Tiếng anh ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Unit 8 lớp 7: Getting Started trang 16 – 17 | Giải bài tập Tiếng Anh 7

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 : Looking back trang 15 chi tiết cụ thể vừa đủ những phần giúp học viên làm bài tập Tiếng Anh 7 thử nghiệm thuận tiện hơn .

Tiếng Anh 7 Unit 8: Getting Started (trang 16 – 17)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 8 Films: Getting Started

1 (trang 16-17 tiếng Anh lớp 7) Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Duong : I’m bored. Do you have any plans this evening ?
Mai : No … What shall we do ?
Duong : How about seeing a film ?
Mai : Good idea ! What shall we see ?
Duong : Let’s take a look at the film section of the paper. It says that White Sands is showing at Kim Dong Cinema at 8 : 00 o’clock tonight .
Mai : It’s a horror film. That’s too frightening for me .
Duong : OK, they are also showing Crazy Coconut at Ngoc Khanh Cinema .
Mai : What kind of film is it ?
Duong : It’s a romantic comedy .
Mai : What is it about ?
Duong : It’s about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end .
Mai : Who does it star ?
Duong : It stars Julia Roberts and Brad Pitt .
Mai : What have critics said about it ?
Duong : Most of them say it’s very funny and entertaining .
Mai : Hmm. I know. Why don’t we decide when we get there ?
Duong : OK, good idea !

Hướng dẫn dịch:

Dương : Tớ đang chán quá. Cậu có kế hoạch gì cho buối tối nay không ?
Mai : Không. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ ?
Dương : Xem một bộ phim thì sao nhỉ ?
Mai : Ý hay đấy ! Chúng ta sẽ xem phim gì ?
Dương : Hãy xem phần phim ảnh trên tờ báo kia. Nó đề là phim Cát Trắng ( White Sands ) đang chiếu ở rạp Kim Đồng lúc 7 giờ tối nay .
Mai : Nó là phim kinh dị. Phim đó quá kinh sợ so với tớ .
Dương : Được rồi. Họ cũng đang chiếu bộ phim Crazy Coconut ở rạp Ngọc Khánh .
Mai : Nó là thể loại phim gì ?
Dương : Đó là phim hài làng mạn .
Mai : Nó nói về gì thế ?
Dương : Phim nói về một nữ giáo sư với một nam diễn viên điện ảnh. Tàu của họ bị dạt vào một hoang đào và họ phải sống cùng nhau. Mặc dù cô giáo sư rất ghét chàng trai diễn viên điện ảnh lúc khởi đầu, nhưng sau đó cô ấy lại yêu anh ta vào cuối phim .
Mai : Ngôi sao nào đóng phim vậy ?
Dương : Đó là Julia Roberts và Brad Pitt .
Mai : Những nhà phê bình nói gì về phim này ?
Dương : Hầu hết bọn họ đều cho rằng phim rất vui nhộn và mang tính vui chơi .
Mai : Ừm. Tớ biết rồi. Tại sao tất cả chúng ta không quyết định hành động khi tất cả chúng ta đến đó nhỉ ?
Dương : Được, ý hay đó !

a. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi.)

1. What does Duong suggest doing tonight?

a. Watching a TV show .
b. Watching a film .
c. Staying at home .

2. Where does Duong find cinema information?

a. In a newspaper .
b. By asking Mai .
c. On the Internet .

3. Why doesn’t Mai want to see White Sands?

a. She doesn’t like that type of film .
b. It’s not on at the right time .
c. She has seen the film before .

4. How do critics feel about Crazy Coconut?

a. They all like it .
b. They don’t like it .
c. Many of them like it .

5. Which film do Mai and Duong decide to watch?

a. White Sands .
b. Crazy Coconut .
c. They haven’t decided yet .

Đáp án:

1. b 2. a 3. a 4. c 5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Dương ý kiến đề nghị làm gì tối nay ?
– Xem một bộ phim .
2. Dương tìm thông tin rạp chiếu phim ở đâu ?
– Trên một tờ báo .
3. Tại sao Mai không muốn xem White Sands ?
– Cô ấy không thích loại phim đó .
4. Các nhà phê bình cảm thấy thế nào về Crazy Coconut ?
– Nhiều người trong số họ thích nó .
5. Mai và Dương quyết định hành động xem bộ phim nào ?
– Họ vẫn chưa quyết định hành động .

b. Find the questions in the conversation that ask about Crazy Coconut. Then listen, check and repeat the questions. (Tìm các câu hỏi trong bài hội thoại hỏi về bộ phim Crazy Coconut. Sau đó kiểm tra và lặp lại câu hỏi.)

Bài nghe:

a. Type of film
b. Actors / Stars
c. The plot ( the story )
d. Review ( critics ’ opinion about the film )

Đáp án:

a. What kind of film is it ? ( Đó là thể loại phim gì ? )

b. Who does it star? (Ngôi sao nào đóng phim vậy?)

c. What is it about ? ( Nó nói về cái gì ? )
d. What have critics said about it ? ( Các nhà phê bình đã nói gì về nó ? )

2 (trang 17 tiếng Anh lớp 7) Match the types of films with their definitions. Then listen, check and repeat. (Nối các loại phim với định nghĩa của chúng. Sau đó nghe, kiểm tra vả lặp lại.)

