Review

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 118 119 sgk Hóa Học 10

Hướng dẫn giải Bài 26. Luyện tập : Nhóm halogen sgk Hóa Học 10. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 118 119 sgk Hóa Học 10 gồm có vừa đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề … có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn hóa học 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

A – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I – Cấu tạo nguyên tử và phân tử của các halogen

– Bán kính nguyên tử tăng từ flo đến iot .

– Lớp ngoài cùng có 7 e.

– Phân tử gồm 2 nguyên tử : X2 ; Liên kết cộng hóa trị không cực .

Nguyên tố halogenFClBrI
Cấu hình electron lớp ngoài cùng2s22p53s23p54s24p55s25p5
Cấu tạo phân tử (liên kết cộng hóa trị không cực)F:F
(F2)
Cl:Cl
(Cl2)
Br:Br
(Br2)
I:I
(I2)

II – Tính chất hóa học

– Tính oxi hóa : Oxi hóa được hầu hết sắt kẽm kim loại, nhiều phi kim và hợp chất .
– Tính oxi hóa của halogen :

Nguyên tố HalogenFClBrI
Độ âm điện3,983,162,962,66
Tính oxi hóaTừ F đến I tính oxi hóa giảm dần

– Tính chất hóa học :

F2Cl2Br2I2
Với kim loạiOXH được tất cả các KL tạo ra muối floruaOXH được hầu hết các KL tạo ra muối clorua, phản ứng cần đun nóng.OXH được nhiều KL tạo ra muối bromua, pư cần đun nóngOxi hóa được nhiều KL tạo ra muối florua. Pư chỉ xảy ra khi đun nóng hoặc có chất xúc tác
Với khí hidroTrong bóng tối,ở to rất thấp(-252oC) và nổ mạnh:
F2 + H2 → 2 HF
Cần chiếu sáng, phản ứng nổ:
Cl2 + H2 → 2HCl
Cần nhiệt độ cao:
Br2 + H2 → 2HBr (to cao)
Cần nhiệt độ cao hơn:
I2 + H2 → 2HI (to cao hơn)
Với nướcPhân hủy mãnh liệt H2O ngay ở to thường:
2F2 + 2H2O → 4HF + O2
Ở to thường:Cl2 + H2O ⇔ HCl + HClOỞ to thường, chậm hơn so với Cl2Br2 + H2O ⇔ HBr + HBrOHầu như không tác dụng

III – Tính chất hóa học của hợp chất halogen

1. Axit halogenhidric

HF ; HCl ; HBr ; HI
Tính axit tăng dần

2. Hợp chất có oxi

Nước Gia-ven và clorua vôi có tính tẩy màu và sát trùng do : NaClO, CaOCl2 là những chất oxi hóa mạnh

IV – Phương pháp điều chế các đơn chất halogen

F2Điện phân hỗn hợp KF và HF(lỏng không có nước):
2HF → (điện phân)   H2  + F2
Cl2Cho axit HCl đặc + chất oxi hóa mạnh(MnO2,KMnO4)
– Phòng thí nghiệm:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
– Công nghiệp (Điện phân có màng ngăn):
2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2
Br2(NaBr có trong nước biển):
Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
I2(NaI có trong rong biển):
Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

V – Phân biệt các ion F– , Cl–, Br– , I–

ChấtThuốc thử AgNO3
F2Không hiện tượng
Cl2Kết tủa trắng AgCl
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
Br2Kết tủa vàng nhạt AgBr
NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3
I2Kết tủa vàng AgI
NaI + AgNO3 → AgI + NaNO3

B – BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 118 119 sgk Hóa Học 10 không thiếu và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 118 hóa 10

Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ?
A. HCl, HBr, HI, HF .
B. HBr, HI, HF, HCl .
C. HI, HBr, HCl, HF .
D. HF, HCl, HBr, HI .

Bài giải:

Tính axit : HI > HBr > HCl > HF
Giải thích : Do nửa đường kính nguyên tử : I > Br > Cl > F
⇒ Độ dài link : H-I > H-Br > H-Cl > H-F
⇒ Khả năng cho H + : HI > HBr > HCl > HF
⇒ Tính axit : HI > HBr > HCl > HF

⇒ Đáp án: C.

2. Giải bài 2 trang 118 hóa 10

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng ?
A. NaF. C. NaBr .
B. NaCl. D. NaI .

