Review

Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

GỢI Ý HỌC TẬP

Mô đun 02 GVCC – Tiểu học Môn Cơ sở lí luận

goi y hoc tap mon co so ly luan mo dun 2

1. Phần giới thiệu

– CH Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

TL + Thay đổi 1 : Dạy học qua hoạt động giải trí
+ Thay đổi 2 : Dạy học qua tương tác
+ Thay đổi 3 : Dạy học qua hướng dẫn tự học
+ Thay đổi 4 : Dạy học gắn liền với thực tiễn
+ Những quyền lợi khi thực thi những đổi khác này : Giúp những em tích cực hơn trong học tập .

– CH Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?

TL + Trong 5 đổi khác ở trên, đổi khác nào quan trong nhất để góp thêm phần tăng trưởng năng lượng và phẩm chất tổng lực cho học viên

GIẢNG DẠY VÀ PHÁT TRIỂN VỀ PC-NL

PHẦN PHẨM CHẤT

Bài tập trình làng về phẩm chất

Yêu nướcNhân áiChăm chỉTrung thựcTrách nhiệm
– Tự hào về đất nước.
– Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống của quốc gia
– Tham gia những hoạt đông …
– Cảm thông, độ lượng với hành vi….
– Cảm thông và chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp …
– Tôn trọng sự độc lạ
– sử dụng kt-kn đã học…
– có ý chí vượt khó …
– tham gia việc làm …
– mạnh dạn góp ý…
– tham gia hoạt động …
– Giữ gìn sức khỏe…
– làm tròn bổn phận …
– tự giác triển khai … .
– cam kết …

CH Để giúp các Thầy cô liên hệ với những phẩm chất cá nhân của mình, hãy hoàn thành bài tập sau đây để minh họa cách Thầy/ cô thể hiện những phẩm chất chủ yếu trong công việc của mình với tư cách là một giáo viên hoặc hiệu trưởng.

TL Tôi yêu nước khi tôi : Thực hiện tốt trách nhiệm của một giáo viên, truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, quốc gia đến với những em .
Tôi hành vi nhân ái với học viên của mình khi tôi : Tôi cảm thông, chia sẽ với những khó khăn vất vả của học viên trong học tập và hoạt động và sinh hoạt
Tôi là giáo viên chịu khó khi tôi : Tìm và vận dụng những giải pháp học tập tích cực giúp học viên chưa triển khai xong tích cực trong học tập
Tôi bộc lộ sự trung thực khi tôi : Thực hiện tốt và trang nghiêm trong nhận xét, nhìn nhận học viên
Tôi bộc lộ nghĩa vụ và trách nhiệm ở vai trò là một giáo viên khi tôi : Thực hiện tốt công tác làm việc giảng dạy và hoàn thành xong tốt công tác làm việc chủ nhiệm lớp

2. Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất

CH Liên quan đến việc dạy học của các Thầy cô, hãy liệt kê 3 cách để Thầy/cô thúc đẩy sự phát triển các phẩm chất ở học sinh của mình

TL + Cách 1 : Quan sát hành vi
+ Cách 2 : Cũng cố hành vi
+ Cách 3 : Thực hành những hành vi

3. Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất

CH Chọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất này.

TL Tên phẩm chất : Phẩm chất Nhân ái
Kỹ thuật 1 : Gương mẫu trước học viên : Lấy nhân cách của giáo viên làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, yêu thương, chia sẽ những khó khăn vất vả của học viên về học tập .
Kỹ thuật 2 : Nêu gương học viên nổi bật trong lớp về phẩm chất nhân ái : tuyên dương hoạt động giải trí giúp sức bạn tân tiến trong học tập để cả lớp thực thi theo .
Kỹ thuật 3 : Trò chơi : Giáo viên đặt ra trường hợp có yếu tố về phẩm chất nhân ái để những em trong lớp cùng giải quyết và xử lý. Giáo viên chốt ý và tuyên dương cách giải quyết và xử lý tốt nhất để học viên cùng nhận ra phẩm chất nhân ái trong trường hợp

CH Hoàn thành bài tập sau để liên hệ với kiến thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

TL Tôi tin cậy sẽ tương hỗ học viên tăng trưởng ( những ) phẩm chất sau : Trong công tác làm việc giảng dạy trong thực tiễn, bằng kinh nghiệm tay nghề và sự nhiệt tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp những em hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của những em bằng những việc làm đơn cử gắn liền với đời sống, hoạt động và sinh hoạt và học tập của những em .
Tôi cần được tương hỗ về : Những giải pháp giúp học viên hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .
Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Những giải pháp giúp học viên hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .

