Review

Liên kết tới Google Play | Android Developers

Google Play phân phối một vài định dạng đường link để giúp bạn đưa người dùng đến với loại sản phẩm theo cách bạn muốn, ví dụ điển hình như ứng dụng Android, website, quảng cáo, bài nhìn nhận, bài viết, bài đăng trên mạng xã hội, v.v.

Để liên kết ứng dụng của bạn với huy hiệu Google Play, hãy truy cập
trình tạo huy hiệu.
Tải ứng dụng trên Google Play
Các định dạng đường link giúp bạn link đến những nội dung như sau :

Liên kết tới trang thông tin trên cửa hàng Google Play

Hãy sử dụng định dạng dưới đây để trực tiếp link sâu tới trang thông tin của ứng dụng, nơi phân phối cho người dùng nội dung miêu tả ứng dụng, ảnh chụp màn hình hiển thị, bài nhìn nhận của người dùng cùng nhiều nội dung khác, đồng thời được cho phép họ thiết lập ứng dụng .

Để tạo đường liên kết, bạn cần có tên gói đủ điều kiện. Đó là tên được khai báo trong tệp kê khai của ứng dụng. Tên gói cũng sẽ
xuất hiện trong Google Play Console.

http://play.google.com/store/apps/details?id=

Ví dụ :
Để biết thêm cụ thể về cách gửi đường link trong ứng dụng Android, hãy tìm hiểu thêm nội dung Đường link trong ứng dụng Android .

Liên kết tới trang của nhà phát triển

Sử dụng định dạng dưới đây để link người dùng tới trang của nhà tăng trưởng. Bạn hoàn toàn có thể phân phối thêm thông tin về tên thương hiệu của mình, trình làng ứng dụng và liệt kê những ứng dụng khác mà bạn đã phát hành ở trang của nhà tăng trưởng .
Để tạo đường link, bạn cần cung ứng tên nhà phát hành ( có trong Play Console ) .

http://play.google.com/store/apps/dev?id=

Ví dụ :
Để biết thêm chi tiết cụ thể về cách gửi đường link trong ứng dụng Android, hãy tìm hiểu thêm nội dung Đường link trong ứng dụng Android .

Liên kết tới kết quả tìm kiếm

Hãy sử dụng định dạng dưới đây để đưa người dùng đến một hiệu quả tìm kiếm trên Google Play. Trang tác dụng tìm kiếm cho thấy list ứng dụng ( và nội dung tuỳ chọn khác ) tương thích với từ khoá tìm kiếm, đi kèm là điểm xếp hạng, huy hiệu và nút thiết lập cho từng ứng dụng .

Để tạo đường liên kết, bạn chỉ cần cung cấp một chuỗi cụm từ tìm kiếm. Nếu bạn muốn cụm từ tìm kiếm này đưa ra thêm kết quả khác ngoài trang thông tin ứng dụng trên Google Play, hãy xoá phần &c=apps trong
URL của đường liên kết.

http://play.google.com/store/search?q=&c=apps

Ví dụ :

Để biết thêm chi tiết về cách gửi đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy tham khảo nội dung Đường liên kết trong ứng dụng Android.

Liên kết tới bộ sưu tập

Nếu ứng dụng của bạn được hiển thị điển hình nổi bật hoặc Open ở một trong những biểu đồ hoặc bộ sưu tập số 1 trên Google Play, bạn hoàn toàn có thể sử dụng định dạng dưới đây để link người dùng trực tiếp đến bộ sưu tập. Bộ sưu tập này hiển thị một list ứng dụng được xếp hạng trong bộ sưu tập, với xếp hạng, miêu tả ngắn và nút thiết lập .

http://play.google.com/store/apps/collection/

Ví dụ :
Để biết thêm cụ thể về cách gửi đường link trong ứng dụng Android, hãy tìm hiểu thêm nội dung Đường link trong ứng dụng Android .

Bảng 1. Các bộ sưu tập trên Google Play.