Bài giải:

Ta có :
\ ( NaCl + AgN { O_3 } \ to AgCl + NaN { { \ rm { O } } _3 } \ )
\ ( NaB { \ rm { r } } + AgN { O_3 } \ to AgB { \ rm { r } } + NaN { { \ rm { O } } _3 } \ )
\ ( NaI + AgN { O_3 } \ to AgI + NaN { { \ rm { O } } _3 } \ )

⇒ Đáp án: A.

3. Giải bài 3 trang 118 hóa 10

Trong phản ứng hóa học sau :
SO2 + Br2 + 2H2 O → H2SO4 + 2HB r
brom đóng vai trò gì ?
A. chất khử .
B. chất oxi hóa .
C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa .
D. không là chất oxi hóa, không là chất khử .
Chọn đáp án đúng .

Bài giải:

Ta có :
\ ( { \ mathop { Br } \ limits ^ 0 _2 } + 2 e \ to 2 \ mathop { Br } \ limits ^ { – 1 } \ )
Vậy brom là chất oxi hóa .

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài 4 trang 118 hóa 10

Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot :
A. Flo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa mãnh liệt với nước .
B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước .
C. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hóa được nước .
D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hóa được nước .

Bài giải:

A đúng .
B sai, trong phản ứng của Clo với nước, Clo tự oxi hóa tự khử .
C sai, trong phản ứng của Brom với nước, Brom tự oxi hóa tự khử .
D sai, Iot không công dụng với nước .

⇒ Đáp án: A.

5. Giải bài 5 trang 119 hóa 10

Một nguyên tố halogen có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4 s24p5 .
a ) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử khá đầy đủ của nguyên tố trên .
b ) Cho biết tên, kí hiệu và cấu trúc phân tử của nguyên tố hóa này .
c ) Nêu đặc thù hóa học cơ bản của nguyên tố này và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa
d ) So sánh đặc thù hóa học của nguyên tố này với hai nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dẫn ra phản ứng để minh họa .

Bài giải:

a) Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

Cấu hình vừa đủ là : 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 3 d10 4 s24p5

b) Tên nguyên tố là brom, kí hiệu là Br, công thức phân tử Br2

c) Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này là tính oxi hóa.

– Brom phản ứng với nhiều sắt kẽm kim loại
3B r2 + 2A l → 2A lBr3
– Brom tính năng với nước tương tự như như clo nhưng khó khăn vất vả hơn .
Br2 + H2O \ ( \ rightleftharpoons \ ) HBr + HBrO
– Brom bộc lộ tính khử khi tính năng với chất oxi hóa mạnh .
\ ( B { { \ rm { r } } _2 } + 5C { l_2 } + 6 { H_2 } O \ to 2HB { \ rm { r } } { O_3 } + 10HC l \ )
– Brom hoàn toàn có thể oxi hóa muối iotua thành iot .
Br2 + 2N aI → 2N aBr + I2

d) So sánh tính chất hóa học của brom với flo, clo và iot.

Brom có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo nhưng mạnh hơn iot nên
Cl2 + 2N aBr → 2N aCl + Br2
Br2 + 2N aI → 2N aBr + I2

6. Giải bài 6 trang 119 hóa 10

Có những chất sau : KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 và dung dịch HCl .
a ) Nếu những chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào hoàn toàn có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn ?
b ) Nếu chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào hoàn toàn có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn ?
Hãy vấn đáp đúng bằng cách thống kê giám sát trên cơ sở những phương trình phản ứng .

Bài giải:

a) Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam.

MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O ( 1 )
2KM nO4 + 16 HCl → 2M nCl2 + 2KC l + 5C l2 + 8H2 O ( 2 )
K2Cr2O7 + 14 HCl → 2C rCl2 + 2KC l + 3C l2 + 7H2 O ( 3 )
Theo phương trình ( 1 ) :
\ ( { n_ { C { l_2 } } } = { n_ { Mn { O_2 } } } = \ dfrac { a } { { 87 } } \, \, mol \ )
Theo phương trình ( 2 ) :
\ ( { n_ { C { l_2 } } } = \ dfrac { 5 } { 2 } { n_ { KMn { O_4 } } } = \ dfrac { 5 } { 2 }. \ dfrac { a } { { 158 } } = \ dfrac { a } { { 63,2 } } \, \, mol \ )
Theo phương trình ( 3 ) :
\ ( { n_ { C { l_2 } } } = 3 { n_ { { K_2 } C { { \ rm { r } } _2 } { O_7 } } } = 3. \ dfrac { a } { { 294 } } = \ dfrac { a } { { 98 } } \, \, mol \ )
Ta thấy \ ( \ dfrac { a } { { 63,2 } } > \ dfrac { a } { { 87 } } > \ dfrac { a } { { 98 } } \ )
Vậy lượng Cl2 điều chế được từ phương trình ( 2 ) là nhiều nhất

