Review

Có nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành khác nhau thì nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài ở đâu?


Cho tôi hỏi, công ty mới thành lập hàng loạt các địa điểm kinh doanh nằm rải rác khắp cả nước thì nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài ở đâu? Và phải nộp hồ sơ này vào thời gian nào? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn!

Thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài vào thời gian nào đối với địa điểm kinh doanh mới thành lập?

Theo lao lý tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của những khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và những khoản thu khác theo pháp lý quản trị, sử dụng gia tài công như sau :” Người nộp thuế thực thi lao lý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của những khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và những khoản thu khác theo pháp lý quản trị, sử dụng gia tài công theo pháp luật tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được triển khai như sau :1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có biến hóa về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin biến hóa .b ) Hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế địa thế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở tài liệu quản trị thuế để xác lập lệch giá làm địa thế căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông tin cho người nộp lệ phí môn bài thực thi theo lao lý tại Điều 13 Nghị định này. “Theo đó, địa điểm kinh doanh mới xây dựng sẽ phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm xây dựng hoặc mở màn hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh. Ví dụ địa điểm kinh doanh xây dựng tháng 5/2022 thì nộp hồ sơ vào chậm nhất là ngày 30/01/2023 .

Có nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành khác nhau thì nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài ở đâu?

Có nhiều địa điểm kinh doanh tại những tỉnh thành khác nhau thì nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài ở đâu ?

Có nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành khác nhau thì nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài ở đâu?

Căn cứ Điều 11 Nghị định 126 / 2020 / NĐ-CP pháp luật địa điểm nộp hồ sơ khai thuế như sau :” Người nộp thuế triển khai những pháp luật về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và những lao lý sau đây :1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế so với người nộp thuế có nhiều hoạt động giải trí, kinh doanh trên nhiều địa phận cấp tỉnh theo pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động giải trí kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính so với những trường hợp sau đây :a ) Khai thuế giá trị ngày càng tăng của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với trường hợp pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định này tại nơi có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .b ) Khai thuế giá trị ngày càng tăng so với hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền ( gồm có cả trường hợp có thu tiền ứng trước của người mua theo tiến trình ) tại nơi có hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản .

c) Khai thuế giá trị gia tăng tại nơi có nhà máy sản xuất điện.

d ) Khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng tại nơi sản xuất, gia công hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng hoặc nơi đáp ứng dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ( trừ hoạt động giải trí kinh doanh xổ số kiến thiết điện toán ) .Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nhập khẩu hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng sau đó bán trong nước thì người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng với cơ quan thuế quản trị trực tiếp nơi người nộp thuế có trụ sở chính .đ ) Khai thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường tại nơi sản xuất hàng hoá chịu thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường, trừ thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường của hoạt động giải trí kinh doanh xăng dầu theo pháp luật tại điểm a khoản 4 Điều này .e ) Khai thuế bảo vệ môi trường tự nhiên tại nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh than ( gồm cả trường hợp tiêu dùng nội bộ ), trừ thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường pháp luật tại điểm b khoản 4 Điều này .g ) Khai thuế tài nguyên ( trừ thuế tài nguyên so với hoạt động giải trí sản xuất thủy điện trong trường hợp lòng hồ thủy điện của nhà máy sản xuất thủy điện nằm chung trên những địa phận cấp tỉnh ; hoạt động giải trí khai thác, xuất bán dầu thô ; hoạt động giải trí khai thác, xuất bán khí thiên nhiên và thuế tài nguyên của tổ chức triển khai được giao bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu ; khai thác tài nguyên không liên tục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải cấp phép theo pháp luật của pháp lý ) .h ) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị chức năng nhờ vào, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng tặng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp .i ) Khai phí bảo vệ môi trường tự nhiên tại nơi khai thác tài nguyên ( trừ dầu thô, khí thiên nhiên và khí than ; tổ chức triển khai thu mua gom tài nguyên từ người khai thác nhỏ lẻ ) .

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

… “Theo đó, có nhiều địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành thì nộp hồ sơ kê khai đóng lệ phí môn bài tại nơi mà những địa điểm kinh doanh đó đóng trụ sở .

Làm hồ sơ kê khai đóng lệ phí môn bài mà các địa điểm kinh doanh không có mã số thuế thì có được cấp mã số thuế 13 số hay không?

Về vấn đề của chị, tại Công văn 3200/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành có nêu:

“ 2. Về ĐK thuế :Cơ quan thuế được giao trách nhiệm quản trị thuế so với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp địa thế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản trị thuế trên địa phận, triển khai ĐK thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông tin mã số thuế ( mẫu số 11 – MST ) cho đơn vị chức năng chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực thi liên thông với cơ quan ĐK kinh doanh ” .Căn cứ theo hướng dẫn trên, khi công ty xây dựng địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành thì cơ quan thuế được giao trách nhiệm quản trị thuế so với địa điểm kinh doanh của Doanh Nghiệp địa thế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản trị thuế trên địa phận, triển khai ĐK thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh. Căn cứ theo mã số thuế 13 số được cấp để triển khai kê khai lệ phí môn bài. Nếu chị chưa có thông tin về mã số thuế của địa điểm kinh doanh thì hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản trị của địa điểm kinh doanh để nắm thêm thông tin .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button