4. Bài tập về cách thức phát triển năng lực

CH Hãy liệt kê 3 loại kiến thức khác nhau giúp học sinh trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

TL Loại 1: học để làm gì

Loại 2 : học kỹ năng và kiến thức gì
Loại 3 : học như thế nào

CH Kéo các mục từ danh sách ở cột Kiến thức thả sang các cột bên phải hoặc bên trái.

Tham khảo các mô tả ở trên để giúp Thầy/ Cô lựa chọn chính xác.

Kiến thức Hs của bạn sử dụngKiến thức học sinh của Thầy/Cô cần phát triển
Khi nào… kĩ năng
Môn học … tiến trình
Học tập biết rằng khó khăn…. tương lai
Về bản thân …. họ học
Các kế hoạch .. khác nhau

CH Liệt kê 3 cách mà Thầy/Cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

TL Cách 1: nhiệm vụ chiếm lĩnh kiến thức mà thực tế đề ra

Cách 2: cách giải quyết của học sinh hoàn thành nhiệm vụ

Cách 3: kết quả mà các em thực hiện qua hoạt động thực tiễn

CH Hãy hoàn thành bài tập này. Thầy/Cô cần suy ngẫm về công việc giảng dạy của mình, về hiểu biết của mình về bản thân, và về việc học của Thầy/Cô.

TL Những điểm mạnh của tôi là : Nhiệt tình trong giảng dạy, luôn tìm và vận dụng nhiều chiêu thức dạy học mới để truyền đạt kỹ năng và kiến thức cho những em, kịp thời chăm sóc, chia sre4 với những khó khăn vất vả của học viên .
Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi : Một vài học viên chưa tích cực trong học tập, chọc phá bè bạn và chưa hoàn thành xong trách nhiệm học tập được giao
Tôi cần sự trợ giúp về : Các giải pháp giúp học viên tăng động hoàn thành xong trách nhiệm học tập .
Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học viên tăng động hoàn thành xong trách nhiệm học tập .

Động lực học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1 : Đặt ra trường hợp có yếu tố
Kỹ thuật 2 : Gợi mở những dữ kiện xử lý
Kỹ thuật 3 : Thực hành rèn luyện
Kỹ thuật 4 : kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí

Mục tiêu học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1 : Đề ra tiềm năng học tập rõ ràng
Kỹ thuật 2 : Điều chỉnh, phân hóa đối tượng người dùng học tập
Kỹ thuật 3 : Khuyến khích học viên triển khai xong trách nhiệm học tập
Kỹ thuật 4 : Phản hồi hiệu quả học tập
+ Tuyên dương khi hoàn thành xong tốt
+ Động viên trợ giúp khi chưa hoàn thành xong

Tự quản: TL

Để tu dưỡng năng lượng tự chủ và tự học, và giúp học viên trở thành người học biết, giáo viên nên : tạo điều kiện kèm theo cho học viên quan điểm của mình, dựa trên kinh nghiệm tay nghề và sở trường thích nghi của học viên cũng như và kỹ năng và kiến thức đã có, dạy học sinh những kế hoạch và học tập, phong cách thiết kế bài học kinh nghiệm và những trách nhiệm thôi thúc và lôi cuốn học viên, đặt ra những tiềm năng rõ ràng, tường minh và hoàn toàn có thể đạt được và tương hỗ học viên trở nên kỷ luật tự giác .

Các phương pháp và kĩ thuật thúc đẩy năng lực tự học, tự chủ

CH Hãy sử dụng thông tin đề cập ở phần trên trong mô đun này và các YCCĐ về năng lực chung tự chủ và tự học của học sinh để trả lời câu hỏi sau.

Nếu Thầy / Cô nhìn nhận năng lực “ Tự kiểm soát và điều chỉnh xúc cảm và hành vi ” của học viên, Thầy / Cô sẽ tìm kiếm 3 hành vi nào
TL Hành vi 1 : Giận dữ trước sự trêu chọc của bạn hữu .
Hành vi 2 : Sợ hãi trước yếu tố giật mình .
Hành vi 3 : Buồn bã vì điểm kém …

5. Bài tập chung về tự chủ, tự học

CH Hãy liệt kê 3 kỹ năng gắn liền với năng lực tự chủ và tự học mà Thầy/Cô muốn học sinh của mình phát triển

TL Kỹ năng 1 : Kỹ năng tự học .
Kỹ năng 2 : Kỹ năng tự quản .
Kỹ năng 3 : Kỹ năng tự xử lý yếu tố

CH Hãy nêu một cách Thầy/Cô có thể giúp phát triển năng lực này?

