Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giáo án mẫu môn lịch sử lớp 5 soạn theo hướng PT PCNL

Ngày đăng : 23/05/2020, 21 : 09

Giáo án mẫu môn lịch sử lớp 5 soạn theo hướng PT PCNL, được soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. soan theo tiêu chí đổi mới sách giáo khoa áp dung bắt đầu từ năm 2021. là tài liệu cho giáo viên nghiên cứu soạn giảng theo phương pháp mới giáo dục phổ thông tiểu học THIẾT KẾ BÀI DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH BÀI: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN I MỤC TIÊU: Về lực Bài học góp phần hình thành phát triển lực sau: 1.1 Năng lực đặc thù + Năng lực nhận thức khoa học Lịch sử Địa lí: Nhận biết Đường Trường Sơn hệ thống giao thông quân quan trọng Đây đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,…cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng miền Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta + Năng lực tìm hiểu Lịch sử Địa lí: Trình bày số nét đường Trường Sơn + Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ học: Tìm kiếm sưu tầm tư liệu lịch sử có liên quan đến đường Trường Sơn 1.2 Năng lực chung: + Năng lực tự học: Khai thác tài liệu phục vụ cho học + Năng lực giao tiếp hợp tác: Làm việc nhóm có hiệu + Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Biết sử dụng công cụ, phương tiện CNTT phục vụ học; biết phân tích xử lí tình Biết chơi trò chơi theo cách sáng tạo thân giáo viên tổ chức Về phẩm chất Hình thành phát triển phẩm chất yêu nước, niềm tự hào lịch sử dân tộc Việt Nam Có trách nhiệm tuyên truyền kiện lịch sử nước ta Vận dụng kiến thức kĩ hình thành học để giải vấn đề thực tiễn: Biết tự hào lịch sử dân tộc, nhớ ơn anh đội cụ hồ, người làm nên đường lịch sử II CHUẨN BỊ: Giáo viên: – Bản đồ Hành Việt Nam – Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu đội Trường Sơn, đồng bào Tây Nguyên tham gia vận chuyển hàng hoá, giúp đỡ đội tuyến đường Trường Sơn Học sinh: – Sách giáo khoa, Phương pháp kĩ thuật dạy học – Phương pháp nghiên cứu tài liệu – Phương pháp pháp vấn đáp, thảo luận nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Khởi động a Mục tiêu Nhằm đánh giá kết học nhà học sinh, khả ghi nhớ mốc son lịch sử quan trọng b Phương pháp phương tiện dạy học – Phương pháp vấn đáp; Nêu câu hỏi để học sinh trả lời c Cách thức tiến hành – GV cho câu hỏi, HS chọn đáp án Đúng vào bảng +Lễ khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội diễn thời gian nào? + Nước giúp nước ta xây dựng nhà máy Cơ Khí Hà Nội? + Một số sản phẩm Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất là: + Nhà máy Cơ khí Hà Nội có đóng góp vào cơng xây dựng bảo vệ đất nước? – GV nhận xét, tuyên dương lớp – HS trả lời câu hỏi vào bảng + Đáp án A : 4/ 1958 + Đáp án B: Liên Xô + Đáp án C: Máy phay, máy tiện, máy khoan… + Đáp án C : Đã góp phần to lớn vào công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh thống đất nước – HS lắng nghe Hoạt động 2: Hình thành kiến thức a Mục tiêu – Trường Sơn Học sinh hiểu đường Trường Sơn hệ thống giao thông quân quan trọng Đây đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,…cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng miền Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta b Phương pháp phương tiện