Vậy dùng KMnO4 điều chế được nhiều Cl2 hơn.

b) Nếu số mol các chất bằng n mol

Theo ( 1 ) nmol MnO2 → nmol Cl2
Theo ( 2 ) nmol KMnO4 → 2,5 nmol Cl2
Theo ( 3 ) nmol K2Cr2O7 → 3 nmol Cl2
Ta có : 3 n > 2,5 n > n
Vậy dùng K2Cr2O7 được nhiều hơn Cl2 hơn

7. Giải bài 7 trang 119 hóa 10

Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó hoàn toàn có thể đẩy được 12,7 g I2 từ dung dịch NaI .

Bài giải:

♦ Cách 1 :
\ ( C { l_2 } + 2N aI \ to 2N aCl + { I_2 } \ )
\ ( { n_ { { I_2 } } } = \ dfrac { { 12,7 } } { { 254 } } = 0,05 \, \, mol \ )
Theo phương trình :
\ ( { n_ { C { l_2 } } } = { n_ { { I_2 } } } = 0,05 \, \, mol \ )
\ ( 4HC l + Mn { O_2 } \ to MnC { l_2 } + C { l_2 } + 2 { H_2 } O \ )
Theo phương trình :
\ ( { n_ { HCl } } = 4 { n_ { C { l_2 } } } = 4.0,05 = 0,2 \, \, mol \ )
\ ( \ to { m_ { HCl } } = 0,2. 36,5 = 7,3 g \ )
♦ Cách 2 :
Phương trình hóa học của phản ứng :
Cl2 + 2N aI → 2N aCl + I2
PT : 71 g 254 g
ĐB : x g 12,7 g
⇒ x = 3,55 g
4HC l + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
4.36,5 71 g
y g 3,55 g
⇒ y = 7,3 g
Vậy khối lượng HCl cần dùng là 7,3 g .

8. Giải bài 8 trang 119 hóa 10

Nêu những phản ứng chứng tỏ rằng tính oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot .

Bài giải:

Clo oxi hóa thuận tiện Br – trong dung dịch muối bromua và I – trong dung dịch muối iotua .
Cl2 + 2N aBr → 2N aCl + Br2
Cl2 + 2N aI → 2N aCl + I2

9. Giải bài 9 trang 119 hóa 10

Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF trong hiđro florua lỏng đã được vô hiệu hết nước. Vì sao phải tránh sự xuất hiện của nước ?

Bài giải:

Để điều chế flo, ngưởi ta phải điện phân hỗn hợp KF trong HF lỏng khan đã được vô hiệu hết nước. Sở dĩ phải tránh sự xuất hiện của nước vì flo công dụng với nước theo phương trình hóa học sau :
2F2 + 2H2 O → 4HF + O2 ↑

10. Giải bài 10 trang 119 hóa 10

Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối là NaBr và NaCl. Nồng độ Tỷ Lệ của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C %. Hãy xác lập nồng độ C % của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50 g dung dịch hai muối nói trên tính năng vừa đủ với 50 ml dung dịch AgNO3 8 %, có khối lượng riêng D = 1,0625 g / cm3 .

