Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải sách bài tập Vật lý 11 Bài 4: Công của lực điện chi tiết

Nội dung bài viết

  1. Giải SBT Vật Lý lớp 11 bài 4

Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 4, nội dung được update cụ thể và đúng mực sẽ là nguồn thông tin hay để Giao hàng việc làm học tập của những bạn học viên được tốt hơn. Mời thầy cô và những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Giải SBT Vật Lý lớp 11 bài 4

Bài 4.1 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó (Hình 4.1). Gọi AM1N, AM2N và AMN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN. Chọn điều khẳng định đúng:

Giải sách bài tập Vật lý 11 Bài 4: Công của lực điện chi tiết 1

A. AM1N < AM2N B. AMN nhỏ nhất. C. AM2N lớn nhất. D. AM1N = AM2N = AMN

Lời giải:

Đáp án D

Bài 4.2 trang 9 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Đáp án B

Bài 4.3 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 11:

Công của lực điện công dụng lên một điện tích điểm q khi chuyển dời từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào vào A. vị trí của những điểm M, N. B. hình dạng của đường đi MN. C. độ lớn của điện tích q. D. độ lớn của cường độ điện trường tại những điểm trên đường đi.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 4.4 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một êlectron ( – e = – 1,6. 10-19 C ) bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ điện phẳng, theo một đường thẳng MN dài 2 cm, có phương làm với phương đường sức điện một góc 60 o. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1 000 V / m. Công của lực điện trong di dời này là bao nhiêu ? A. + 2.77.10 – 18 J. B. – 2.77.10 – 18 J. C. + 1.6.10 – 18 J. D. – 1,6. 10-18 J.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 4.5 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kể. Gọi AMN là công của lực điện trong di dời này. Chọn câu khẳng định chắc chắn đúng. A. AMN ≠ 0 và nhờ vào vào đường di dời. B. AMN ≠ 0, không phụ thuộc vào vào đường di dời. C. AMN = 0, không phụ thuộc vào vào đường di dời. D. Không thể xác lập được AMN.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 4.6 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5 J, thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu ?

A. – 2,5 J. B. – 5 J. C. + 5J. D. 0J.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 4.7 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một điện tích q = + 4.10 – 8C vận động và di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100 V / m theo một đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài 20 cm và vectơ độ dời AB → làm với những đường sức điện một góc 30 o. Đoạn BC dài 40 cm và vectơ độ dời BC → làm với những đường sức điện một góc 120 o. Tính công của lực điện.

Lời giải:

AABC = AAB + ABC AAB = qEd1 với q = + 4.10 – 8 C ; E = 100V / m và d1 = ABcos30o = 0,173 m AAB = 0,692. 10-6 J ABC = qEd2 với d2 = BCcos120o = – 0,2 m ; ABC = – 0,8. 10-6 J Vậy AABC = – 0,108. 10-6 J.

Bài 4.8 trang 11 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một điện tích q chuyển dời trong một điộn trường từ một điểm M đến một điểm N theo một đường cong. Sau đó nó di chuyển tiếp từ N về M theo một đường cong khác. Hãy so sánh công mà lực điện sinh ra trên những đoạn đường đó ( AMN và ANM ).

Lời giải:

Ta có : AMNM = AMN + ANM = 0. Vậy AMN = – ANM.

Bài 4.9 trang 11 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một êlectron chuyển dời trong điện trường đều E → một đoạn 0,6 cm, từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện thì lực điện sinh công 9,6. 10-18 J. a ) Tính công mà lực điện sinh ra khi êlectron di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên. b ) Tính tốc độ của êlectron khi nó đến điểm P. Biết rằng, tại M, êlectron không có tốc độ đầu. Khối lượng của êlectron là 9,1. 10-31 kg.

Lời giải:

a ) A = qEd ; trong đó A = 9,6. 10-18 J ; q = – e = – 1,6. 10-19 C ; d = – 0,6 cm. Suy ra E = 1.104 V / m. Công của lực điện khi electron chuyển dời đoạn NP dài 0,4 cm ( d ‘ = – 0,4 cm ) là 6,4. 10-18 J. b ) Công của lực điện khi electron chuyển dời từ điểm M đến điểm P : A = ( 9,6 + 6,4 ). 10-18 J = 16.10 – 18 J. Công này đúng bằng động năng của êlectron khi nó đến điểm P.

Giải sách bài tập Vật lý 11 Bài 4: Công của lực điện chi tiết 2

Bài 4.10 trang 11 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Xét những êlectron hoạt động quanh hạt nhân của một nguyên tử. a ) Cường độ điện trường của hạt nhân tại vị trí của những êlectron nằm càng xa hạt nhân thì càng lớn hay càng nhỏ ? b ) Electron nằm càng xa hạt nhân thì có thế năng trong điện trường của hạt nhân càng lớn hay càng nhỏ ?

Lời giải:

a ) Cường độ điện trường của hạt nhân nguyên tử tại những điểm nằm càng xa hạt nhân càng nhỏ. b ) Thế năng của êlectron trong điện trường của hạt nhân tại những điểm nằm càng xa hạt nhân càng lớn, vì công cực lớn mà lực điện hoàn toàn có thể sinh ra càng lớn.

►► CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để TẢI VỀ Giải SBT Vật lý lớp 11 Bài 4: Công của lực điện, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button