Review

500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 có đáp án năm 2021 mới

500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 có đáp án năm 2021 mới

500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 có đáp án năm 2021 mới

Nhằm mục tiêu giúp học viên có thêm tài liệu ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí lớp 7 năm 2021, bộ 500 Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 7 có đáp án được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học kinh nghiệm với khá đầy đủ những Lever phân biệt, thông hiểu, vận dụng. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 7 này sẽ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm và đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Địa Lí 7 .

Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 1 có đáp án năm 2021

Câu 1: Tháp dân số cho biết:

A. Trình độ văn hóa của người dân.

B. Tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động .
C. Dân số hoạt động giải trí trong những ngành kinh tế tài chính .
D. Dân số thành thị và nông thôn .

Lời giải:

Tháp dân số cho biết tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuồi, số người trong độ tuổi lao động .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng

A. biểu đồ .
B. map .
C. tháp tuổi .
D. công thức .

Lời giải:

Dân số thường được biểu lộ đơn cử bằng tháp tuổi .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 3: Hình dạng tháp tuổi với đáy tháp mở rộng, đỉnh tháp thu hẹp thể hiện

A. Tỉ lệ trẻ nhỏ cao .
B. Tỉ lệ nam nhiều hơn nữ .
C. Tỉ lệ người già lớn .
D. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao

Lời giải:

Tháp tuổi có phần đáy tháp lan rộng ra, đỉnh tháp thu hẹp bộc lộ tỉ lệ trẻ nhỏ ( dưới 15 tuổi ) lớn .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 4: Tỉ lệ trẻ em cao thì hình dạng tháp tuổi có đặc điểm gì?

A. Đáy tháp thu hẹp, đỉnh tháp lan rộng ra .
B. Đáy tháp lan rộng ra, đỉnh tháp thu hẹp .
C. Đáy và đỉnh tháp lan rộng ra .
D. Đáy và đỉnh tháp thu hẹp .

Lời giải:

Tháp tuổi có phần đáy tháp lan rộng ra, đỉnh tháp thu hẹp bộc lộ tỉ lệ trẻ nhỏ ( dưới 15 tuổi ) lớn .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 5: Tháp tuổi có phần thân mở rộng, đáy tháp có xu hướng thu hẹp lại thể hiện

A. Tỉ lệ người già cao .
B. Tỉ lệ nam nhiều hơn nữ .
C. Dân số tăng nhanh .
D. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao .

Lời giải:

Tháp tuổi có phần thân lan rộng ra, đáy tháp có xu thế thu hẹp lại biểu lộ tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao ( từ 15 – 59 tuổi ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 6: Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao được biểu hiện lên tháp tuổi như thế nào?

A. Thân tháp lan rộng ra, đáy tháp thu hẹp .
B. Thân và đáy tháp lan rộng ra .
C. Thân và đáy tháp thu hẹp .
D. Thân tháp thu hẹp, đỉnh tháp lan rộng ra .

Lời giải:

Tháp tuổi có phần thân lan rộng ra, đáy tháp có khuynh hướng thu hẹp lại bộc lộ tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao ( từ 15 – 59 tuổi ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 7:  Sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là

A. Gia tăng tự nhiên .
B. Gia tăng cơ giới .
C. Gia tăng dân số .
D. Biến động dân số .

Lời giải:

Sự ngày càng tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là ngày càng tăng cơ giới
Đáp án cần chọn là : B

Câu 8: Gia tăng cơ giới là

A. số người sinh ra trong năm so với tổng số dân .
B. số người chết đi trong năm so với tổng số dân .
C. số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến .
D. số dân nam so với số dân nữ .

Lời giải:

Sự ngày càng tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến gọi là ngày càng tăng cơ giới .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 9: Bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở những khu vực nào sau đây?

A. Châu Âu, châu Á, châu Mĩ .
B. Châu Âu, châu Á, châu Phi .
C. Châu Á Thái Bình Dương, châu Phi, Mĩ Latinh .
D. Châu Á Thái Bình Dương, châu Mĩ, châu Phi .