dạy học – Phương pháp vấn đáp – Phương pháp thảo luận nhóm c Cách thức tiến hành * Giới thiệu mới: – GV mở bài: Bài ca Trường Sơn HS nhắc lại tựa – Hỏi: Bài hát vừa nghe nhắc đến địa danh lịch sử nào? – Trong năm tháng ác liệt chiến tranh chống Mĩ cứu nước, chốn rừng xanh, núi đỏ, đèo dốc cheo leo Trường Sơn, đội, niên xung phong đường Trường Sơn Đó tuyến đường để miền Bắc chi viện cho miền Nam, góp phần giải phóng miền Nam, thống đất nước Bài học hôm tìm hiểu đường lịch sử này, Đường Trường Sơn – GV ghi đề bài: Đường Trường Sơn Các hoạt động chính: 2.1: Xác định phạm vi hệ thống đường Trường Sơn đồ – GV cho HS quan sát đồ – GV hỏi: Bạn cho lớp vị trí dãy núi, tuyến đường Trường Sơn đồ không? – Yêu cầu HS nhận xét – GV nhận xét, chốt ý: Đường Trường Sơn hữu ngạn sơng Mã – Thanh Hóa qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ Đường Trường Sơn thực chất hệ thống tuyến đường, bao gồm nhiều đường hai tuyến: Đông Trường Sơn Tây Trường Sơn 2: Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn – Cho HS đọc SGK đoạn từ “Trong kháng chiến chống Pháp…đường Hồ Chí Minh” – Cả lớp đọc sách thảo luận nhóm 4, trả lời vào phiếu học tập cho cô câu sau: Câu 1: Đường Trường Sơn đời vào thời gian ? HS trả lời xác định vị trí – HS lắng nghe HS trả lời: Ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn Câu 2: Đường Trường Sơn có tên gọi Đường Trường Sơn gì? gọi đường Hồ Chí Minh Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục Mục đích để chi viện lương đích gì? thực, vũ khí, sức người… cho chiến trường miền Nam, thực nhiệm vụ thống đất nước Câu 4: Tại ta chọn mở đường qua dãy núi Vì đường rừng khó bị Trường Sơn? địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thù – GV mời đại diện nhóm lên trình bày câu 1, câu 3, – Cho HS nhận xét phần trình bày nhóm – Đại diện nhóm nhận xét – GV nhận xét, chốt ý 3: Những gương anh dũng đường Trường Sơn – Cho HS đọc đoạn “Tính đến ngày đất nước thống nhất…thì thầm” – Cả lớp làm việc theo nhóm – Các em tìm hiểu kể lại câu chuyện anh Nguyễn Viết Sinh? “ Anh Nguyễn Viết Sinh anh hùng Trường Sơn, người năm gùi hàng chặng đường dài gần vòng quanh trái đất Trung bình, chuyến gùi hàng, người lính sức khoẻ tốt gùi 30-35kg anh Nguyễn Viết Sinh gùi 45-50kg Có lúc sức khoẻ tốt, ơng gùi tới 75kg chuyến đi.” – Cho nhóm mời lên trình bày – Cho HS nhận xét – GV nhận xét, tun dương nhóm trình bày tốt, chốt ý – GV cung cấp thông tin: +Cô giới thiệu cho em hình ảnh 10 gái Đồng Lộc “ Tiểu đội nữ niên xung phong Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng có 10 cô tuổi từ 17 đến 22, giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua Ngày 24/7/1968 sau nhiều trận bom cày nát đoạn đường, cô không rời vị trí Vừa dứt tiếng bom, lại lao dùng cuốc, xẻng san lấp hố bom, vá đường, thông xe Ðến 16 30 phút, trận bom hủy diệt lại dội xuống Ðồng Lộc 10 cô gái anh dũng hy sinh.” – Cho HS xem phim tư liệu “ Dưới bom đạn kẻ thù, bất chấp khó khăn ngồi sức chịu đựng người Đường Trường Sơn ngày mở thêm, vươn dài phía Nam Trên tất nẻo đường, miền Bắc không ngại gian khổ chi viện cho miền Nam Trong gần 6000 ngày đêm chiến tranh khốc liệt, có 30000 đồng chí bị thương, gần 20000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh đường này.” – Giới thiệu Nghĩa Trang