Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 22 23 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn giải Bài 7. Bài tập chương I, sách giáo khoa sinh học lớp 9. Nội dung bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 22 23 sgk Sinh học 9 gồm có không thiếu triết lý, những khái niệm, chiêu thức giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh học lớp 9 .

1. Giải bài 1 trang 22 sgk Sinh học 9

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, hiệu quả ở F1 như thế nào trong những trường hợp sau đây ?
a ) Toàn lông ngắn .
b ) Toàn lông dài .
c ) 1 lông ngắn : 1 lông dài .
d ) 3 lông ngắn : 1 lông dài .

Bài làm:

Vì P lông ngắn thuần chủng → P lông ngắn mang kiểu gen đồng hợp trội → F1 đồng tính trội nên F1 toàn lông ngắn
Sơ đồ lai minh họa :

P:AA (Lông ngắn)xaa (Lông dài)
G(P):Aa
F1:Aa (toàn lông ngắn)

⇒ Đáp án a)

2. Giải bài 2 trang 22 sgk Sinh học 9

Ở cà chua, gen A lao lý thân đỏ thẫm, gen a pháp luật thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền sắc tố của thân cây cà chua, người ta thu được hiệu quả sau :
P : Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1 : 75 % thân đỏ thẫm : 25 % thân xanh lục .
Hãy chọn kiểu gen của P tương thích với phép lai trên trong những công thức lai sau đây :
a ) P : AA x AA
b ) P : AA x Aa
c ) P : AA x aa
d ) P : Aa x Aa

Bài làm:

Vì theo đề bài, P đều có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm → Thân đỏ thẫm trội trọn vẹn so với thân xanh lục → P mang kiểu hình trội có kiểu gen ( AA, hoặc Aa )
F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm ( A – ) : 1 xanh lục ( aa ) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ. → P đều giảm phân sinh ra giao tử a → P dị hợp tử ( Aa )
Sơ đồ lai minh họa :

P:Aa (thân đỏ thẫm)xAa (thân đỏ thẫm)
G(P):1A:1a1A:1a
F1:1AA
(1 thân đỏ thẫm)
2Aa
(2 thân đỏ thẫm)
1aa
(1 thân xanh lục)

⇒ Đáp án d)

3. Giải bài 3 trang 22 sgk Sinh học 9

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen lao lý. Theo dõi sự di truyền sắc tố hoa mõm chó, người ta thu được những hiệu quả sau :
P : Hoa hồng x Hoa hồng → F1 : 25,1 % hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng ; 25 % hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng được cho phép lai trên ?
a ) Hoa đỏ trội trọn vẹn so với hoa trắng .
b ) Hoa đỏ trội không trọn vẹn so với hoa trắng .
c ) Hoa trắng trội trọn vẹn so với hoa đỏ .
d ) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng .

Bài làm:

Vì theo đề bài, F1 : 25,1 % hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng ; 25 % hoa trắng tức F1 nghiên cứu và phân tích theo tỉ lệ 1 : 2 : 1, đây là trường hợp tính trội không trọn vẹn .
Quy ước gen :
+ Gen Ā ( đỏ ) trội không trọn vẹn .

+ Gen a (trắng) là gen lặn.

Sơ đồ lai minh họa :

P:Āa (thân đỏ thẫm)xĀa (thân đỏ thẫm)
G(P):1Ā:1a1Ā:1a
F1:1ĀĀ
(25% hoa đỏ)
2Āa
(50% hoa hồng)
1aa
(25% hoa trắng)

⇒ Đáp án: b), d).

4. Giải bài 4 trang 23 sgk Sinh học 9

Ở người, gen A pháp luật mắt đen trội trọn vẹn so với gen a pháp luật mắt xanh .
Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong những trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh ?
a ) Mẹ mắt đen ( AA ) × Bố mắt xanh ( aa )
b ) Mẹ mắt đen ( Aa ) × Bố mắt đen ( Aa )
c ) Mẹ mắt xanh ( aa ) × Bố mắt đen ( Aa )
d ) Mẹ mắt đen ( Aa ) × Bố mắt đen ( AA )

Bài làm:

Vì gen A lao lý mắt đen trội trọn vẹn so với gen a pháp luật mắt xanh → Mắt đen có kiểu gen ( AA, Aa ) → Mắt đen chắc như đinh nhận được 1 giao tử A của bố hoặc mẹ .
→ Mắt xanh có kiểu gen aa → Mắt xanh nhận được 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ → Cả hai bên cha mẹ đều giảm phân sinh ra giao tử a .

Dựa vào kết quả phân tích kiểu gen của đời con ta chọn các đáp án b)c).

⇒ Đáp án: b), c).

Sơ đồ lai minh họa :

b) P: Mẹ mắt đen × Bố mắt đen → 3 mắt đen : 1 mắt xanh

P:Aa (Mẹ mắt đen)xAa (Bố mắt đen)
G(P):1A:1a1A:1a
F1:1AA
(1 mắt đen)
2Aa
(2 mắt đen)
1aa
(1 mắt xanh)

c) P: Mẹ mắt xanh x Bố mắt đen → 1 mắt xanh: 1 mắt đen

P:aa (Mẹ mắt xanh)xAa (Bố mắt đen)
G(P):1a1A:1a
F1:1aa
(1 mắt xanh)
1Aa
(1 mắt đen)

5. Giải bài 5 trang 23 sgk Sinh học 9

Ở cà chua, gen A lao lý quả đỏ, a pháp luật quả vàng ; B pháp luật quả tròn, b lao lý quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn ; 299 cây quả đỏ, bầu dục ; 301 cây quả vàng, tròn ; 103 cây quả vàng, bầu dục .
Hãy chọn kiểu gen của P tương thích với phép lai trên trong những trường hợp sau :
a ) P : AABB × aabb
b ) P : Aabb × aaBb
c ) P : AaBB × AABb
d ) P : AAbb × aaBB

Bài làm:

Ta có : F2 : 901 cây quả đỏ, tròn ; 299 cây quả đỏ, bầu ; 301 cây quả vàng, tròn ; 103 cây quả vàng, bầu dục. Kết quả này đúng với tác dụng của quy luật phân li độc lập, F2 có tỉ lệ 9 : 3 : 3 ; 1. Vậy F1 phải có dị hợp cả 2 cặp gen. F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1 đồng tính → P đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng. ( P : AAbb × aaBB ) .
Sơ đồ lai minh họa :

bai 5 trang 23 sgk sinh 9 1

F2 :

bai 5 trang 23 sgk sinh 9 2

– Kiểu gen : 1AABB : 2A aBB : 2AAB b : 4A aBb : 1AA bb : 2A abb : 1 aaBB : 2 aaBb : 1 aabb
– Kiểu hình : 9 đỏ, tròn : 3 đỏ, bầu dục : 3 vàng, tròn : 1 vàng, bầu dục .

⇒ Đáp án: d).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 22 23 sgk Sinh học 9 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Sinh học lớp 9 thật tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button