Lời giải:

Bùng nổ dân số diễn ra đa phần những những khu vực Châu Á Thái Bình Dương, châu Phi, Mĩ Latinh .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Khu vực nào trên thế giới không xảy ra tình trạng bùng nổ dân số từ những năm 50 của thế kỉ XX?

A. Châu Á Thái Bình Dương .
B. Châu Phi .
C. Mỹ Latinh .
D. Châu Âu .

Lời giải:

Bùng nổ dân số diễn ra đa phần những những khu vực Châu Á Thái Bình Dương, châu Phi, Mĩ Latinh. -> Châu Âu là khu vực không xảy ra thực trạng bùng nổ dân số .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 11: Đâu không phải là nguyên nhân khiến dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và XX?

A. Kinh tế tăng trưởng .
B. Những văn minh về y tế .
C. Chiến tranh .
D. Đời sống nhân dân được cải tổ .

Lời giải:

Trong thế kỉ XIX và XX, đặc biệt quan trọng từ những năm 50 của thế kỉ XX, những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh giành được độc lập, đời sống nhân dân được cải tổ cùng những tân tiến về y tế đã góp thêm phần giảm nhanh tỉ lệ tử trận, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao. Do vậy ngày càng tăng tự nhiên cao, dẫn đến hiện tượng kỳ lạ bùng nổ dân số .
=> Nhận xét cuộc chiến tranh làm cho dân số quốc tế tăng nhanh trong thời kì trên là không đúng
Đáp án cần chọn là : C

Câu 12: Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và XX đã gây ra tình trạng gì?

A. Bùng nổ dân số .
B. Đô thị hóa tăng nhanh .
C. Kinh tế chậm tăng trưởng .
D. Già hóa dân số .

Lời giải:

Trong thế kỉ XIX và XX, đặc biệt quan trọng từ những năm 50 của thế kỉ XX, những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh giành được độc lập, đời sống nhân dân được cải tổ cùng những tân tiến về y tế đã góp thêm phần giảm nhanh tỉ lệ tử trận, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao. Do vậy ngày càng tăng tự nhiên cao, dẫn đến hiện tượng kỳ lạ bùng nổ dân số .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 13: Trong nhiều thế kỉ, dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu không phải do

A. dịch bệnh .
B. cuộc chiến tranh .
C. đói kém .
D. chủ trương dân số .

Lời giải:

Trong nhiều thế kỉ, dân số quốc tế tăng rất là chậm trễ, nguyên do là do dịch bệnh, cuộc chiến tranh, đói kém. Thời kì này, chủ trương dân số chưa được sử dụng để ngưng trệ sự tăng trưởng dân số trên quốc tế .
=> Chính sách dân số không phải là nguyên do khiến dân số quốc tế tăng chậm ở tiến trình này .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 14: Trong những thập kỉ gần đây, dân số thế giới tăng chậm hơn, nguyên nhân chủ yếu do

A. dịch bệnh .
B. cuộc chiến tranh .
C. đói kém .
D. chủ trương dân số .

Lời giải:

Trước đây, nguyên do làm cho dân số quốc tế tăng chậm là do dịch bệnh, cuộc chiến tranh và đói kém. Tuy nhiên, trong những thập kỉ gần đây, cuộc chiến tranh không còn, kinh tế tài chính tăng trưởng, chất lượng đời sống của dân cư ngày càng cải tổ thì chủ trương dân số mới là nguyên do làm cho dân số quốc tế tăng chậm .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 15: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao khi:

A. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao
B. Tỉ lệ sinh thấp, tỉ lệ tử cao
C. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử thấp
D. Tỉ lệ sinh thấp, tỉ lệ tử thấp

Lời giải:

Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên = Tỉ lệ sinh – tỉ lệ tử
=> Tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên cao khi tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử thấp .
Đáp án cần chọn là : C

Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 2 có đáp án năm 2021

Câu 1: Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện qua

A. tỷ lệ dân số .
B. tổng số dân .
C. ngày càng tăng dân số tự nhiên .
D. tháp dân số .

Lời giải:

Tình hình phân bổ dân cư của một địa phương, một nước được bộc lộ qua tỷ lệ dân số. ( số người sinh sống trên một đơn vị chức năng diện tích_ đơn vị chức năng : người / km2 ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 2: Mật độ dân số cho biết

A. Số dân nam và số dân nữ của một địa phương .
B. Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của một địa phương .
C. Tổng số dân của một địa phương .
D. Tình hình phân bổ dân cư của một địa phương .

