Review

Thời điểm và địa điểm mở thừa kế theo quy định của pháp luật

Thời điểm và địa điểm mở thừa kế là một nội dung quan trọng nhằm xác định việc thừa kế trong những trường hợp nhất định. Vậy pháp luật dân sự quy định thế nào về nội dung này?

Thời điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời gian phát sinh quan hệ thừa kế. Theo quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) quy định Thời điểm mở thừa kế là thời gian người có gia tài chết. Trường hợp Tòa án công bố một người là đã chết thì thời gian mở thừa kế là ngày được Tòa án xác lập ngày chết của người bị công bố là đã chết .Việc xác lập thời điếm mở thừa kê rất quan trọng. Kể từ thời gian đó, xác lập được đúng chuẩn gia tài, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của người để lại thừa kế gồm cả những gì và đến khi chia di sản còn bao nhiêu. Thời điểm mở thừa kế là địa thế căn cứ xác lập những người thừa kế của người đã chết, vì người thừa kế là cá thể phải còn sống vào thời gian mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kề nhưng đã thành thai trước khi người để lại dị sản chết ,

Trong trường hợp Toà án đã công bố một người là đã chết, thì tùy từng trường hợp tòa án nhân dân xác lập ngày chết của người đó ; nếu không xác lập được ngày chết, thì ngày quyết định hành động của Toà án công bố người đó đã chết có hiệu lực hiện hành pháp lý được coi là ngày người đó chết .

Ví dụ :Trong một tai nạn máy bay, lũ lụt… theo yêu cầu của thân nhân người bị tai nạn, đề nghị Toà án tuyên bố ngưởi chết, mà qua điều traa xác minh, nếu biết chính xác được ngày xảy ra tai nạn, thì Toà án có thể tuyên bố ngày chết của người bị tai nạn là ngày xảy ra tai nạn.

Xem thêm : Thời hiệu thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự năm ngoái

Địa điểm mở thừa kế

Khoản 2 Điều 611 BLDS quy định : “ Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú sau cuối của người để lại di sản ; nếu không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối thì địa điểm mở thừa kế là nơi có hàng loạt di sản hoặc nơi có phần nhiều di sản. ”

Địa điểm mở thừa kế được xác định theo đơn vị hành chính cấp cơ sở (xã, phường. thị trấn)

BLDS quy định địa điểm mờ thừa kế, vì ở nơi đó thường phải triển khai những việc làm như : Kiểm kê ngay gia tài của người đã chết ( trong trường hợp thiết yếu ) ; xác lập những ai là người thừa kế theo di chúc hoặc theo luật ; người phủ nhận nhận di sản …

Ngoài ra, nếu có người trong diện thừa kế từ gật đầu di sản, thì phải thông tin cho cơ quan Công chúng nhà nước hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã. phường, thị xã nơi mở thừa kế về việc khước từ nhận di sản. Hơn nữa, trong trường bợp có tranh chấp thì Toà án nhân dân nơi mở thừa kế có thẩm quyền xử lý .

Trong thực tế, một người trước khi chết có thể ở nhiều nơi khác nhau, do đó, BLDS quy đinh địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Trên đây là nội dung Thời điểm và địa điểm mở thừa kế theo quy định của pháp luật Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm : Người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo Bộ luật dân sự năm ngoáiQuy định chung về người để lại di sản thừa kế và người thừa kế

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button