Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 43 sgk Sinh Học 11

Hướng dẫn giải Bài 9. Quang hợp ở những nhóm thực vật C3 C4 và CAM sgk Sinh Học 11. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 43 sgk Sinh Học 11 gồm có không thiếu phần kim chỉ nan, câu hỏi quan sát, tranh luận, chuyên đề sinh học và bài tập có trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

Quá trình quang hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau hầu hết trong pha tối

I – THỰC VẬT C3

1. Pha sáng

– Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

– Pha sáng diễn ra ở tilacoit
– Nguyên liệu : nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời và ôxi được giải phóng qua quang phân li nước .
\ ( 2H _2O \ xrightarrow [ Diệp \, lục ] { Ánh \, sáng } 4H ^ + + 4 e ^ – + O_2 \ )
– Sản phẩm của pha sáng : ATP, NADPH và O2 .

Giaibaisgk.com 14 Aug 09.13

2. Pha tối

– Pha tối ( pha cố định và thắt chặt CO2 diễn ra ở chất nền ( strôma ) của lục lạp .

Giaibaisgk.com 75 14 Aug 09.13

– Nguyên liệu : CO2 và loại sản phẩm của pha sáng là ATP và NADPH
– Sản phẩm : cacbohidrat
– Pha tối diễn ra theo quy trình Canvin, có 3 quy trình tiến độ :
+ Giai đoạn cố định và thắt chặt CO2 : CO2 bị khử để tạo nên mẫu sản phẩm tiên phong của quang hợp là hợp chất 3C axit photphoglixeric ( APG )
+ Giai đoạn khử axit photphoglixeric ( APG ) thành aldehit photphoglixeric ( AlPG )
+ Giai đoạn tái sinh chất nhận khởi đầu là ribulozo – 1,5 – điphotphat ( Rib – 1,5 – điP )
Kết thúc tiến trình khử có phân tử AlPG, là chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6, rồi từ đó tổng hợp nên tinh bột, saccarozo, axit amin, lipit trong quang hợp .

II – THỰC VẬT C4

1. Đại diện

Gồm một số ít loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới gió mùa như : mía, rau dền, ngô, cao lương, kê …

2. Chu trình quang hợp ở thực vật C4

Pha tối gồm quy trình quang hợp ở thực vật C4 gồm có : cố định và thắt chặt CO2 trong thời điểm tạm thời ( quy trình C4 ) và tái cố định và thắt chặt CO2 theo quy trình Canvin. Cả hai quy trình đều diễn ra vào ban ngày, nhưng ở 2 loại tế bào khác nhau trên lá .
– Giai đoạn cố định và thắt chặt CO2 trong thời điểm tạm thời diễn ra ở tế bào mô giậu
+ Chất nhận CO2 tiên phong là 1 hợp chất 3C ( photphoenol pyruvic – PEP )
+ Sản phẩm không thay đổi tiên phong là hợp chất 4C ( axit oxaloaxetic – AOA ), sau đó chuyển hóa thành một hợp chất 4C khác là axit malic ( AM ) trước khi chuyển vào tế bào bao bó mạch
– Giai đoạn tái cố định và thắt chặt CO2 diễn ra ở tế bào bao bó mạch
+ AM bị phân hủy để giải phóng CO2 phân phối cho quy trình Canvin và hình thành nên hợp chất 3C là axit pyruvic
+ Axit pyruvic quay lại tế bào mô giậu để tái tạo chất nhận CO2 tiên phong là PEP
+ Chu trình C3 diễn ra như ở thực vật C3

Giaibaisgk.com 14 Aug 09.14

– Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 : cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, thoát hơi nước thấp hơn. Nhờ vậy, thực vật C4 có hiệu suất cao hơn thực vật C3 .

III – THỰC VẬT CAM

– Thực vật CAM gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn ( xương rồng ) và những loài cây xanh như dứa, thanh long. Để tránh mất nước do thoát hơi nước, khí khổng của những loài này đóng vào ban ngày và mở vào đêm hôm. Do đó thực vật CAM cố định và thắt chặt CO2 theo con đường CAM .
– Con đường CAM giống với con đường C4 chỉ khác là về thời hạn : cả hai quy trình tiến độ của con đường C4 đều diễn ra vào ban ngày, còn so với con đường CAM thì : tiến trình cố định và thắt chặt CO2 trong thời điểm tạm thời được thực thi vào đêm hôm, lúc khí khổng mở ; còn quá trình tái cố định và thắt chặt CO2 theo quy trình Canvin được triển khai vào ban ngày, lúc khí khổng đóng .

