liệu khai thác từ danh sách cán bộ của trạm, chứng từ thu chi, báo cáo của y tế thôn. Kỳ báo cáo kinh phí hoạt động tại trạm hàng quý (3,6,9 và 12 tháng), báo cáo cán Bộ Y tế là 6 – 12 tháng.

Biểu 3: Tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nguồn số liệu khai thác từ sổ tiêm chủng A2.1, A2.2, sổ đẻ A4, sổ tử vong A6. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9 và 12 tháng).

Biểu 4: Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hoá gia đình. Nguồn số liệu khai thác từ sổ khám bệnh A1, sổ khám thai A3, sổ đẻ A4, sổ nạo hút thai và KHHGD A5. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 5: Hoạt động khám chữa bệnh. Nguồn số liệu từ sổ khám A1. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 6: Hoạt động phòng bệnh. Nguồn số liệu từ số A7, A8, A9, Phiếu A10, chương trình HIV/AIDS, thống kê UBND xã. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 7: Các bệnh dịch lây và các bệnh quan trong: Nguồn số liệu từ sổ khám bệnh A1 và sổ tử vong A6. Kỳ báo cáo hàng quý (3,6,9,12 tháng).

Hướng dẫn sử dụng báo cáo giải trình thống kê y tế Q., huyện
Theo lao lý của Bộ Y tế, báo cáo giải trình thống kê y tế quận huyện theo định kỳ gồm 15 biểu, trong đó báo cáo giải trình hàng quý từ biểu 9 đến biểu 15. Báo cáo 6 tháng với những biểu 5,6,7 và biểu 9 đến biểu 15. Báo cáo cả năm với toàn bộ 15 biểu .

Biểu 1: Thông tin về dân số, hành chính và cơ sở trạm y tế xã phường. Nguồn số liệu từ cục thống kê tỉnh thành phố, phòng thống kê huyện, báo cáo của huyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 2: Thông tin về sinh tử. Nguồn số liệu từ báo cáo xã, phòng thống kê xãhuyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 3: Tình hình thu chi ngân sách của ngành y tế địa phương. Nguồn số liệu từ báo cáo tài chính của bệnh viện huyện, đối chiếu với phòng tài chính huyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 4: Tình hình thu chi ngân sách của y tế xã. Nguồn số liệu từ biểu 2, phần 1 của báo cáo xã. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 5: Tình hình cơ sở y tế và giường bệnh. Nguồn số liệu từ báo cáo đơn vị trực thuộc và xã. Kỳ báo cáo 6 tháng và 12 tháng.

Biểu 6: Tình hình nhân lực y tế toàn huyện. Nguồn số liệu từ báo cáo xã và đơn vị trực thuộc trung tâm y tế huyện. Kỳ báo cáo 6 và 12 tháng.

Biểu 7: Tình hình sản xuất kinh doanh dược của huyện. Nguồn số liệu từ báo cáo xã, hiệu thuốc huyện, báo cáo khoa dược bệnh viện. Kỳ báo cáo 6 và 12 tháng.

Biểu 8: Tình hình trang thiết bị y tế của địa phương. Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê y tế xã, báo cáo bộ phận quản lý trang thiết bị của bệnh viện huyện. Kỳ báo cáo 12 tháng.

Biểu 9: Tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê y tế xã, báo cáo khoa Sản, Nhi, của bệnh viện huyện, báo cáo của các chương trình: Tiêm chủng mở rộng, Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 10: Tình hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ. Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê y tế xã, khoa Sản bệnh viện huyện, phối hợp chương trình Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em cục thống kê tỉnh, thành phố, phòng thống kê huyện, báo cáo của huyện. Kỳ báo cáo theo quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 11: Thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình. Nguồn số liệu từ báo cáo thống kê y tế xã, khoa Sản bệnh viện, đội sinh đẻ kế hoạch. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 12: Công tác khám chữa bệnh và dịch vụ y tế. Nguồn số liệu từ bệnh viện huyện và báo cáo thống kê trạm y tế xã. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 13: Thực hiện công tác phòng bệnh. Nguồn số liệu từ báo cáo bệnh viện huyện, báo cáo thống kê y tế xã. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 14: Các bệnh lây và các bệnh quan trọng. Nguồn số liệu từ báo cáo bệnh viện huyện, báo cáo thống kê y tế xã. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Biểu 15: Tình hình bệnh tật, tử vong tại bệnh viện theo ICD10. Nguồn số liệu từ bệnh viện huyện. Kỳ báo cáo theo từng quý (3,6,9,12 tháng).

