Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Các Dung Dịch Dẫn Điện Tốt Nhất, Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 1

Những dung dịch có cùng nồng độ mol thì dung dịch nào có tổng nồng độ những ion lớn nhất thì dẫn điện tốt nhất. Bạn đang xem : Dung dịch nào dẫn điện tốt nhấtLời giải của GV bigbiglands.comA. KOH là chất điện li mạnh nên phân li trọn vẹn ⟹ Tổng nồng độ ion là 0,2 M

B. BaCl2là chất điện li mạnh nên phân li hoàn toàn ⟹ Tổng nồng độ ion là 0,3M

C. H2S là chất điện li yếu nên phân li không trọn vẹn ⟹ Tổng nồng độ ion nhỏ hơn 0,3 MD. HF là chất điện li yếu nên phân li không trọn vẹn ⟹ Tổng nồng độ ion nhỏ hơn 0,2 MTrong những dung dịch trên thì dung dịch BaCl2là dung dịch dẫn điện tốt nhất .Đáp án cần chọn là : bTrong số những chất sau : H2S ; FeCl3 ; Cl2 ; CO2 ; Ba ( OH ) 2 có bao nhiêu chất khi tan trong nước là chất điện li ?Hòa tan những chất sau vào nước để được những dung dịch riêng rẽ : NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2 ( SO4 ) 3. Trong những dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có năng lực dẫn điện ?

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Hòa tan 6 gam NaOH vào 44 gam nước được dung dịch A có khối lượng riêng bằng 1,12 g / ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH – bằng 2.10 – 3 molTính thể tích dung dịch Ba ( OH ) 2 0,5 M có chứa số mol ion OH – bằng số mol ion H + có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M ?Khi pha loãng dd axit axetic, không biến hóa nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau đây là đúng ?Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,2 M ; NaAlO2 0,1 M vào 500 ml dung dịch Ba ( OH ) 2 0,1 M ; Ba ( AlO2 ) 2 0,1 M thu được dung dịch A. Nồng độ ion OH – và AlO2 – trong dung dịch A lần lượt là

Hòa tan 6g NaOH vào 44g nước được dd A có khối lượng riêng bằng 1,12g/ml. Cần lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH– bằng 2.10–3 mol

Cho các chất sau tan trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li mạnh và điện li yếu lần lượt là:

Cho những nhận xét sau 🙁 1 ) Những chất điện li mạnh là những axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4 … ; những bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2 … và hầu hết những muối .( 3 ) Muối là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button