Địa lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Địa Lí 10 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất | Hay nhất Giải bài tập Địa Lí 10

1. Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời

– Khái niệm : Là hoạt động nhìn thấy nhưng không có thật của Mặt Trời hàng năm diễn ra giữa hai chí tuyến .
– Nguyên nhân : Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi hoạt động cho ta ảo giác Mặt Trời hoạt động .

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất | Lý thuyết Địa Lí 10 ngắn gọn

Hình 6.1. Đường biểu diễn chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong năm

– Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh :
+ Khu vực nội chí tuyến có hai lần .
+ Khu vực ở hai chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam có một lần .
+ Khu vực ngoại chí tuyến không có hiện tượng kỳ lạ Mặt Trời lên thiên đỉnh .

2. Các mùa trong năm

– Khái niệm : Mùa là một phần thời hạn của năm có những đặc thù riêng về thời tiết và khí hậu .
– Thời gian những mùa trong năm ( ở Bắc bán cầu mùa ngược lại Nam bán cầu ) :
+ Mùa xuân : từ 21/3 ( lập xuân ) đến 22/6 ( hạ chí ) .
+ Mùa hạ : từ 22/6 ( hạ chí ) đến 23/9 ( thu phân ) .
+ Mùa thu : từ 23/9 ( thu phân ) đến 22/12 ( đông chí )

   + Mùa đông: từ 22/12 (đông chí) đến 21/3 (xuân phân).

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất | Lý thuyết Địa Lí 10 ngắn gọn

Hình 6.2. Các mùa theo dương lịch ở bán cầu Bắc
– Nguyên nhân sinh ra những mùa : Do trục Trái Đất nghiêng không đổi phương khi hoạt động, nên Bắc bán cầu và Nam bán cầu lần lượt ngả về phía Mặt Trời, nhận được lượng nhiệt khác nhau sinh ra mùa, nóng lạnh khác nhau .

3. Ngày đêm dài ngắn theo mùa, theo vĩ độ

* Nguyên nhân : Khi hoạt động, do trục Trái đất nghiêng, nên tùy vị trí của Trái đất trên quỹ đạo mà ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ .

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất | Lý thuyết Địa Lí 10 ngắn gọn

Hình 6.3. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ
* Biểu hiện
– Theo mùa :
+ Ở Bắc bán cầu :

Mùa xuân, mùa hạ: Từ 21/3 đến 23/9 ngày dài hơn đêm; Ngày 21/3: mọi nơi ngày bằng đêm = 12 giờ và ngày 22/6: thời gian ngày dài nhất.

Mùa thu và mùa đông : Từ 23/9 đến 21/3 năm sau : ngày ngắn hơn đêm ; Ngày 23/9 : mọi nơi ngày bằng đêm = 12 giờ và ngày 22/12 : thời hạn ngày ngắn nhất .
+ Ở Nam bán cầu thì ngược lại .
– Theo vĩ độ : Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm, càng xa Xích đạo thời hạn ngày và đêm càng chênh lệch. Tại vòng cực đến cực ngày hoặc đêm bằng 24 giờ và ở cực thì luôn có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button