Trường Sơn + Để tưởng niệm chiến sĩ anh dũng -HS đọc -HS thực -HS trình bày -HS nhận xét -HS lắng nghe -HS quan sát hy sinh ấy, nhà nước ta xây dựng Nghĩa trang Trường Sơn (tại Qng Trị) Nơi có 1000 ngơi mộ liệt sĩ ngã xuống tuyến đường Trường Sơn – Em có suy nghĩ gương anh dũng đường Trường Sơn? – GV nhận xét, tuyên dương – KL: năm kháng chiến chống Mĩ ,đường Trường Sơn diễn chiến công, thấm đượm mồ hôi, máu nước mắt đội niên xung phong Hoạt động 4: Ý nghĩa đường Trường Sơn nghiệp chống Mĩ cứu nước – Cả lớp suy nghĩ câu hỏi sau đây: Đường Trường Sơn có ý nghĩa nghiệp chống Mĩ cứu nước nhân dân ta? Các em thảo luận theo nhóm đơi vòng phút cho – Cho HS trình bày – GV nhận xét, chốt ý: +Là tuyến giao thơng qn chi viện sức người, vũ khí, lương thực, cải,…cho chiến trường, góp phần vào thắng lợi cách mạng miền Nam +Là biểu tượng cho ý chí thắng dân tộc Việt Nam kháng chiến chống Mĩ cứu nước -HS trình bày theo hiểu biết thân -HS lắng nghe -HS thực HS trình bày – HS so sánh – HS khác nhận xét – Các em quan sát so sánh hình ảnh Các em có nhận xét đường Trường Sơn qua thời kì lịch sử? – Cho HS nhận xét – GV nhận xét, chốt ý: – GV nhấn mạnh ý nghĩa: Đường Trường Sơn – Một số HS đọc đường giao thông quan trọng nối hai miền Nam – Bắc, đường góp phần đưa đất nước ta lên Cơng nghiệp hố – Hiện đại hố – Cơ mời bạn đọc ghi nhớ Ngày 19- 1959, Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn Đây đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,…cho chiến trường góp phần to lớn vào nghiệp giải phóng miền Nam Hoạt động 3: Củng cố a Mục tiêu – Củng cố kiến thức cho học sinh sau học: + Ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn + Đường Trường Sơn gọi đường Hồ Chí Minh b Phương pháp phương tiện dạy học – Phương pháp vấn đáp; – Phương pháp trò chơi c Vận dụng kiến thức kĩ hình thành học để giải vấn đề thực tiễn: Biết tự hào lịch sử dân tộc, nhớ ơn anh đội cụ hồ, người làm nên đường lịch sử d Cách thức tiến hành – Để củng cố học, Cô mời lớp chơi – HS tham gia trò chơi trò chơi, trò chơi có tên Cùng vượt đường Trường Sơn – Thể lệ trò chơi: Lớp chia làm đội chơi, tổ tổ đội Tây Trường Sơn, tổ tổ đội Đông Trường Sơn Cả đội thi đua vượt đường Trường Sơn, có tất trạm, ứng với trạm trả lời câu hỏi trạm nhận cờ ghi điểm Đội nhận cờ nhiều đội chiến thắng – Công bố kết quả, tuyên dương đội thắng – HS lắng nghe, rút kinh nghiệm – GV nhận xét tiết học – Các em nhớ học chuẩn bị trước cho thầy 23: Sấm sét đêm giao thừa … nước? – GV nhận xét, tuyên dương lớp – HS trả lời câu hỏi vào bảng + Đáp án A : 4/ 1 958 + Đáp án B: Liên Xô + Đáp án C: Máy phay, máy tiện, máy khoan… + Đáp án C : Đã góp phần to lớn vào cơng… để giải vấn đề thực tiễn: Biết tự hào lịch sử dân tộc, nhớ ơn anh đội cụ hồ, người làm nên đường lịch sử d Cách thức tiến hành – Để củng cố học, Cô mời lớp chơi – HS tham gia trò chơi trò chơi,… Trung bình, chuyến gùi hàng, người lính sức khoẻ tốt gùi 30-35kg anh Nguyễn Viết Sinh gùi 45- 50kg Có lúc sức khoẻ tốt, ơng gùi tới 75kg chuyến đi.” – Cho nhóm mời lên trình bày – Cho HS nhận xét

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo án mẫu môn lịch sử lớp 5 soạn theo hướng PT PCNL, Giáo án mẫu môn lịch sử lớp 5 soạn theo hướng PT PCNL

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button