Bài nghe:

Types of film

Definitions

a. science fiction ( sci-fi ) 1. A film that tries to make audiences laugh .
b. romantic comedy 2. A film that features cartoon characters .
c. thriller 3. A film that is set in the future, often featuring science .
d. comedy 4. A film that tells an exciting story about murder or crime .
e. documentary 5. A film which combines comedy with a love story .
f. animation 6. A film that shows real life events or stories .
g. action 7. A film in which strange and frightening things happen .
h. horror 8. A film that usually features lots of stunts and fighting .

Đáp án:

1. d 2. f 3. a 4. c
5. b 6. e 7. h 8. g

Hướng dẫn dịch:

1 – d : Một bộ phim nỗ lực làm cho người theo dõi cười : Comedy ( Phim hài )
2 – f : Một bộ phim mà có những nhân vật hoạt hình : Animation ( Phim hoạt hình )
3 – a : Một bộ phim diễn ra ở tương lai, thường nói về khoa học : Science fiction ( Phim khoa học viễn tưởng )
4 – c : Một phim kể về một câu truyện li kỳ về một vụ sát nhân hoặc một tội ác Thriller ( Phim giật gân )
5 – b : Một phim tích hợp chuyện vui nhộn với chuyện tình yêu : Romantic comedy ( Phim hài lãng mạn )
6 – e : Một phim kể về những sự hoặc chuyện có thật : Documentary ( Phim tài liệu. )
7 – h : Một phim có những điều kỳ lạ và đáng sợ xảy ra : Horror ( Phim kinh dị )
8 – g : Một phim thường có nhiều trò nguy khốn và cảnh đánh nhau : Action movie ( Phim hành vi. )

Are there any other types of films you can add to the list? (Có những thể loại phim khác mà bạn có thể thêm vào danh sách không?)

Gợi ý : historical film ( phim lịch sử vẻ vang ), sports film ( phim thể thao )

3a (trang 17 tiếng Anh lớp 7) Think of a film. Fill in the blanks below. (Nghĩ về một bộ phim. Hoàn thành chỗ trống sau.)

Type of film : _________________
Actors / Stars : _________________
The plot Reviews : ____________
Reviews : : ___________________

Gợi ý:

Type of film : Comedy .
Actors / stars : Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan, Sharman Joshi, Boman Irani, Omi Vaidya, Mona Singh, Parikshit Sahni .
The plot : It’s about the life and friendship of threestudents. They are called 3 idiots. They are close friends. Each person has a different character but they all have talent. Each of them chooses his own way to get success .
Review : It’s a very funny film. Most people like it and find it interesting .

Hướng dẫn dịch:

Loại phim : Hài .
Diễn viên / Ngôi sao : Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan, Sharman Joshi, Boman Irani, Omi Vaidya, Mona Singh, Parikshit Sahni .
Cốt truyện : Đó là về đời sống và tình bạn của những đứa trẻ. Họ được gọi là 3 kẻ ngốc. Họ là bạn thân của nhau. Mỗi người một nét khác nhau nhưng đều có tài. Mỗi người trong số họ chọn cho mình một con đường riêng để có được thành công xuất sắc .
Đánh giá : Đó là một bộ phim rất vui nhộn. Hầu hết mọi người đều thích nó và thấy nó mê hoặc .

3b (trang 17 tiếng Anh lớp 7) In pairs, interview each other and try to guess the film. (Làm theo cặp, phỏng vấn nhau và cố gắng đoán phim.)

Gợi ý:

– A : What kind of film is it ?
– B : It’s an action film .
– A : Who does it star ?
– B : It stars Daniel Craig .
– A : What is it about ?
– B : It’s about a spy called 007
– A : Is it Skyfain .
– B : Yes !

Hướng dẫn dịch:

– A : Đó là loại phim gì ?
– B : Đó là phim hành vi .
– A : Ai đóng phim đó ?
– B : Daniel Craig .
– A : Nó nói về gì ?
– B : Nó nói về một điệp viên được gọi là 007
– A : Đó có phải phim Skyfall không ?
– B : Đúng rồi .

Bài giảng Tiếng Anh 7 Unit 8 Films: Getting Started

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 chi tiết, hay khác:

Unit 8: Từ vựng Tiếng Anh: Liệt lê các từ vựng cần học trong bài…

Unit 8: A closer look 1 (trang 18 – 19): The following are adjectives which are often used to describe films…

Unit 8: A closer look 2 (trang 19 – 20): Complete the sentences. Use although + a clause from the box…

Unit 8: Communication (trang 21): Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear…

Unit 8: Skills 1 (trang 22 – 23): Read Nick’s review of the film Titanic on his blog…

Unit 8: Skills 2 (trang 23): Nick and his father are talking about Tom Hanks, a hollywood film star…

Unit 8: Looking back (trang 24): Think of an example of every type of films in the box…

Unit 8: Project (trang 25): Look at the film posters below. Think about the following questions…

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button