Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Dung dịch là gì? Định nghĩa, khái niệm

Dung dịch là gì?

Dung dịch là một loại hỗn hợp. Khi một chất được hòa tan trong chất khác sẽ tạo thành một dung dịch. Chất được hòa tan gọi là chất tan và chất dùng để hòa tan gọi là dung môi.  Dung dịch chỉ có một pha.

Dung dịch sẽ mang những đặc thù của dung môi và chất tan. Trong dung dịch, dung môi thường chiếm đa số lớn. Tỉ lệ của những dung dịch khác nhau là khác nhau. Tỉ lệ những chất trong dung dịch sẽ phụ thuộc vào và lượng chất tan và dung môi được sử dụng .
Cho ví dụ về dung dịch khá thuận tiện. Chẳng hạn như khi ta hòa tan đường trong nước, ta sẽ thu được dung dịch nước đường, với chất tan là đường và dung môi là nước. Tương tự như vậy tất cả chúng ta hãy tự vấn đáp thắc mắc : dung dịch là gì cho ví dụ để hiểu hơn về khái niệm dung dịch nhé .

Đặc tính của dung dịch

Dung dịch là một loại hỗn hợp đồng nhất. Dùng mắt thường quan sát, chúng ta sẽ không thể thấy được các phân tử chất tan trong dung dịch. Đồng thời, dung dịch có tính ổn định cao, khi dùng phương pháp cơ học thông thường, ta sẽ không thể tách riêng chất tan và dung môi.

Phân loại dung dịch và nồng độ dung dịch

Sau khi đã hiểu dung dịch là gì, tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá một số ít đặc thù của nó, đặc biệt quan trọng là về phân loại và nồng độ dung dịch nhé .

Phân loại dung dịch

Dung dịch được chia thành 3 loại chính :

  • Dung dịch khí : là loại dung dịch có dung môi ở dạng khí. Chúng chỉ hoàn toàn có thể hòa tan những khí khác ở điều kiện kèm theo được cho phép. Đây là một dạng dung dịch đặc biệt quan trọng. Ví dụ như không khí là hỗn hợp oxi và những chất được hòa tan trong nitơ .
  • Dung dịch lỏng : là dung dịch có dung môi là chất lỏng. Với dạng này, dung môi chất lỏng hoàn toàn có thể hòa tan được chất tan ở cả dạng rắn, lỏng, khí. Ví dụ như dung dịch oxi được hòa tan trong nước, dung dịch nước muối là sự hòa tan của phân tử muối trong nước … .
  • Dung dịch rắn : tựa như vậy, dung dịch rắn là dung dịch có dung môi là chất rắn. Ví dụ : hòa tan thủy ngân trong vàng, … Đây là loại dung dịch hiếm gặp hơn so với dung dịch khí và đặc biệt quan trọng là dung dịch lỏng .

Nồng độ dung dịch

Nồng độ dung dịch được chia thành 2 loại đó là nồng độ phần trăm và nồng độ mol.

Nồng độ phần trăm: được ký hiệu là C% và cho biết số gam chất tan được hòa tan trong 100g dung dịch.

: được ký hiệu là C % và cho biết số gam chất tan được hòa tan trong 100 g dung dịch .Công thức tính : C = ( mct / mdd ). 100 %

  • mct là khối lượng chất tan
  • mdd là khối lượng dung dịch.
  • m dung dịch là tổng khối lượng chất tan và dung môi, m dung dịch được tính theo công thức: mdd=mct + mdm , trong đó mdm là khối lượng dung môi.

Nồng độ mol: được ký hiệu là CM, Thông số này cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch

: được ký hiệu là CM, Thông số này cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịchCông thức tính : CM = nV với n là số mol và V là thể tích dung dịch .

Dung dịch bão hòa và độ tan

Dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa

Dung dịch bão hoà là dung dịch cân đối với lượng chất tan khi chưa được hòa tan ở điều kiện kèm theo cho trước .

Ví dụ về dung dịch bão hòa như khi ta hòa tan muối vào nước, ta sẽ thu được nước muối. Nhưng với lượng nước cho trước, ta chỉ hòa tan được lượng muối nhất định. Nếu tiếp tục cho thêm muối đến khi không thể hòa tan được nữa, ta sẽ thu được dung dịch gọi là dung dịch bão hòa.

Với dung dịch bão hòa, ta sẽ không hề hòa tan chất tan được nữa. trái lại với dung dịch bão hòa là dung dịch chưa bão hòa. Với dung dịch chưa bão hòa, ta vẫn hoàn toàn có thể liên tục hòa tan chất tan .

Độ tan

Để phân biệt giữa 2 loại dung dịch này, người ta thường dựa vào độ tan. Độ tan được hiểu là mức đo lượng một chất tan nhất định có thể được hoà tan vào trong một lượng dung môi đã xác định ở điều kiện cho trước.

Độ tan thường dùng để màn biểu diễn ra số gam chất tan trên 100 gam dung môi hoặc số mol chất tan trên 1 lít dung dịch, hoặc theo một đơn vị chức năng khác. Đây là đại lượng dùng để biểu lộ mối quan hệ giữa dung môi và chất tan trong một dung dịch bão hoà .
Người đăng: hoy

Time: 2020-09-22 10:54:34

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button