Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6: Luyện tập chung trang 21 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Ôn Thi HSG

Các bạn đang xem Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 21 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Video toán lớp 6 bài luyện tập chung

Giải bài tập SGK Toán lớp 6: Luyện tập chung trang 21 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 trang 21 – Sách Kết nối tri thức với đời sống. Hãy tìm hiểu thêm toán lớp 6 bài rèn luyện chung mới nhất nhé.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6: Luyện tập chung trang 21 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1.31 – Trang 21:

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7.
a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử.
b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập hợp A?

Giải
a) Ta viết tập hợp A bằng hai cách:
A = {4; 5; 6; 7}
A = {n ∈ N | 3 < n ≤ 7}
b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số không phải là phần tử của tập hợp A là các số nhỏ hơn 3 và lớn hơn 7.
Tập hợp các số đó là: B = {0; 1; 2; 3; 8; 9}

Câu 1.32 – Trang 21:

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.
c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn.
d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ.

Giải
a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000
b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023
c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn:2046
d) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357

Câu 1.33 – Trang 21:

Ta đã biết : Giá trị của mỗi chữ số của 1 số ít tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị chức năng, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục, … Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không đổi khác dù nó nằm ở bất kỳ vị trí nào, đó là chữ số nào ?

Giải
Chữ số cần tìm là chữ số 0.
Vì 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.

Câu 1.34 – Trang 21: 

Một xe xe hơi chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50 kg, mỗi bao ngô nặng 60 kg. Hỏi xe xe hơi đó chở tổng thể bao nhiêu kilôgam gạo và ngô ?

Giải
Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:
30. 50 = 1 500 (kg)
Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:
40. 60 = 2 400 (kg)
Vậy xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:
1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)
Đáp số: 3 900 kg

Câu 1.35 – Trang 21:

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:
Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số;
Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số;
Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số.

Giải
Số tiền phải trả cho 50 số điện đầu tiên là:
50. 1 678 = 83 900 (đồng)
Số tiền phải trả từ số 51 đến số 100 là:
50. 1 734 = 86 700 (đồng)
Số tiền phải trả từ số 101 đến 115 là:
15. 2 014 = 30 210 (đồng)
Vậy ông Khánh phải trả số tiền:
83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng)

Cảm ơn những bạn đã đọc bài Giải bài tập SGK Toán lớp 6 : Luyện tập chung trang 21 – Sách Kết nối tri thức với đời sống của Ôn thi HSG, hãy san sẻ nếu bài viết hữu dụng.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button