Giaibaisgk.com 78 14 Aug 09.14

?

Sau đây là phần Hướng dẫn vấn đáp những thắc mắc, điền vào bảng, quan sát … được nêu trong bài học kinh nghiệm .

1. Trả lời câu hỏi trang 41 sinh 11

? Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ loại sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì ?

Trả lời:

Sản phẩm của pha sáng chuyển qua pha tối là ATP và NADPH .
? Hãy chỉ ra trên hình 9.2 những điểm mà tại đó mẫu sản phẩm của pha sáng đi vào quy trình Canvin .

Trả lời:

Tại 2 điểm ATP và NADPH đi vào pha khử và ATP đi vào pha tái sinh chất nhận CO2 .

Giaibaisgk.com 14 Aug 09.18

2. Trả lời câu hỏi trang 42 sinh 11

? Quan sát những hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau về quang hợp giữa thực vật C3 và C4 .

Trả lời:

– Giống nhau : Có quy trình Canvin tạo APG .
– Khác nhau :

Tiêu chí so sánhThực vật C3Thực vật C4
Chất nhận CO2 đầu tiênRihulôzơ -1,5-điPPEP
Sản phẩm đầu liên của pha tốiAPG (hợp chất 3 cacbon).AOA (hợp chất 4 cacbon).
Tiến trình:Chỉ có 1 giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.Gồm 2 chu trình: chu trình C4 và chu trình C3
– Giai đoạn 1: Chu trình C4 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá.
– Giai đoạn 2: chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 43 sgk Sinh Học 11 rất đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể câu vấn đáp, bài giải những câu hỏi và bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 43 sinh 11

Nêu khái niệm và điều kiện kèm theo cần có của pha sáng trong quang hợp .

Trả lời:

Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá nguồn năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn năng lượng của những link hóa học trong ATP và NADPH .
Điều kiện : Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục .

2. Giải bài 2 trang 43 sinh 11

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu ?

Trả lời:

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước .
Phản ứng như sau :
\ ( 2H _2O \ xrightarrow [ Diệp \, lục ] { Ánh \, sáng } 4H ^ + + 4 e ^ – + O_2 \ )

3. Giải bài 3 trang 43 sinh 11

Sản phẩm của pha sáng là gì ?

Trả lời:

Sản phẩm của pha sáng là : ATP, NADPH, O2 .

4. Giải bài 4 trang 43 sinh 11

Những hợp chất nào mang nguồn năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng nhất CO2 thành cacbohiđrat ?

Trả lời:

Những hợp chất mang nguồn năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng nhất CO2 thành cacbohiđrat là : ATP và NADPH .

5. Giải bài 5 trang 43 sinh 11

Quan sát những hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa những quy trình C3, C4 và quy trình CAM .

Trả lời:

– Giống : Cả hai quy trình đều có quy trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên những hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit .
– Khác :

Tiêu chí so sánhThực vật C3Thực vật C4Thực  vật CAM
Chất nhận CO2 đầu tiênRihulôzơ -1,5-điPPEPPEP
Sản phẩm đầu tiên của pha tốiAPG (hợp chất 3 cacbon)Hợp chất 4 cacbonHợp chất 4 cacbon
Tiến trình:Chỉ có 1 giai đoạn là chu trình C3 xảy ra trong các tế bào nhu mô thịt lá.Gồm 2 giai đoạn:
– Giai đoạn 1: Chu trình C4 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá.
– Giai đoạn 2: chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch.
Gồm 2 giai đoạn:
– Giai đoạn 1: Chu trình C4
– Giai đoạn 2: chu trình C3
Cả hai giai đoạn cùng diễn ra trong 1 tế bào.

6. Giải bài 6 trang 43 sinh 11

Pha sáng quang hợp cung ứng cho pha tối
A – CO2 và ATP .
B – Năng lượng ánh sáng ,
C – Nước và O2
D – ATP và NADPH .

Trả lời:

Pha sáng quang hợp phân phối cho pha tối ATP và NADPH .

⇒ Đáp án D.

7. Giải bài 7 trang 43 sinh 11

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là :
A – Quang phân li nước .
B – Chu trình Canvin .
C – Pha sáng .
D – Pha tối .

Trả lời:

Giai đoạn quang hợp thật sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin

⇒ Đáp án B.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 43 sgk Sinh Học 11 không thiếu, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn sinh học 11 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button