Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

b.Các phương pháp đo công suất: – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 667.04 KB, 23 trang )

Nếu mạch 3 pha có phụ tải là tam giác đối xứng. Trong trường hợp này ta chỉ cần đo

công suất một nhánh ở phụ tải sau đó nhân 3 kết quả ta nhận được công suất tổng

(hình.10-11).

Trong trường hợp phụ tải nối theo hình tam giác đối xứng mà ta muốn đo ở

ngoài nhánh phụ tải thì ta phải tạo ra một điểm trung ru giả bằng cách nối

tính

với hai pha điện trở bằng đúng điện trở của cuộn áp

của watmet.

Đo công suất trên một pha kết quả công suất bằng 3 lần công suất trên pha

đo (hình.10-12).

Ở hình 10-13 là biểu đồ vectơ của các dòng và áp của mạch 3 pha phụ tải hình tam

giác.Từ biểu đồ này ta có :

iA = iAB + iAC

(10-43)

Công suất của watmet là:

·

Ta biết rằng:

Thay vào ta có :

PA = U AN .I Acos (U AN .I A ) = U AN .I Acosϕ

U AN

U AB

=

3

;

I A = I AB. 3

U AB

PA =

.I AB. 3.cosϕ = U AB .I AB .cos ϕ

3

Vậy công suất tổng của cả mạch sẽ là :

P∑ = 3PA = 3U AB .I AB .cos ϕ

(10-44)

(10-45)

Nghĩa là với điểm trung tính giả ta có kết quả đo cũng giống như ta đo ở từng nhánh

một.

Dựa trên các công thức đã chứng minh ở trên (10-42) ta có thể đo công suất mạch

3 pha bằng 2 watmet duy nhất.

Không phụ thuộc vào phụ tải (đối xứng hay không đối xứng, tam giác hay hình sao

không có dây trung tính) ta có thể đo công suất tổng bằng 2 watmet theo một trong 3

cách mắc như ở hìh 10-14.

Theo cách thứ nhất ta lấy pha C làm pha chung, cách thứ hai là pha B, còn cách

thứ 3 là pha A.Công thức tổng sẽ tính theo công thức (10-42).

Đo công suất bằng ba watmet :

– Trong trường hợp mạch 3 pha có tải hình sao có dây trung tính. Nghỉa là mạch 3

pha 4 dây. Để đo công suất tổng ta phải sử dụng 3 watmet.Công suất tổng được

tính bằng tổng ba watmet.

– Cách mắc các watmet như hình 10-15.Cuộn áp của watmet được mắc vào các

điện áp pha là U ,

U AN ,U AN còn cuộn dòng là các dòng diện pha I A ,I B ,I C. Dây

AN

trung tính là dây trung cho các pha.

– Công suất tổng sẽ là :

P∑ = PA + PB + PC

– Các phương pháp trên dây chủ yếu dùng trong phòng thí nghiệm. Trong thực tế

người ta sử dụng loại watmet có 2 (hoặc 3) phần tử. Tức là trong cùng một dụng cụ

đo có 2 (hoặc 3) phần tĩnh, còn phần động chung. Mô men quay tác động lên phần

động bằng tổng các mô men thành phần.

II.Đo công suất phản kháng mạch 3 pha:

Công suất phản kháng mạch 3 pha có thể là tổng công suất phản kháng của từng

pha.

Q∑ = U A I A sin ϕ A + U B I B sin ϕ B + U C I C sin ϕC

Khi phụ tải đối xứng ta có :

Q∑ = 3U P I P sin ϕ =

3U d I d sin ϕ

1. Đo công suất phản kháng mạch 3 pha bằng 1 watmet:

Để đo công suất mạch 3 pha đối xứng ta có thể watmet tác dụng.

Nếu cuộn dòng mắc vào pha A thì cuộn áp mắc vào 2 pha B và C còn lại.

Trong trường hợp này số chỉ của Watmet đo sẽ là:

PA = U BC I A cosψ = U d I d cos(900 − ϕ ) = U d I d sin ϕ = QA

là gốc lệch pha giữa các vectơ

Công suất toàn mạch :

ψ = 900 − ϕ

u u ur

uu u

r

U BC I A

Q∑ = 3QA = 3U d I d sin ϕ

2. Đo công suất phản kháng mạch 3 pha bằng 2 watmet

Do cuộn áp không chung pha với cuộn dòng nên ta có :

P1 + P2 = U BC I A cos(900 − ϕ ) + U AB I C cos(900 − ϕ ) = 2U d I d cos(900 − ϕ ) = 2U d I d sin ϕ

Công suất phản kháng toàn mạch :

Q∑ =

3

(P + P )

1

2

2

Ta cũng có thể đo công suất phản kháng toàn mạch bằng 2 watmet như

hình 6.11 (sgk/86).

Với sơ đồ này cách mắc như khi đo công suất tác dụng, nhưng khác là khi

đo công suất tác dụng nhưng khác với công suất đo tác dụng thì ta cộng số

chỉ của 2 watmet còn ở đây thì trừ.

Q∑ = 3( P1 − P2 )

3.Đo công suất phản kháng mạch 3 pha bằng 3 watmet :

Khi phụ tải 3 pha không đối xứng thì dù mạch 3 dây hay 4 dây ta cũng có

thể dùng 3 watmet để đo công suất phản kháng của toàn mạch.Kết quả

tổng chỉ số toàn mạch sẽ được tính như sau :

Q∑ =

P +P +P

1

2

3

3

Như vậy công suất phản kháng của toàn mạch 3 pha sẽ bằng tổng số chỉ

của 3 watmet chia cân 3.

Trên cơ sở lí luận của việc đo công suất phản kháng 3 pha 3 dây và 3 pha 4

dây. Người ta cũng có thể chế tạo ra công tơ phản kháng để đo năng

lượng phản kháng mạch 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây từ 3 phần tử của công

tơ đo năng lượng tác dụng

• III. TÌM HiỂU THÊM VỀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CÔNG

SUẤT KiỂU KẸP (HIOKO)

Dụng cụ đo điện bao gồm thiết bị phân tích công suất kiểu kẹp, những dụng cụ này

dùng để đo các thông số điện chính như KVA, kW, PF, Hertz, KVAr, Ampe và Vôn.

Một số công cụ này còn dùng để đo sóng hài. Có thể sử dụng thiết bị cầm tay để đo

tức thì, hoặc có thể sử dụng các thiết bị khác tiên tiến hơn để đọc các thông số và in

các thông số này sau các khoảng nhất định.

Hiện trên thị trường có một số công ty cung cấp các thiết bị khác. Một trong số

những thiết bị này là HIOKI 3286-20 Thiết bị phân tích công suất kiểu kẹp (Hình 1).

Thiết bị này được đo khi đang vận hành để đo các thông số điện khác nhau của

động cơ, máy biến thế, và thiết bị gia nhiệt sử dụng điện. Không cần phải ngừng

hoạt động của thiết bị khi tiến hành đo.

Hình 1 : Thiết bị phân tích công suất kiểu kẹp (Hioko)

Hình 2. Đo công suất ở mạch hai dây một pha (Hioki Ltd)

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button