Quy trình thành lập công ty kinh doanh tái bảo hiểm 2020

unnamed file 18529 Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho những nghĩa vụ và trách nhiệm đã nhận bảo hiểm. Công ty ACC xin tư vấn đơn cử hơn về kinh doanh thương mại tái bảo hiểm và tiến trình xây dựng công ty kinh doanh thương mại tái bảo hiểm theo lao lý năm 2020 .

1. Tái bảo hiểm là gì ?

Tái bảo hiểm là một loại nhiệm vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần nghĩa vụ và trách nhiệm đã gật đầu với Người được bảo hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo hiểm đó một phần ngân sách bảo hiểm trải qua hợp đồng tái bảo hiểm .
Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nhiệm vụ bảo hiểm gốc. Người ta thường nói “ tái bảo hiểm chính là bảo hiểm cho những nhà bảo hiểm ” bởi những tổn thất mà những công ty bảo hiểm phải gánh chịu đã được giàn trải ra .

 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể chuyển một phần nhưng không được nhượng toàn bộ trách nhiệm đã nhận bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước, chi nhánh nước ngoài khác.
 • Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu.
 • Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo hiểm, tỷ lệ tái bảo hiểm chỉ định tối đa là 90% mức trách nhiệm bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thể nhận tái bảo hiểm trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm. Khi nhận tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đánh giá rủi ro để bảo đảm phù hợp với khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và không được nhận tái bảo hiểm đối với chính những rủi ro đã nhượng tái bảo hiểm.
 • Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm và mức giữ lại đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

2. Quy trình thành lập công ty kinh doanh tái bảo hiểm :

2.1 Điều kiện chung để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động :

2. 1.1. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

 Mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm:

a ) Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai mô hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe thể chất : 400 tỷ đồng Nước Ta ;
b ) Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai mô hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe thể chất : 700 tỷ đồng Nước Ta ;
c ) Kinh doanh cả 3 mô hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe thể chất : 1.100 tỷ đồng Nước Ta .

2.1.2. Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 64 của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

2.1.3. Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

2. 1.3.1 Các tổ chức triển khai kinh doanh thương mại tái bảo hiểm .

 1. Công ty cổ phần tái bảo hiểm.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn tái bảohiểm.

2.1.3. 2 Doanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta dưới những hình thức sau đây :

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn tái bảo hiểm.
 2. Công ty cổ phần tái bảo hiểm.

2.2 Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm :

Ngoài những điều kiện kèm theo chung quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, thành viên tham gia góp vốn xây dựng công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải là tổ chức triển khai và phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :

a) Đối với tổ chức nước ngoài:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ USD vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

b) Đối với tổ chức Việt Nam:

 • Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
 • Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ VNĐ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

2.3 Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm :

Công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a ) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức triển khai phân phối những điều kiện kèm theo tương tự như như công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bảo hiểm và 02 cổ đông này phải cùng nhau chiếm hữu tối thiểu 20 % số CP của công ty CP bảo hiểm dự kiến được xây dựng .
b ) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, những cổ đông sáng lập phải cùng nhau chiếm hữu tối thiểu 50 % số CP đại trà phổ thông được quyền chào bán của công ty CP bảo hiểm .

2.4 Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài :

 • Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a ) Các điều kiện kèm theo tương tự như như công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bảo hiểm .
b ) Có trụ sở chính tại vương quốc mà Nước Ta và vương quốc đó đã ký kết những điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận hợp tác về xây dựng Trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm .
c ) Được cơ quan quản trị nhà nước về bảo hiểm quốc tế nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế đóng trụ sở chính được cho phép xây dựng Trụ sở tại Nước Ta để hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi những nhiệm vụ bảo hiểm .

d) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh nước ngoài.

đ ) Có văn bản cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết của Trụ sở tại Nước Ta và có văn bản chuyển nhượng ủy quyền cho Giám đốc Trụ sở là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý Nước Ta .
e ) Nguồn vốn xây dựng Trụ sở quốc tế phải là nguồn hợp phápvà không được sử dụng tiền vay hoặc nguồn ủy thác góp vốn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào .
g ) Có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời gian nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy phép .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button