Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 4 tập 1

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 7000 ; 8000 ; 9000 ; … … … ; … … …. ; 12 000 ; … … … ..
b ) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; … …. ; … … .. ; … …. ; 60 000 .

c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734 2 5 7 3 4 Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư
80 201
4 7 0 3 2
Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy
Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối  (theo mẫu)

giai bai 1 2 3 4 trang 3 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 1 1514580353

4. Tính chu vi của hình H có kích thước như hình bên.

giai bai 1 2 3 4 trang 3 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 2 1514580353

Bài giải:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000 .
b ) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000 .
c ) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900 ; 34 000 ; 34 100 ; 34 200 ; 34 300 .

2. Viết theo mẫu

Viết số Chục nghìn Nghìn

Trăm

Chục Đơn vị Đọc số
25 734 2 5 7 3 4 Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư
80 201 8 0 2 0 1 Tám mươi nghìn hai trăm linh một
47 032 4 7 0 3 2 Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
80 407 8 0 4 0 7 Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy
20 006 2 0 0 0 6 Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối  (theo mẫu)

giai bai 1 2 3 4 trang 3 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 3 1514580353

 4. Tính chu vi hình H có kích thước như bên:

Gọi những đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G .

giai bai 1 2 3 4 trang 3 vo bai tap sbt toan 4 tap 1 4 1514580353

Mà hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau là :
AF = GE = 9 cm và AG = FE
AG = AB – GB = 18 – DC
= 18 – 12 = 6 ( cm )
DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 ( cm )
EF = AB – DC = 18 – 12 = 6 ( cm )

Cách 1:

Chu vi của hình H là :
P ( hình H ) = AB + BC + CD + DE + EF + FA
= 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 ( cm )

Cách 2 :

Chu vi của hình H là :

\({P_{(hinhH)}} = {P_{(AGEF)}} + {P_{(GBCD)}} – 2GE\)

\(\eqalign{
& P = ({\rm{AF + AG) }} \times {\rm{2 + (BC + CD) }} \times {\rm{2 – 2GE}} \cr
& = (9 + 6) \times 2 + (18 + 12) \times 2 – 2 \times 9 \cr
& = 15 \times 2 + 30 \times 2 – 18 = 72(cm) \cr} \)

Đáp số : 72 cm .

Giaibaitap.me

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button