Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Dung Dịch X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 1 5M Và Khco3 1M, Dd X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 1,5M Và Khco3 1M

*

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M.Bạn đang xem : Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5 m và khco3 1 m Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. Giá trị của V là:

Đáp án D

Ta có: nHCl = 0,2 mol; nNa2CO3= 0,15 mol

nKHCO3= 0,1 mol

CO32-+ H+ → HCO3-

0,15 0,15 0,15 mol

HCO3- + H+ → CO2+ H2O

(0,15+0,1) (0,2-0,15)→ 0,05 mol

→VCO2=1,12 lít

XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG X, V, A, F TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (BUỔI 3) – Livestream LÝ thầy TRUNG

Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào bình đựng dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là:

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần 1 vào 120 ml dung dịch HCl 1M thu được 2,016 lít khí CO2 (đktc).

Xem thêm: Bảng Chữ Cái Tiếng Nga Và Phiên Âm Chuẩn, Bài 1: Алфавит

Cho phần 2 phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a: b tương ứng là:

Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (điều kiện chuẩn) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch A lần lượt là:

Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Nung m gam hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2. Sau một thời gian thu được 3,36 lít CO2 đktc và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết bởi dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa, phần dung dịch đem cô cạn thu được 32,5 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, twrising.com HỖ TRỢ DỊCH COVID * * *
 

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button