TL Để giúp tăng trưởng năng lượng này cần
+ Giúp những em xác lập tiềm năng học tập của mình là gì ?
+ Để đạt được tiềm năng học tập đó em cần phải làm gì ?
LIên hệ cá thể về mức độ hiểu biết của tôi về năng lượng tự chủ và tự học :
TL Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học viên tăng trưởng những đặc thù sau đây :
Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học viên
+ Tìm thấy hứng thú và động cơ để học tập .
+ Tìm ra cách giúp những em học tập hiệu suất cao
Tôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học viên tăng động văn minh trong học tập .
Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học viên tăng động văn minh trong học tập .

6. Bài tập về giao tiếp

CH 3 lý do khác nhau mà học sinh trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

TL Lý do 1 : Giao tiếp để nắm về thực trạng mái ấm gia đình học viên
Lý do 2 : Giao tiếp để nắm về sở trường thích nghi, đam mê của học viên
Lý do 3 : Giao tiếp để nắm về năng lực tiếp thu kiến thức và kỹ năng học viên

CH Hãy nêu 3 lợi ích của việc Giáo viên và Học sinh giao tiếp tốt với nhau

TL Lợi ích 1 : Nắm được thực trạng mái ấm gia đình học viên để có điều kiện kèm theo động viên, giúp sức học viên, triển khai xã hội hóa giáo dục khi thiết yếu …
Lợi ích 2 : Nắm về sở trường thích nghi, đam mê của học viên để kịp thời tu dưỡng những năng khiếu sở trường vốn có của những em .
Lợi ích 3 : Nắm về năng lực tiếp thu kỹ năng và kiến thức học viên để biết cách kiểm soát và điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu suất cao

7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại

CH Hãy liệt kê 3 cách khác nhau mà Thầy/Cô tạo cơ hội cho học sinh truyền đạt ý tưởng

TL Cách 1 : Em nghĩ về yếu tố này như thế nào ?
Cách 2 : Để triển khai được yếu tố này tất cả chúng ta cần phải làm gì ?
Cách 3 : Kết quả của yếu tố này giúp ta rút ra bài học kinh nghiệm gì ?
Hãy lý giải ngắn gọn những thế mạnh chính của Thầy / Cô khi tiếp xúc với học viên
TL Bản thân luôn đặt ra những trường hợp có tương quan đến kiến thức và kỹ năng vừa học giúp những em bày tỏ quan điểm qua đó kiểm tra tác dụng học tập của những em .

8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác

Hãy liệt kê 3 kiến thức và kỹ năng tương quan đến tiếp xúc và hợp tác mà Thầy / Cô muốn học viên của mình có được trong thời gian ngắn .
Kĩ năng 1 : Kỹ năng lắng nghe người khác
Kĩ năng 2 : Kỹ năng lắng trợ giúp lẫn nhau
Kĩ năng 3 : Kỹ năng kiềm chế xúc cảm
Nêu một chiêu thức giúp Thầy / Cô thực thi dự tính này ?
Để giúp học viên hình thành trong thời hạn ngắn nhất bản thân đã thực thi :
+ Để tiếp xúc tốt cần phải có kĩ năng lắng nghe tốt .
+ Trong quy trình lắng nghe cấn phải phối hợp kĩ năng kiềm chế xúc cảm. kiềm chế tốt hiệu quả hợp tác sẹ có hiệu quả tốt .
+ Bên cạnh đó cần phải có sự giúp sức lẫn nhau để hoàn thành xong trách nhiệm chung
Hãy hoàn thành xong bài tập sau để biểu lộ kiến thức và kỹ năng và hiểu biết cá thể của Thầy / Cô về năng lượng Giao tiếp và Hợp tác .
Về mức độ hiểu biết của tôi so với năng lượng Giao tiếp và hợp tác :
Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học viên tăng trưởng những đặc thù sau đây : Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học viên tăng trưởng những đặc thù sau :
+ Kĩ năng lắng nghe tốt .
+ Kĩ năng kiềm chế xúc cảm .
+ Kĩ năng trợ giúp lẫn nhau
Tôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học viên phát huy năng lượng tiếp xúc, hợp tác
Tôi cần khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học viên phát huy năng lượng tiếp xúc, hợp tác

