Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Getting Started – trang 16 Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and read.

( Lắng nghe và đọc. )

An Apple A Day

Nam: Hey Scott, have you ever heard the saying, ‘An apple a day keeps the doctor away’?

Scott: Of course, why?

Nam: Did you know that it’s really true?

Scott: What do you mean? If I eat one apple a day I will never get sick?

Nam: Not exactly, but it can help you lose weight, build healthy bones, and also prevent diseases like cancer.

Scott: Wow! That’s incredible. I drink apple juice every day.

Nam: That’s good, it will help keep you from getting Alzheimer’s disease when you get old.

Scott: Is that the disease that affects your memory?

Nam: Yes. Since drinking apple juice helps boost your brain’s memory function, it helps you remember things for a long, long time.

Scott: But Nam!

Nam: Yeah?

Scott: There are a few things I really want to forget.

Nam: Like losing the football match yesterday?

Scott: Exactly!

Phương pháp giải:

Dịch hội thoại: 

Nam: Này Scott, cậu đã bao giờ nghe câu “Một quả táo mỗi ngày thì chẳng cần gặp bác sĩ” chưa?

Scott: Mình nghe rồi, mà sao?

Nam: Cậu có biết rằng câu đấy rất đúng không?

Scott: Ý cậu là gì? Nếu tớ ăn 1 quả táo 1 ngày thì tớ sẽ không bao giờ bị ốm hả?

Nam: Không hẳn, nhưng táo có thể giúp cậu giảm cân, xây dựng hệ thống thống xương chắc khỏe, và cũng tránh những căn bệnh như ung thư.

Scott: Ồ! Thật tuyệt. Tớ uống nước táo mỗi ngày.

Nam: Tốt đấy, nó sẽ giúp cậu khỏi bị căn bệnh Alzheimer khi cậu già đi.

Scott: Đó có phải căn bệnh mà ảnh hưởng đến trí nhớ không?

Nam: Đúng rồi. Vì uống nước táo ép giúp tối ưu hóa chức năng ghi nhớ của não, nó giúp cậu ghi nhớ mọi thứ trong một thời gian rất dài.

Scott: Nhưng Nam này!

Nam: Hả?

Scott: Có một vài thứ tớ thực sự rất muốn quên.

Nam: Như là thua trận bóng đá hôm qua hả?

Scott: Chính xác!

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Read the conversation again and answer the following questions.

( Làm việc theo cặp. Đọc lại đoạn hội thoại và vấn đáp những câu hỏi sau. )

1. What does ‘An apple a day keeps the doctor away’ mean?

( Câu ‘ Một quả táo mỗi ngày thì không cần đi gặp bác sĩ ‘ có nghĩa là gì ? )

2. Name three health benefits of eating apples or drinking apple juice.

( Hãy kể tên 3 quyền lợi sức khỏe thể chất của việc ăn táo và uống nước táo ép. )

3. Which part of the body does Alzheimer’s disease affect?

( Phần nào của khung hình mà căn bệnh Alzheimer ảnh hưởng tác động đến ? )

4. How does Scott feel about drinking apple juice?

( Scott cảm thấy thế nào về việc uống nước táo ép ? )

Lời giải chi tiết:

1. It means when you eat an apple a day, you will get better health/good body condition/stronger resistance to illnesses. 

( Nghĩa là khi bạn ăn một quả táo mỗi ngày, bạn sẽ có sức khỏe thể chất tốt hơn / khung hình khỏe mạnh / sức đề kháng với bệnh tật mạnh hơn. )

2. Lose weight, build healthy bones and prevent diseases like cancer. 

( Giảm cân, tạo hệ cơ xương vững chãi và ngăn ngừa bệnh như ung thư. )

3. Memory or (the) brain. 

( Trí nhớ hay não bộ. )

4. He feels uncertain about the benefits of apple juice. 

( Anh ấy không chắc lắm về quyền lợi của nước táo ép. )

Bài 3a

Video hướng dẫn giải

3. Listen and repeat the words. Then answer the questions below.

(Lắng nghe và lặp lại các từ. Rồi trả lời những câu hỏi dưới đây.)

  

a. Which words did you hear in the conversation? Circle them.

( Từ nào bạn đã nghe được trong đoạn hội thoại ? Khoanh tròn chúng. )

prevent

nervous

disease

bones

balance

weight

skeleton

brain

boost

system

lungs

healthy

Phương pháp giải:

– prevent ( v ) : cản trở
– nervous ( adj ) : lo ngại
– disease ( n ) : bệnh tật
– bones ( n ) : xương
– balance ( n, v ) : cân đối
– weight ( n ) : cân nặng
– boost ( v ) : tăng cường
– system ( n ) : mạng lưới hệ thống
– lúng ( n ) : phổi
– healthy ( adj ) : khỏe mạnh

Lời giải chi tiết:

prevent disease bones weight
brain boost healthy

Bài 3b

b. Put the words into categories as in the table.

( Phân loại những từ đó vào bảng. )

Noun 

Adjective 

Verb 

  

Lời giải chi tiết:

Noun (Danh từ)

Adjective (Tính từ)

Verb (Động từ)

disease, balance, skeleton, system, bones, weight, brain, lungs nervous, healthy prevent, balance, boost, weight

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. WISE WORDS: ‘Laughter is the best medicine’. Read the common saying above. Do you agree? Can you think of a time when laughter was the best medicine for you?

( CÂU NÓI KHÔN NGOAN : ” Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. ” Đọc câu nói thường thì trên. Bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến khoảng chừng thời hạn mà tiếng cười là liều thuốc tốt nhất với bạn không ? )

Lời giải chi tiết:

I totally agree. Laughter was the best medicine for me when I felt tired, stressful, sick or embarrassed, etc. During the time I prepared for the entrance exam to high school, I was very stressful and tired. I spent a lot of sleepless nights studying for the exam. Sometimes, I felt exhausted and lost appetite. Luckily, my best friend who has a great sense of humour helped me out. He made me laugh happily through his funny jokes. This helped relieve my stress and I felt more relaxed as well as positive .

Tạm dịch:

Tôi trọn vẹn chấp thuận đồng ý. Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất với tôi khi tôi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, stress, ốm hay bồn chồn, v .. v .. Trong suốt thời hạn chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi đầu vào trường cấp 3, tôi đã rất căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng mệt mỏi. Tôi đã có nhiều đêm mất ngủ để ôn tập cho kì thi. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy kiệt sức và mất hứng siêu thị nhà hàng. May mắn thay, bạn thân của tôi với khiếu vui nhộn đã giúp tôi vượt qua. Cậu ấy khiến tôi cười vui tươi qua những câu truyện cười vui nhộn của mình. Điều này đã giúp tôi giảm stress và tôi cảm thấy tự do cũng như tích cực hơn.

Từ vựng

1. audio icon

2. audio icon

3. audio icon

4. audio icon

5. audio icon

6. audio icon

7. audio icon

8. audio icon

9. audio icon

10. audio icon

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button