Lời giải:

Tình hình phân bổ dân cư của một địa phương, một nước được biểu lộ qua tỷ lệ dân số. ( số người sinh sống trên một đơn vị chức năng diện tích_ đơn vị chức năng : người / km2 ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 3: Những khu vực tập trung đông dân cư là

A. Đông Á, Khu vực Đông Nam Á, Bắc Phi .
B. Bắc Á, Bắc Phi, Đông Bắc Hoa Kì .
C. Nam Á, Bắc Á, Bắc Mĩ .
D. Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì .

Lời giải:

Những khu vực tập trung chuyên sâu đông dân cư là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 4: Đâu không phải là khu vực tập trung đông dân cư trên thế giới?

A. Bắc Phi .
B. Nam Á .
C. Đông Á .
D. Đông Bắc Hoa Kì .

Lời giải:

Những khu vực tập trung chuyên sâu đông dân cư là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì .
Bắc Phi là khu vực dân cư phân bổ thưa thớt, không phải là khu vực tập trung chuyên sâu đông dân cư trên quốc tế .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 5: Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là

A. Đông Bắc Hoa Kì, Nam Á .
B. Nam Á, Đông Á .
C. Khu vực Đông Nam Á, Đông Á .
D. Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi .

Lời giải:

Hai khu vực có tỷ lệ dân số cao nhất là Nam Á, Đông Á .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 6: Nam Á, Đông Á là

A. hai khu vực có tỷ lệ dân số thấp nhất .
B. hai khu vực không có dân cư sinh sống .
C. hai khu vực có tỷ lệ dân số cao nhất .
D. hai khu vực có tỷ lệ dân số trung bình .

Lời giải:

Nam Á và Đông Á là hai khu vực có tỷ lệ dân số cao nhất .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 7: Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

A. Đông Nam Bra-xin .
B. Tây Âu và Trung Âu .
C. Khu vực Đông Nam Á .
D. Bắc Á .

Lời giải:

Dân cư phân bổ thưa thớt ở khu vực Bắc Á ( phía Bắc Liên Bang Nga )
Đáp án cần chọn là : D

Câu 8: Đâu không phải khu vực dân cư phân bố thưa thớt?

A. Đông Nam Braxin .
B. Bắc Á .
C. Bắc Phi .
D. Trung Á .

Lời giải:

Dân cư phân bổ thưa thớt ở khu vực Bắc Á ( phía Bắc Liên Bang Nga ), Bắc Phi và Trung Á .

Khu vực Đông Nam Braxin dân cư tập trung đông đúc, không phải là khu vực dân cư phân bố thưa thớt.

Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa các chủng tộc chính trên thế giới là

A. bàn tay .
B. màu da .
C. môi .
D. lông mày .

Lời giải:

Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa những chủng tộc chính trên quốc tế là màu da : Môn-gô-lô-it ( da vàng ), Nê-grô-it ( da đen ), Ơ-rô-pê-ô-it ( da trắng ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 10: Dựa vào yếu tố nào, người ta phân chia dân cư thế giới thành ba chủng tộc chính?