Bộ sưu tập collection_name
Lựa chọn của ban biên tập (Nổi bật) featured
Có tính phí phổ biến topselling_paid
Miễn phí phổ biến topselling_free
Ứng dụng miễn phí mới hàng đầu topselling_new_free
Ứng dụng tính phí mới hàng đầu topselling_new_paid
Ứng dụng có doanh thu cao nhất topgrossing
Xu hướng movers_shakers

Liên kết tới trang Lựa chọn của biên tập viên

Nếu ứng dụng của bạn được trình làng hoặc Open trong những bài viết ở phần Lựa chọn của biên tập viên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng định dạng dưới đây để trực tiếp đưa người dùng đến trang Lựa chọn của biên tập viên .
Sau đây là URL chính của trang Lựa chọn của biên tập viên :
Ngoài ra, trên trang Lựa chọn của biên tập viên bạn cũng hoàn toàn có thể tìm thấy URL của từng trang riêng không liên quan gì đến nhau .
Ví dụ :

Liên kết từ ứng dụng Android

Nếu bạn muốn liên kết đến sản phẩm qua một ứng dụng Android, hãy tạo một Intent mở ra URL. Khi bạn
định cấu hình ý định này, hãy truyền "com.android.vending" vào Intent.setPackage()
để người dùng có thể thấy được thông tin ứng dụng của bạn trên giao diện của Cửa hàng Google Play thay vì sử dụng
trình chọn.

Ví dụ dưới đây chuyển hướng người dùng đến ứng dụng có chứa tên gói com.example.android trong Google Play:

Kotlin

val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
  data = Uri.parse(
      "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android")
  setPackage("com.android.vending")
}
startActivity(intent)

Java

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse(
    "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android"));
intent.setPackage("com.android.vending");
startActivity(intent);

Phát hành một ứng dụng trải nghiệm tức thì trên Google Play

Nếu bạn đã phát hành một ứng dụng tức thì bằng Google Play Instant, bạn hoàn toàn có thể chạy ứng dụng như sau :

Kotlin

val uriBuilder = Uri.parse("https://play.google.com/store/apps/details")
    .buildUpon()
    .appendQueryParameter("id", "com.example.android")
    .appendQueryParameter("launch", "true")

// Optional parameters, such as referrer, are passed onto the launched
// instant app. You can retrieve these parameters using Activity.intent.data.
uriBuilder.appendQueryParameter("referrer", "exampleCampaignId")

val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
  data = uriBuilder.build()
  setPackage("com.android.vending")
}
startActivity(intent)

Java

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
Uri.Builder uriBuilder = Uri.parse("market://launch")
  .buildUpon()
  .appendQueryParameter("id", "com.example.android");

// Optional parameters, such as referrer, are passed onto the launched
// instant app. You can retrieve these parameters using
// Activity.getIntent().getData().
uriBuilder.appendQueryParameter("referrer", "exampleCampaignId");

intent.setData(uriBuilder.build());
intent.setPackage("com.android.vending");
startActivity(intent);

Lưu ý:Nếu thiết bị chưa bật chính sách Google Play Instant, thì người dùng sẽ thấy trang thông tin trên Cửa hàng Play .

Tóm tắt các định dạng URL

Bảng dưới đây tóm tắt những URI đang được Google Play tương hỗ ( cả trên web và trong ứng dụng Android ), như đã trình diễn ở những phần trước .

Để đạt kết quả này Sử dụng đường liên kết này
Hiển thị trang thông tin của một ứng dụng cụ thể https://play.google.com/store/apps/details?id=
Hiển thị trang của nhà phát triển cho một nhà xuất bản cụ thể https://play.google.com/store/apps/dev?id=
Hiển thị kết quả của một truy vấn tìm kiếm https://play.google.com/store/search?q=
Hiển thị một bộ sưu tập ứng dụng https://play.google.com/store/apps/collection/
Phát hành một ứng dụng Google Play Instant market://launch?id=

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button