Hướng dẫn sử dụng báo cáo giải trình thống kê y tế tỉnh, thành phố
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, báo cáo giải trình thống kê y tế tỉnh, thành phố dùng cho những Sở Y tế tỉnh, thành phố gồm 16 biểu ,

Biểu 10 đến biểu 16 báo cáo giải trình hàng quý .
Biểu 1,2,6,7, và biểu từ 10 đến 16 báo cáo giải trình 6 tháng .
Cáo cáo cả năm với tổng thể 16 biểu .
Thời gian nhận báo cáo giải trình : từ ngày 15 đến 20 đầu quý tiếp theo .
Nơi báo cáo giải trình : Phòng kế hoạch những Sở Y tế tỉnh, thành phố .
Nơi nhận báo cáo giải trình : Bộ phận Thống kê y tế và Tin học, Vụ kế hoạch-Tài chính Bộ Y tế .

Các biểu báo cáo giải trình thống kê của tỉnh, thành phố tương tự như như biểu báo cáo giải trình thống kê của huyện, Q., trừ tỉnh có thêm biểu 8 báo cáo giải trình về tỉnh hình giảng dạy cán Bộ Y tế do Trường Trung học Y tế tỉnh, thành phố và phòng tổ chức triển khai cán bộ của Sở Y tế báo cáo giải trình. Biểu báo cáo giải trình thống kê của Sở Y tế tỉnh, thành phố được tổng hợp từ báo cáo giải trình thống kê của những huyện, Q. trong tỉnh, thành phố và những đơn vị chức năng y tế thường trực như những bệnh viện, những trạm chuyên khoa .
Để chỉ huy công tác làm việc trong toàn ngành, Bộ Y tế cần có khá đầy đủ số liệu thống kê báo cáo giải trình một cách mạng lưới hệ thống và đồng điệu từ những Trạm y tế xã / phường lên Phòng y tế huyện, Q., từ Phòng y tế huyện / Q. lên Sở Y tế và từ Sở Y tế lên Bộ Y tế. Yêu cầu những thống kê báo cáo giải trình phải đúng thời hạn pháp luật, theo đúng biểu mẫu và ghi chép không thiếu thông tin .

Xem thêm: Bán Đất Củ Chi Diện Tích Lớn, Mua Bán Nhà Đất Huyện Củ Chi Giá Rẻ T4/2021

Một số yêu cầu với người thu thập và xử lý thông tin

Để bảo vệ thông tin thực sự là huyết mạch của công tác làm việc quản trị thì những cán bộ cung ứng và giải quyết và xử lý thông tin phải là những người có trình độ trình độ về công tác làm việc thống kê báo cáo giải trình, hiểu rõ vai trò của mạng lưới hệ thống thống kê báo cáo giải trình trong ngành y tế. Những cán bộ này phải hiểu rõ được vai trò quan trọng của việc phân phối những thông tin đúng mực, khá đầy đủ, kịp thời cho những nhà quản trị ra quyết định hành động. Trung thực, tỉ mỉ, thận trọng, đúng mực là những đức tính cơ bản cần có của người tích lũy và giải quyết và xử lý thông tin. Các cán bộ làm công tác làm việc tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin cần được những cơ sở y tế lựa chọn tương thích và phân công nghĩa vụ và trách nhiệm rõ ràng. Họ phải được huấn luyện và đào tạo trình độ nhiệm vụ liên tục và được tạo những điều kiện kèm theo thiết yếu để bảo vệ triển khai xong trách nhiệm của mình .
Tóm lại : Quản lý tốt thông tin y tế là một trong những nội dung quan trọng của công tác làm việc quản trị y tế, góp thêm phần tăng cường chất lượng, hiệu suất cao công tác làm việc quản trị y tế ở mọi tuyến .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button