Review

Giải Vật lý 7 SBT Bài 25: Hiệu điện thế (Chính xác nhất)

Dưới đây là phần hướng dẫn giải Vật lý 7 Bài 25 : Hiệu điện thế SBT được san sẻ không tính tiền, tương hỗ những em ôn luyện hiệu suất cao. Mời những em học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm.

Giải bài 25.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Đổi đơn vị chức năng cho những giá trị sau đây : A. 500 kV = … V

B. 220V = …kV

C. 0,5 V = …. mV D. 6 kV = … V

Trả lời:

A. 500 kV = 500 000V B. 220V = 0,220 kV C. 0,5 V = 500 mV D. 6 kV = 6000V

Giải bài 25.2 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết :

Giải SBT Vật lý 7 Bài 25 hay nhất

a ) Giới hạn đo của vôn kế này b ) Độ chia nhỏ nhất c ) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí ( 1 ) d ) Số chỉ vôn kế khi kim ở vị trí ( 2 )

Trả lời:

a ) GHĐ : của vôn kế là 13V b ) ĐCNN : của vôn kế là 0,5 V c ) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 1 là 2V d ) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 2 là 9V

Giải bài 25.3 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là tương thích nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

Giải SBT Vật lý 7 Bài 25 ngắn gọn

Trả lời:

Pin tròn 1,5 V ——– Vôn kế có số lượng giới hạn đo là 3V Pin vuông ——– Vôn kế có số lượng giới hạn đo là 10V Acquy 12V ——– Vôn kế có số lượng giới hạn đo là 20V Pin Mặt Trời 400 mV ———- Vôn kế có số lượng giới hạn đo là 0,5 V

Giải bài 25.4 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng ? A. Nguồn điện là nguồn tạo ra những điện tích. B. Nguồn điện tạo ra giừa hai cực của nó một hiệu điện thế. C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó. D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

Trả lời:

Chọn A

Giải bài 25.5 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây ? A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang mắc trong mạch điện kín B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó hoàn toàn có thể phân phối cho những dụng cụ điện

Trả lời:

Chọn D

Giải bài 25.6 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0 ? A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm hút

B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

C. Giữa hai cực của một pin còn mới D. Giữa hai đầu bóng đèn pin khi chưa mắc vào mạch

Trả lời:

Chọn C

Giải bài 25.7 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết hiệu quả đo nào dưới đây là đúng ? A. 314 mV B. 1,52 V C. 3.16 V D. 5,8 V

Trả lời:

Chọn D

Giải bài 25.8 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dưới đây là một số ít thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế : 1. Điều chỉnh kim thông tư về vạch số 0 2. Chọn thang đo có số lượng giới hạn đo nhỏ nhất 3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế. trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện 4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc 5. Chọn thang đo tương thích, nghĩa là thang đo cần có số lượng giới hạn đo lớn gấp khoảng chừng 1,5 đến 2 lần giá trị ước đạt cần đo 6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế. trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện 7. Ghi lại giá trị vừa đo được Khi sử dụng vôn kế để triển khai đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần triển khai những thao tác nào đã nêu ở trên và theo thứ tự nào dưới đây ? A. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7 B. 5 -> 1 -> 3 -> 4 -> 7 C. 5 -> 6 -> 1 -> 4 -> 7 D. 1 -> 5 -> 3 -> 4 -> 7

Trả lời:

Chọn B

Giải bài 25.9 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở ?

Giải SBT Vật lý 7 Bài 25

Hướng dẫn:

Chọn A

Giải bài 25.10 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị chức năng ở cột bên phải để được một câu đúng.

Giải SBT Vật lý 7

Trả lời:

1 – e 2 – d 3 – g 4 – a 5 – b

Giải bài 25.11 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.

Vật lý 7

Trả lời:

1 – d 2 – e 3 – a 4 – g 5 – c

Giải bài 25.12 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới ?

Trả lời:

Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V

Giải bài 25.13 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.

Trả lời:

So sánh số chỉ vôn kế và số vôn kế ghi trên vỏ của pin là bằng nhau.

► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu điện thế file PDF hoàn toàn miễn phí!

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button