A. Giọng nói .
B. Ngôn ngữ .
C. Tôn giáo .
D. Màu da .

Lời giải:

Dựa vào những đặc thù bên ngoài ( màu da, tóc, mắt, mũi, … ) người ta phân loại dân cư quốc tế thành ba chủng tộc chính : Môn-gô-lô-it ( da vàng ), Nê-grô-it ( da đen ), Ơ-rô-pê-ô-it ( da trắng ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 11: Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là

A. Da vàng, tóc đen .
B. Da vàng, tóc vàng .
C. Da đen, tóc đen .
D. Da trắng, tóc xoăn .

Lời giải:

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là da vàng, tóc đen. Chủng tộc này đa phần là người châu Á ( ví dụ : người Nước Ta da vàng, tóc đen ) .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 12: Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it là

A. da vàng, tóc đen .
B. da vàng, tóc vàng .
C. da đen, tóc đen .
D. da trắng, tóc xoăn .

Lời giải:

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it là da trắng, tóc xoăn. Chủng tộc này đa phần là người châu Âu .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 13: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bố chủ yếu ở châu lục nào?

A. Châu Á Thái Bình Dương .
B. Châu Âu .
C. Châu Phi .
D. Châu Mỹ .

Lời giải:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít phân bổ hầu hết ở châu Âu .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 14: Chủng tộc Nê-grô-it phân bố chủ yếu ở châu lục nào?

A. Châu Á Thái Bình Dương .
B. Châu Âu .
C. Châu Phi .
D. Châu Mỹ .

Lời giải:

Chủng tộc Nê-grô-it phân bổ hầu hết ở châu Phi .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 15: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

A. đồng bằng .
B. những trục giao thông vận tải lớn .
C. ven biển, những con sông lớn .
D. hoang mạc, miền núi, hải đảo .

Lời giải:

Những nơi có điều kiện kèm theo sống thuận tiện như gần những trục giao thông vận tải lớn, ven biển, những con sông lớn, vùng đồng bằng … dân cư tập trung chuyên sâu đông. Những khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo đi lại khó khăn vất vả hoặc vùng cực, vùng hoang mạc … khí hậu khắc nghiệt thường có tỷ lệ dân số thấp .
Đáp án cần chọn là : D

Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 3 có đáp án năm 2021

Câu 1: Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là

A. công nghiệp .
B. nông – lâm-ngư nghiệp .
C. dịch vụ .
D. du lịch .

Lời giải:

Hoạt động kinh tế đa phần của quần cư nông thôn là nông – lâm-ngư nghiệp .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 2: Đâu không phải hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn?

A. Nông nghiệp .
B. Lâm nghiệp .
C. Ngư nghiệp .
D. Thương Mại Dịch Vụ .

Lời giải:

Hoạt động kinh tế hầu hết của quần cư nông thôn là nông – lâm-ngư nghiệp .
Thương Mại Dịch Vụ không phải hoạt động giải trí kinh tế tài chính hầu hết của quần cư nông thôn .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 3: Quần cư thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây?

A. Công nghiệp và dịch vụ .
B. Nông – lâm – ngư – nghiệp .
C. Công nghiệp và nông – lâm – ngư – nghiệp .
D. Dịch Vụ Thương Mại và nông – lâm – ngư nghiệp .

Lời giải:

Hoạt động kinh tế đa phần của quần cư thành thị là công nghiệp và dịch vụ .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 4: Đâu không phải hoạt động kinh tế phổ biến ở quần cư thành thị?

A. Công nghiệp .
B. Thương Mại Dịch Vụ .
C. Thương mại .
D. Nông nghiệp .

Lời giải:

Hoạt động kinh tế hầu hết của quần cư thành thị là công nghiệp và dịch vụ .
Nông nghiệp không phải hoạt động giải trí kinh tế tài chính thông dụng ở quần cư thành thị .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 5: Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp thế giới vào thời kì nào?

A.Thời Cổ đại .
B. Thế kỉ XIX .
C. Thế kỉ XX .
D. Thế kỉ XV .

Lời giải:

Các đô thị khởi đầu Open rộng khắp quốc tế vào thế kỉ XX .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 6: Các đô thị phát triển nhanh ở các nước công nghiệp ở thời kì nào?

