Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Đề bài

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

giai bai 1 2 3 4 trang 8 vo bai tap vbt toan lop 5 tap 1 1 1514876720 

2. Chuyển phân số thành số thập phân     

\ ( { 9 \ over 4 } = \ ldots = \ ldots \ ) \ ( { { 11 } \ over { 20 } } = \ ldots = \ ldots \ )
\ ( { { 15 } \ over 2 } = \ ldots = \ ldots \ ) \ ( { 2 \ over { 500 } } = \ ldots = \ ldots \ )
\ ( { { 18 } \ over { 30 } } = \ ldots = \ ldots \ ) \ ( { 4 \ over { 400 } } = \ ldots = \ ldots \ )

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

\(\eqalign{
& {{17} \over {10}} = …………. = ………….. \cr
& {9 \over {25}} = …………. = ………….. \cr
& {{200} \over {1000}} = …………. = ………….. \cr
& {{38} \over {200}} = …………. = ………….. \cr} \)                                                                

4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có  số học sinh thích học môn Toán, số học sinh thích học vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

giai bai 1 2 3 4 trang 8 vo bai tap vbt toan lop 5 tap 1 2 1514876720 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

\(\eqalign{
& {9 \over 4} = {{9 \times 25} \over {4 \times 25}} = {{225} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over {20}} = {{11 \times 5} \over {20 \times 5}} = {{55} \over {100}} \cr
& {{15} \over 2} = {{15 \times 50} \over {2 \times 50}} = {{750} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{2 \over {500}} = {{2 \times 2} \over {500 \times 2}} = {4 \over {1000}} \cr
& {{18} \over {30}} = {{18:3} \over {30:3}} = {6 \over {10}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{4 \over {400}} = {{4:4} \over {400:4}} = {1 \over {100}} \cr} \)

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

\(\eqalign{
& {{17} \over {10}} = {{17 \times 10} \over {10 \times 10}} = {{170} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {25}} = {{9 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{36} \over {100}} \cr
& {{200} \over {1000}} = {{200:10} \over {1000:10}} = {{20} \over {100}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{38} \over {200}} = {{38:2} \over {200:2}} = {{19} \over {100}} \cr} \)

4. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có \({{90} \over {100}}\) số học sinh thích học môn Toán, \({{80} \over {100}}\) số học sinh thích học vẽ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh thích học Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Bài giải:

Số học sinh thích học Toán là :
\ ( { { 30 \ times 90 } \ over { 100 } } = 27 \ ) ( học viên )
Số học sinh thích học Vẽ là :

\({{30 \times 80} \over {100}} = 24\) (học sinh)

Đáp số : 27 học viên thích học Toán
24 học viên thích học Vẽ

        Giaibaitap.me

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button