Review

Giải Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 | Để học tốt Hóa học lớp 11 ngắn nhất với HayLamDo

Giải Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 | Để học tốt Hóa học lớp 11 ngắn nhất với HayLamDo

Giải Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 | Để học tốt Hóa học lớp 11 ngắn nhất với HayLamDo

❮ Bài trước
Bài sau ❯

Mục lục Giải Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 | Để học tốt Hóa học lớp 10 với HayLamDo

Tag: Giải Hóa Học 11

Tuyển tập các bài giải bài tập Hóa học 11 ngắn gọn, chính xác được biên soạn bám sát nội dung sgk Hóa lớp 11 giúp bạn học tốt môn Hóa 11 hơn.

Chương 1: Sự điện li

 • Bài 1: Sự điện li
 • Bài 2: Axit, bazơ và muối
 • Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

 • Bài 7: Nitơ
 • Bài 8: Amoniac và muối amoni
 • Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
 • Bài 10: Photpho
 • Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
 • Bài 12: Phân bón hóa học
 • Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 • Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Chương 3: Cacbon – Silic

 • Bài 15: Cacbon
 • Bài 16: Hợp chất của cacbon
 • Bài 17: Silic và hợp chất của silic
 • Bài 18: Công nghiệp silicat
 • Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

 • Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
 • Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 23: Phản ứng hữu cơ
 • Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5: Hiđrocacbon no

 • Bài 25: Ankan
 • Bài 26: Xicloankan
 • Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan
 • Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

 • Bài 29: Anken
 • Bài 30: Ankađien
 • Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien
 • Bài 32: Ankin
 • Bài 33: Luyện tập: Ankin
 • Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
 • Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

 • Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Bài 40: Ancol
 • Bài 41: Phenol
 • Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

 • Bài 44: Anđehit – Xeton
 • Bài 45: Axit cacboxylic
 • Bài 46: Luyện tập: Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic
 • Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Tuyển tập các bài giải bài tập Hóa học 11 ngắn gọn, chính xác được biên soạn bám sát nội dung sgk Hóa lớp 11 giúp bạn học tốt môn Hóa 11 hơn.

Xem thêm những hiệu quả về Giải Hóa Học 11


Nguồn
:
haylamdo.com

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button