Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Getting started – Unit 6 – SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

A suggestion for Nick’s project

( Một gợí ý cho dự án Bất Động Sản của Nick )

1. Listen and read

(Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:


unit 5 hinh 44 ta 8 m

Tạm dịch:

Dương : Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không có vấn đáp .
Nick : Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những thần thoại cổ xưa cho dự án Bất Động Sản của mình .
Dương : Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa ?
Nick : Thật ra chưa. Bạn có ý kiến đề nghị gì không ?
Dương : Chúng mình có nhiều thần thoại cổ xưa, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ .
Nick : Ồ tuyệt phải không ? Nó nói về gì ?
Dương : À, nó nói về nguồn gốc của người Nước Ta .
Nick : Ai là nhân vật chính ?
Dương : Lạc Long Quân – vua rồng của biển cả, Âu Cơ – một nàng tiên và con trai của họ .
Nick : Và câu truyện là gì ?
Dương : Để mình xem … Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà ở ra 100 bé trai .
Nick : Một 100 bé trai à ? Nhiều thế .
Dương : Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Nước Ta .

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

a. Read the conversation again and choose the correct answers.

( Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu vấn đáp đúng )

unit 5 hinh 45 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. B
2. C
3. B
4. C
5. A

Tạm dịch:

1. Dương làm gì lúc 9 giờ tối qua ?
B. Cậu ấy đang gọi cho Nick .
2. Nick làm gì vào 9 giờ tối qua ?
C. Cậu ấy đang tìm thông tin trên web .
3. Dương ý kiến đề nghị Nick truyền thuyết thần thoại nào ?
B. Một truyền thuyết thần thoại về nguồn gốc người Nước Ta .
4. Ai là Lạc Long Quân ?
C. Vua rồng của biển cả .
5. Âu Cơ dẫn 50% con trai đi đâu ?

A. Lên núi

b. Match the words to their meanings.

( Nối từ với nghĩa )

unit 5 hinh 46 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1 – c
2 – d
3 – a
4 – b

Tạm dịch:

1. tên của câu truyện
2. thể loại truyện
3. người mà câu truyện nói về
4. nội dung câu truyện

c. Find the information in the conversation to complete the table.

( Tìm thông tin trong bài đàm thoại để hoàn thành xong bảng. )

unit 6 hinh 1 ta 8 m

Hướng dẫn giải:  

Title Lac Long Quan and Au Co

Genre

Legend

Main characters

Lac Long Quan, Au Co and their sons

Plot

– Lac Long Quan married Au Co
– Au Co gave birth to one hundred baby boys
– Lac Long Quan missed the sea
– Lac Long Quan took 50 their son to the sea
– Au Co took the others to the mountains .

Tạm dịch:

Tựa đề Lạc Long Quân và Ấu Cơ

Thể loại

Truyền thuyết

Nhân vật chính Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ

Cốt truyện

– Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ
– Âu Cơ sinh ra 100 đứa con trai

– Lạc Long Quân nhớ biển

– Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển
– Âu Cơ mang 50 con lên núi

d. What does this sentences from the conversation express?

Do you know what kind of sentence it is?

( Câu này trong bài đàm thoại biểu lộ điểu gì ?
Bạn có biết loại câu đó không ? )
Nick : What an interesting legend it is !

Hướng dẫn giải:

Đó là câu cảm thán .

Tạm dịch:

Thật là một truyền thuyết thú vị!

2. Match the words with their definitions. Then  listen, check and repeat.

( Nối những từ với nghĩa của họ. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại. )

Click tại đây để nghe:


unit 6 hinh 2 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

1. c
2. d
3. b
4. a

Tạm dịch:

1. một cách truyền thống lịch sử, câu truyện ngắn mang tính tưởng tượng mà dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức ; nổi bật sứ dụng những nhân vật động vật hoang dã — truyện ngụ ngôn
2. một câu truyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường là cho trẻ nhỏ – truyện cổ tích
3. một câu truyện truyền thống lịch sử rất cũ xưa mà khởi đầu được truyền cho nhieu người ở hình thức nói — truyện dân gian
4. một câu truyện cổ về những người gan góc, những vấn đề phép thuật mà hoàn toàn có thể không có thật – truyện thần thoại cổ xưa

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form — folk tale
2. An ancient story about brave people magical events that are probably
not true — legend
3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children – fairy tale
4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson ; typically using animal characters — fable

Dịch Script:

1. Một câu truyện truyền thống lịch sử, rất cổ xưa từ một nơi đơn cử mà khởi đầu được truyền lại cho mọi người dưới hình thức nói – câu truyện dân gian
2. Một câu truyện cổ xưa về những sự kiện ma thuật quả cảm có lẽ rằng
không đúng – lịch sử một thời
3. Một câu truyện tưởng tượng thường tương quan đến ma thuật hoặc nàng tiên, thường là cho trẻ nhỏ – câu truyện cổ tích
4. Truyện ngắn truyền thống lịch sử, tưởng tượng dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức ; thường sử dụng những nhân vật động vật hoang dã – truyện ngụ ngôn

3. GAME: GUESS THE STORY

( Trò chơi : Đoán câu truyện )

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

( Nghĩ về một truyền thuyết thần thoại, truyện dân gian, ngụ ngôn hay cổ tích mà bạn biết. Hoàn thành bảng bên dưới. )

unit 6 hinh 3 ta 8 m

Hướng dẫn giải:

Title Who is faster ?
Genre Fable
Main characters Hare and tortoise
Plot – hare boated he run faster than tortoise
– tortoise challenged him to a race
– Hare soon left tortoise behind and took a nap
– When he woke up, he found ( out ) that the tortoise arrived before him .

Tạm dịch:

Tựa đề Ai nhanh hơn ?
Loại Truyện ngụ ngôn
Nhân vât chính Thỏ và rùa
Cốt truyện – thỏ khoác loác chạy nhanh hơn rùa
– rùa thách thỏ chạy đua
– thỏ nhanh gọn bỏ xa rùa và nằm ngủ
– Khi thỏ tỉnh dậy nó thấy rùa đã đến đích trước nó .

b.Work in pairs. Interview each other and try to guess the title of the story.

( Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng nỗ lực đoán tựa câu truyện. )

Hướng dẫn giải:

A : What kind of story is it ?
B : It’s a fairy tale .
A : Who are the main characters ?
B : Cinderella, her stepsisters, her stepmother, and a prince .
A : What’s it about ?
B : It’s about Cinderella, a kind and beautiful girl who finally gets married to a prince .
A : Is it Cinderella ?
B : Yes !

Tạm dịch:

A : Nó là loại truyện gì ?
B : Nó là truyện cổ tích .
A : Ai là nhân vật chính ?
B : Cinderella, chị kế của cô ấy, và một hoàng tử .
A : Nó nói về gì ?

B: Nó nói về Cinderella, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp mà cuối cùng kết hôn với một hoàng tử.

A : Đó là truyện Cô bé lọ lem phải không ?
B : Đúng vậy !

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button