Review

Giải vở bài tập toán 5 bài 165 : Luyện tập

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2. Tỉ số diện tích của hai mảnh đất đó là \(\displaystyle {3 \over 5}\). Tính diện tích cả khu đất hình ABCDE.

bai 165 h1

Phương pháp giải:

– Tìm diện tích quy hoạnh tam giác ABC và diện tích quy hoạnh tứ giác ACDE theo dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số .
– Diện tích hình ABCDE = diện tích quy hoạnh tam giác ABC + diện tích quy hoạnh tứ giác ACDE .

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

bai 165 h1b

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :
5 – 3 = 2 ( phần )
Diện tích mảnh đất ABC là :
50 : 2 ⨯ 3 = 75 ( mét vuông )
Diện tích mảnh đất ACDE là :
75 + 50 = 125 ( mét vuông )
Diện tích khu đất ABCDE là :
75 + 125 = 200 ( mét vuông )
Đáp số : 200 mét vuông.

Bài 2

Một đội trồng cây có 45 người, trong đó số nam bằng \ ( \ displaystyle { 2 \ over 3 } \ ) số nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Phương pháp giải:

Tìm số học viên và số học viên nữ theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó .

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

bai 165 h2

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
2 + 3 = 5 ( phần )
Số nam trong đội trồng cây là :
45 : 5 ⨯ 2 = 18 ( người )
Số nữ trong đội trồng cây là :
45 – 18 = 27 ( người )
Đáp số : 18 nam ; 27 nữ.

Bài 3

Một xe hơi cứ đi được 100 km thì tiêu thụ hết 15 \ ( l \ ) xăng. Hỏi xe hơi đó đã đi được 80 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị chức năng :
– Tìm số lít xăng tiêu thụ khi đi 1 km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 100 km : 100 .
– Số lít xăng tiêu thụ khi đi 80 km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 1 km ⨯ 80 .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

100 km : tiêu thụ 15 \ ( l \ )
80 km : tiêu thụ ? \ ( l \ )

Bài giải

Số lít xăng xe hơi tiêu thụ khi đi 1 km là :
15 : 100 = 0,15 ( \ ( l \ ) )
Số lít xăng xe hơi tiêu thụ khi đi 80 km là :
0,15 ⨯ 80 = 12 ( \ ( l \ ) )
Đáp số : 12 \ ( l \ ) xăng

Bài 4

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ học viên tham gia rèn luyện những môn thể thao : Bóng đá, Bơi, Cờ vua. Tính số học viên tham gia rèn luyện mỗi môn, biết số học viên tham gia môn Bóng đá là 60 em .

bai 165 h3

Phương pháp giải:

– Tìm tỉ số Phần Trăm số học viên tham gia rèn luyện môn bóng đá :
100 % – ( 25 % + 15 % ) = 60 % .
– Tổng số học viên tham gia rèn luyện những môn = Số học sinh tham gia rèn luyện môn bóng đá : 60 × 100 .
– Số học sinh tham gia rèn luyện môn cờ vua = Tổng số học viên tham gia rèn luyện những môn : 100 × 25 .
– Số học sinh tham gia rèn luyện môn bơi = Tổng số học viên tham gia rèn luyện những môn – Tổng số học viên tham gia rèn luyện môn cờ vua và môn bơi .

Lời giải chi tiết:

Tỉ số Phần Trăm học viên tham gia môn bóng đá là :
100 % – 25 % – 15 % = 60 %
Tổng số học viên tham gia rèn luyện những môn thể thao là :
60 : 60 × 100 = 100 ( học viên )
Số học sinh tham gia rèn luyện môn cờ vua là :
100 : 100 × 25 = 25 ( học viên )
Số học sinh tham gia rèn luyện môn Bơi là :
100 – ( 25 + 60 ) = 15 ( học viên )
Đáp số : Bóng đá : 60 học viên ;

                           Bơi : 15 học sinh ;      

Cờ vua : 25 học viên .

Loigiaihay.com

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button