Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Dung Dịch X Chứa Các Ion Ca2+ Na+ Hco3-, Dung Dịch X Chứa Các Ion: Ca2+, Na+, Hco3

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- cl- Dung dịch X có chứa các ion : Ca2 +, Na +, HCO3 – và Cl -, trong đó số mol của Cl – là 0,07 mol. Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho ½ dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca ( OH ) 2 dư thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :

Bạn đang xem : Dung dịch x chứa các ion ca2 + na + hco3 –*
*

Xem thêm: Tent Card Là Gì ? Thiết Kế In Ấn Tent Card Uy Tín Có Bao Nhiêu Loại Tent Card Để Bàn

*
Thi online trên app bigbiglands.com. Tải ngay! Thi trực tuyến trên app bigbiglands.com. Tải ngay !

Đáp án B

– Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH dưHCO3 – + OH – → CO32 – + H2OCa2 + + CO32 – dư → CaCO30,02 0,02- Cho ½ dung dịch X phản ứng với dung dịch Ca ( OH ) 2 dưHCO3 – + OH – → CO32 – + H2O0,045 0,045

Ca2++ CO32- →CaCO3

0,045 0,045Dung dịch X có 0,07 mol Cl – ; 0,04 mol Ca2 + ; 0,09 mol HCO3 – ; 0,08 mol Na +Đun sôi dung dịch X thì : 2HCO3 – → CO32 – + H2O + CO20,09 0,045 0,045 0,045m = ( 0,07. 35,5 + 0,04. 40 + 0,09. 61 + 0,08. 23-0, 045.18 – 0,045. 44 ) = 8,625 gam CHINH PHỤC NHANH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ GỠ BOM LT THƯỜNG GẶP – BUỔI 02 – LÝ 12 – Livestream LÝ thầy VƯỢNG
*
TÍNH ĐƠN ĐIỆU BUỔI 2 ( BÀI TOÁN TÌM M LIÊN QUAN TỚI HÀM BẬC 3 ) – Livestream TOÁN thầy GIANG Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05 M và HCl 0,1 M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2 M và Ba ( OH ) 2 0,1 M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X ?

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Dung dịch E chứa các ion Mg2 +, SO42 -, NH4 +, Cl -. Chia dung dịch E thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí ( đktc ). Phần 2 công dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng : Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04 M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3 ; 0,016 mol Al2 ( SO4 ) 3 và 0,04 mol H2SO4 thu được bao nhiêu gam kết tủa ? Trộn 200 ml dung dịch Ba ( OH ) 2 aM với 300 ml dung dịch H2SO4 có pH = 1 thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Giá trị của a và m lần lượt là :

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button