A. Thời Cổ đại .
B. Thế kỉ XIX .
C. Thế kỉ XX .
D. Thế kỉ XV .

Lời giải:

Các đô thị tăng trưởng nhanh ở những nước công nghiệp vào thế kỉ XIX .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 7: Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là

A. châu Âu .
B. châu Á .
C. châu Mĩ .
D. châu Phi .

Lời giải:

Châu lục tập trung chuyên sâu nhiều siêu đô thị nhất là châu Á .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 8: Đâu không phải là siêu đô thị thuộc châu Á?

A. Cai-rô .
B. Thiên Tân .
C. Mum-bai .
D. Tô-ki-ô .

Lời giải:

Cai-rô là siêu đô thị của quốc gia Ai-cập thuộc châu Phi
=> Cai-rô không phải là siêu đô thị của châu Á .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 9: Đâu không phải siêu đô thị thuộc châu Âu?

A. Niu I-ooc .
B. Luân Đôn .
C. Pa-ri .
D. Mat-xcơ-va .

Lời giải:

Niu I-ooc là TP. hà Nội của Hoa Kì, là siêu đô thị thuộc châu Mĩ .
Niu I-ooc không phải là siêu đô thị của châu Âu .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 10: Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là

A. Niu-I-oóc và Bắc Kinh .
B. Niu-I-oóc và Luân Đôn .
C. Luân Đôn và Thượng Hải .
D. Pa-ri và Tô-ki-ô .

Lời giải:

Năm 1950, trên quốc tế chỉ có hai siêu đô thị tiên phong là Niu-I-oóc ( 12 triệu người ) và Luân Đôn ( 9 triệu người ) .
Đáp án cần chọn là : B

Câu 11: Năm 1950, trên thế giới có mấy siêu đô thị?

A. 3 .
B. 4 .
C. 5 .
D. 2 .

Lời giải:

Năm 1950, trên quốc tế chỉ có hai siêu đô thị tiên phong là Niu-I-oóc ( 12 triệu người ) và Luân Đôn ( 9 triệu người ) .
Đáp án cần chọn là : D

Câu 12: Số lượng các siêu đô thị tăng nhanh nhất ở nhóm các nước nào sau đây?

A. những nước tăng trưởng .
B. những nước kém tăng trưởng .
C. những nước đang tăng trưởng .
D. những nước xuất khẩu dầu mỏ .

Lời giải:

Số lượng những siêu đô thị tăng nhanh nhất ở nhóm những nước đang tăng trưởng .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 13: Hiện nay, siêu đô thị tập trung nhiều nhất ở châu lục nào?

A. Châu Âu .
B. Châu Phi .
C. Châu Á Thái Bình Dương .
D. Châu Đại Dương .

Lời giải:

Hiện nay, siêu đô thị tập trung chuyên sâu nhiều nhất ở châu Á .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 14: Đâu không phải là đặc điểm của quần cư thành thị?

A. Phố biến lối sống thành thị .
B. Mật độ dân số cao .
C. Hoạt động kinh tế hầu hết là dịch vụ du lịch .
D. Nhà cửa tập trung chuyên sâu với tỷ lệ cao .

Lời giải:

Quần cư thành thị có dân cư tập trung chuyên sâu đông đúc với tỷ lệ cao, nhà cửa san sát, thông dụng lối sống thành thị, hoạt động giải trí kinh tế tài chính hầu hết là công nghiệp và dịch vụ .
=> Nhận xét hoạt động giải trí kinh tế tài chính hầu hết của quần cư thành thị là dịch vụ du lịch là không đúng
Đáp án cần chọn là : C

Câu 15: Quần cư thành thị có đặc điểm nào dưới đây?

A. Mật độ dân số thấp .
B. Hoạt động kinh tế hầu hết là nông – lâm – ngư nghiệp .
C. Nhà cửa thưa thớt .
D. Lối sống thành thị thông dụng .

Lời giải:

Quần cư thành thị có dân cư tập trung chuyên sâu đông đúc với tỷ lệ cao, nhà cửa san sát, phổ cập lối sống thành thị, hoạt động giải trí kinh tế tài chính đa phần là công nghiệp và dịch vụ .
Đáp án cần chọn là : D
Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 7 | Để học tốt Địa Lí 7 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 7 sách mới những môn học

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button