Review

VBT Sinh học 9 | Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải Sinh học lớp 9

VBT Sinh học 9 | Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải Sinh học lớp 9

VBT Sinh học 9 | Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải Sinh học lớp 9

Tag: Vbt Sinh Học 9

Với giải vở bài tập Sinh học lớp 9 chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung vở bài tập Sinh học 9 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Sinh học 9.Với giải vở bài tập Sinh học lớp 9 cụ thể được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn bám sát nội dung vở bài tập Sinh học 9 giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Sinh học 9 .

 • Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
 • Bài 1: Menđen và Di truyền học
 • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
 • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
 • Bài 7: Bài tập chương 1
 • Chương 2: Nhiễm sắc thể
 • Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Bài 9: Nguyên phân
 • Bài 10: Giảm phân
 • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
 • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
 • Bài 13: Di truyền liên kết
 • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
 • Chương 3: ADN và Gen
 • Bài 15: ADN
 • Bài 16: ADN và bản chất của gen
 • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Bài 18: Prôtêin
 • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
 • Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN
 • Chương 4: Biến dị
 • Bài 21: Đột biến gen
 • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
 • Bài 25: Thường biến
 • Bài 26: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến
 • Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến
 • Chương 5: Di truyền học người
 • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
 • Bài 30: Di truyền học với con người
 • Chương 6: Ứng dụng di truyền
 • Bài 31: Công nghệ tế bào
 • Bài 32: Công nghệ gen
 • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
 • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
 • Bài 35: Ưu thế lai
 • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
 • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
 • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
 • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
 • Sinh vật và môi trường
 • Chương 1: Sinh vật và môi trường
 • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
 • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
 • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
 • Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • Chương 2: Hệ sinh thái
 • Bài 47: Quần thể sinh vật
 • Bài 48: Quần thể người
 • Bài 49: Quần thể xã sinh vật
 • Bài 50: Hệ sinh thái
 • Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái
 • Chương 3: Con người, dân số và môi trường
 • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
 • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
 • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
 • Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
 • Chương 4: Bảo vệ môi trường
 • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
 • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
 • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
 • Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
 • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
 • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
 • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
 • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Xem thêm những hiệu quả về Vbt Sinh Học 9


Nguồn
:
vietjack.me

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button