Bài giải:

Ta có :
\ ( { m_ { AgN { O_3 } } } = \ dfrac { { 50.1,0625. 8 } } { { 100 } } = 4,25 g \ )
\ ( \ to \ ) \ ( n_ { AgNO_ { 3 } } \ ) = \ ( \ dfrac { 50. 1,0625. 8 } { 100. 70 } \ ) = 0, 025 mol
Phương trình hóa học của phản ứng :
NaBr + AgNO3 → AgBr ↓ + NaNO3
x mol x mol x mol
NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3
y mol y mol y mol
Biết nồng độ Tỷ Lệ của mỗi muối trong dung dịch bằng nhau và khối lượng dung dịch là 50 gam, do đó khối lượng NaCl bằng khối lượng NaBr .
Gọi số mol của NaBr và NaCl lần lượt là x và y
Theo phương trình :
\ ( { n_ { NaB { \ rm { r } } } } = { n_ { AgN { O_3 } } } ; { n_ { NaCl } } = { n_ { AgN { O_3 } } } \ )
\ ( \ to { n_ { NaB { \ rm { r } } } } + { n_ { NaCl } } = { n_ { AgN { O_3 } } } \ )
Ta có : \ ( \ left \ { \ begin { matrix } x + y = 0,025 \ \ 103 x = 58,5 y \ end { matrix } \ right. \ )
Giải ra, ta có x = 0, 009
→ mNaBr = mNaCl = 103 x 0,009 = 0,927 g
C % = \ ( \ dfrac { 0,927 } { 50 } \ ) x 100 % = 1,86 %

11. Giải bài 11 trang 119 hóa 10

Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl công dụng với 200 ml dung dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc .
a ) Tính khối lượng chất kết tủa thu được .
b ) Tính nồng độ mol của những chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được đổi khác không đáng kể .

Bài giải:

Ta có :
nNaCl = \ ( \ dfrac { 5,85 } { 58,5 } \ ) = 0,1 mol ; \ ( n_ { AgNO_ { 3 } } \ ) = \ ( \ dfrac { 34 } { 170 } \ ) = 0,2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3
0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol
mAgCl = 143,5 x 0,1 = 14,35 g

b) Vdd = 300 + 200 = 500 ml

Dung dịch nước lọc gồm có :
\ ( n_ { NaNO_ { 3 } } \ ) = 0,1 mol
\ ( n_ { AgNO_ { 3 } du } \ ) = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol
Vậy nồng độ mol của những chất trong nước lọc là :
\ ( C_ { M ( NaNO_ { 3 } ) } \ ) = \ ( C_ { M ( AgNO_ { 3 } ) } \ ) = \ ( \ dfrac { 0,1 } { 0,5 } \ ) = 0,2 M

12. Giải bài 12 trang 119 hóa 10

Cho 69,6 g MnO2 công dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500 ml dung dịch NaOH 4M ( ở nhiệt độ thường ) .
a ) Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra .
b ) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng biến hóa không đáng kể .

Bài giải:

Ta có :
nNaOH = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
0,8 mol 0,8 mol 0,8 mol
Cl2 + 2N aOH → NaCl + NaClO + H2O
0,8 mol → 1,6 mol 0,8 mol 0,8 mol

b) Theo phương trình (1):

\ ( { n_ { C { l_2 } } } = { n_ { MnC { l_2 } } } = { n_ { Mn { O_2 } } } = 0,8 \, \, mol \ )
Theo phương trình ( 2 ) :
\ ( { n_ { NaCl } } = { n_ { NaClO } } = { n_ { C { l_2 } } } = 0,8 \, \, mol \ )
\ ( { n_ { NaOH \ left ( { pứ } \ right ) } } = 2 { n_ { C { l_2 } } } = 2.0,8 = 1,6 \, \, mol \ )
\ ( \ to { n_ { NaOH \, \, ( dư ) } } = 2 – 1,6 = 0,4 \, \, mol \ )
Nồng độ mol / l của những chất trong dung dịch sau phản ứng :
\ ( { C_ { M ( NaCl ) } } = { C_ { M ( NaClO ) } } = { C_ { M ( MnC { l_2 } ) } } = \ dfrac { { 0,8 } } { { 0,5 } } = 1,6 M \ )
\ ( { C_ { M ( NaOH \, \, dư ) } } = \ dfrac { { 0,4 } } { { 0,5 } } = 0,8 M \ )

13. Giải bài 13 trang 119 hóa 10

Khí oxi có lẫn những tạp chất khí là clo. Làm thế nào để vô hiệu tạp chất đó ?

Bài giải:

Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH dư, khí clo tính năng với dung dịch NaOH, ta thu được khí O2
Cl2 + 2N aOH → NaCl + NaClO + H2O

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải không thiếu, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn hóa học 10 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button