Review

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 25 : Động năng – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 25 : Động năng giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lượng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí :

C1. ( trang 134 sgk Vật Lý 10): Dòng nào ở cột 1 ứng với dòng nào ở cột 2?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 25 C 1 Trang 134 Sgk Ly 10

Trả lời:

A – 1 ;
B – 1 ;
C – 2 ;
D – 3 ;
E – 1 .
Máy kéo, cần cẩu, lũ quét : thực thi công
Lò nung : truyền nhiệt .
Mặt Trời : phát ra những tia nhiệt .

C2. ( trang 134 sgk Vật Lý 10): Chứng tỏ những vật sau đây có động năng, và những vật ấy có thể sinh công như thế nào?

a ) Viên đạn đang bay .
b ) Búa đang hoạt động .
c ) Dòng nước lũ đang chảy mạnh .
Bảng 25.1 : Vài ví dụ về động năng

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 25 C 2 Trang 134 Sgk Ly 10

Trả lời:

a ) Viên đạn có khối lượng m, đang bay với tốc độ v thì hoàn toàn có thể xuyên vào gỗ, vào tấm bia và sinh công. Ta nói viên đạn có động năng .
b ) Búa đang hoạt động đập vào đinh, làm cho đinh đóng sâu vào gỗ, sinh công. Ta nói búa có động năng khi đang hoạt động .
c ) Dòng nước lũ đang hoạt động mạnh với tốc độ chảy rất lớn hoàn toàn có thể cuốn trôi, vỡ đổ nhà của … ta nói dòng nước có động năng .

C3. ( trang 135 sgk Vật Lý 10): Chứng minh rằng đơn vị Jun cũng bằng kg.m2/s2.

Trả lời:

Động năng là nguồn năng lượng nên đơn vị chức năng động năng là Jun ( J ) .
Mặt khác từ công thức động năng :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 25 C 3 Trang 135 Sgk Ly 10

ta có đơn vị chức năng chức năng động năng còn là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 25 C 3 Trang 135 Sgk Ly 10 1

Bài 1 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Nêu định nghĩa và công thức của động năng

Lời giải:

Động năng : là dạng nguồn nguồn năng lượng của một vật có được do nó đang hoạt động giải trí ,

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 1 Trang 136 Sgk Ly 10

Bài 2 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Khi nào động năng của vật

a. Biến thiên ?
b. tăng lên ?
c. giảm đi ?

Lời giải:

– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương (A > 0) thì động năng của vật tăng lên (Wđ2 > Wđ1).

– Ngược lại khi lực tác dụng lên vật sinh công âm (A < 0) thì động năng của vật giảm đi (Wđ2 < Wđ1).

– Nói chung, khi lực sinh công thì động năng của vật biến thiên.

Bài 3 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật :
A. Chuyển động thẳng đều
B. Chuyển động với tần suất không đổi

C. Chuyển động tròn đều
D. Chuyển động cong đều

Lời giải:

Chọn B. hoạt động giải trí có tần suất không đổi là hoạt động giải trí thẳng đổi khác đều, vận tốc đổi khác tức động năng cũng biến hóa .

Bài 4 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Động năng của một vật tăng khi:

A. Gia tốc của vật a > 0
B. Vận tốc của vật v > 0
C. Các lực tính năng lên vật sinh công dương
D. Gia tốc của vật tăng
Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C. Động năng của vật tăng khi những lực tính năng lên vật sinh công dương .
Công của những lực công dụng lên vật và độ biến thiên động năng của vật :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 4 Trang 136 Sgk Vat Ly 10

Với A12 là tổng công của toàn bộ những lực công dụng lên vật
Động năng của vật tăng → A12 > 0 → lực tính năng lên vật sinh công dương

Bài 5 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m / s ; B. 1,0 m / s
C. 1,4 m / s ; D. 4,4 m / s

Lời giải:

Chọn D.
Khối lượng của vật là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 5 Trang 136 Sgk Ly 10
Vận tốc của vật là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 5 Trang 136 Sgk Ly 10 1

Bài 6 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52. 104 J ; B. 2,47. 105 J
C. 2,42. 106 J ; D. 3,20. 106 J

Lời giải:

Chọn B.
Ta có : v = 80 km / h = 200 / 9 m / s

Áp dụng công thức tính động năng

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 6 Trang 136 Sgk Ly 10

Bài 7 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45s.

Lời giải:

Động năng của vận động viên là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 136 Sgk Ly 10

Bài 8 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng cả lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 10m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Lời giải:

Gia tốc của vật thu được là :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 8 Trang 136 Sgk Ly 10

Vận tốc của vật khi đi được 10 m là v thỏa mãn nhu cầu :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 8 Trang 136 Sgk Ly 10 1

Từ đó rút ra được :

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 8 Trang 136 Sgk Ly 10 2

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button