Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể chứng minh và khẳng định rằng sự sinh ra của Đảng cộng sản Việt Nam là bước ngoặt to lớn trong lịch sử vẻ vang cách mạng Việt Nam, có đặc thù quyết định hành động đến sự tăng trưởng của dân tộc bản địa .

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hoàn cảnh lịch sử dân tộc cho sự sinh ra của Đảng :

Năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ ngày càng phát triển, kết thành làn sóng mạnh mẽ. Đặc biệt sự phát triển của phòng trào cách mạng quá khả năng lãnh đạo của các tổ chức cách mạng. Đặc biệt là sự xuất hiện các tổ chức cộng sản bao gồm:

+ Đông Dương Cộng sản Đảng :
Tháng 3/1929, một số ít hội viên tiên tiến và phát triển của Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 5 Đ, phố Hàm Long ( TP. Hà Nội ), lập ra Chi bộ cộng sản tiên phong ở Việt Nam có 7 Đảng viên mở cuộc hoạt động lập Đảng cộng sản. Từ ngày 01 – 09/05/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội việt nam cách mạng người trẻ tuổi tại Hương Cảng ( Trung Quốc ), đoàn đại biểu Bắc Kỳ đặt yếu tố thành lập Đảng Cộng sản tuy nhiên không được gật đầu nên bỏ về nước .
17/6/1929 đại biểu cộng sản miền Bắc họp tại nhà số 312, phố Khâm Thiên ( TP.HN ) quyết định hành động thành lập Đông Dương cộng sản đảng, trải qua Tuyên ngôn, điều lệ Đảng, ra báo Búa Liềm, cử ra Ban chấp hành Trung ương Đảng .
+ An Nam Cộng sản Đảng :
8/1929 : Những cán bộ tiên tiến và phát triển trong Tổng bộ và kỳ bộ Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi ở Nam kỳ thành lập An Nam cộng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận .
+ Đông Dương cộng sản liên đoàn :

9/1929: Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Tuy nhiên sự sinh ra của ba tổ chức triển khai cộng sản không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức triển khai, không hề thống nhất về tư tưởng và hành vi. Trách nhiệm lịch sử dân tộc là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm hết thực trạng chia rẽ trào lưu Cộng sản ở Việt Nam .
Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông ( Trung Quốc ) dưới sự chủ trì của chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc thay mặt đại diện cho Quốc tế Cộng sản. Tham dự Hội nghị gồm : Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh ( đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng ), Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu ( đại biểu của An Nam Cộng sản đảng ). Hội nghị đã nhất trí thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã trải qua những văn kiện gồm : Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời lôi kéo của chiến sỹ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, người trẻ tuổi, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân ngày thành lập Đảng .
Trong đó, Chính cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam .
Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ III của Đảng ( 9/1960 ) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .

y nghia su ra doi cua Dang cong san Viet Nam

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

– Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra với Cương lĩnh chính trị tiên phong đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh tiên phong của Đảng sinh ra, đã xác lập được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam ; cung ứng được những nhu yếu bức thiết của lịch sử vẻ vang và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản, những lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc bản địa .

– Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

– Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra là thành quả của sự phối hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam ; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức chỉ huy cách mạng .
– Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của trào lưu cách mạng quốc tế, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng quốc tế, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh của thời đại tạo ra sự những thắng lợi vẻ vang ; đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, độc lập dân tộc bản địa và văn minh của quả đât trên quốc tế .

Trên đây là nội dung bài viết về Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này. Nếu có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button