9. Bài tập về Năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Xác định đúng chuẩn những tiến trình xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo quan trọng được liệt kê trong cột bên phải bằng cách kéo những định nghĩa từ cột bên trái và ghép nối chúng với quá trình tư duy đúng .
Xác định những điểm giống và khác nhau : Dự kiến
Lấy điểm khởi đầu và kiến thiết xây dựng trên nó để tăng trưởng một thứ gì đó tinh xảo hơn, phức tạp hơn hoặc độc lạ hơn : nhìn nhận
Suy đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra trên cơ sở thông tin hiện tại : hiểu biết
Chia nhỏ điều gì đó thành những phần nhỏ hơn có ý nghĩa để hoàn toàn có thể hiểu được nguồn gốc và mối liên hệ cũng như cách chúng tương quan với nhau : phải chăng
Tập trung vào điều gì đó và bỏ lỡ sự phân tâm : Ứng dụng
Kết hợp những yếu tố để tạo thành một tổng thể và toàn diện thống nhất hoặc tổ chức triển khai lại những yếu tố thành một cấu trúc, quá trình hoặc loại sản phẩm mới : tạo nên
Đưa ra nhìn nhận về tầm quan trọng hoặc chất lượng của một quy trình, mẫu sản phẩm hoặc sáng tạo độc đáo : so sánh
Sử dụng một thủ tục trong một trường hợp đơn cử : thêm cụ thể
Đưa ra những câu vấn đáp đáng đáng tin cậy hoàn toàn có thể được chứng tỏ là thuyết phục bằng cách dựa trên những dữ kiện đã cho : tập trung chuyên sâu
Hiểu, xác lập ý nghĩa của một cái gì đó : nghiên cứu và phân tích
OECD ( 2013 ) xác lập 4 quy trình tiến độ thiết yếu để xử lý yếu tố thành công xuất sắc .
1 ; Hiểu …. 2 ; lựa chọn … … 3 ; làm rõ … .. ; 4 theo dõi … ..

Liệt kê 3 cách mà giáo viên đã giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Cách 1 : Giúp học viên xác lập được vấn cần thực thi
Cách 2 : Giúp học viên xác lập được tiềm năng cần đạt của yếu tố
Cách 3 : Giúp học viên lập được kế hoạch thực thi yếu tố

Sắp xếp 5 bước giải quyết vấn đề theo thứ tự logic. Kéo các bước ở cột bên phải thả vào đúng thứ tự trong cột bên trái.

Bước 1: xác định vấn đề; Bước 2:xác định mục tiêu; Bước 3: xác định các giải pháp khả thi

Bước 4 : lập kế hoạch ; Bước 5 : theo dõi nhìn nhận

10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Đưa ra một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động bạn đã sử dụng gần đây với học sinh của mình liên quan đến giải quyết vấn đề

Dạy học theo cặp để tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5 .

Đối với ví dụ trên, hãy giải thích làm thế nào Thầy/Cô biết học sinh tham gia giải quyết vấn đề

Các em bàn luận với nhau dựa trên bài đã học để triển khai và đưa ra tác dụng

11. Bài tập chung:

Theo những YCCĐ so với năng lượng GQVĐ&ST trong CTGDPT 2018 : Học sinh cần có 3 kỹ năng và kiến thức nào để xác lập và làm rõ một yếu tố ?
KN1 : Kỹ năng khuynh hướng xác lập tiềm năng ;
KN2 : Kỹ năng lập kế hoạch học tập
KN3 : Kỹ năng thực thi kế hoạch
Hãy triển khai xong bài tập sau để phản ánh kiến thức và kỹ năng và hiểu biết của cá thể Thầy / Cô về năng lượng Giải quyết yếu tố và Sáng tạo .

Về mức độ kiến thức và hiểu biết của tôi về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học viên tăng trưởng những đặc thù sau đây : Bản thân luôn tạo ra trường hợp học tập để những em xử lý. Bên cạnh đó tôi luôn tương hỗ những em nghiên cứu và phân tích, động viên những em hoàn thành xong trách nhiệm học tập .
Tôi cần sự trợ giúp về : Các giải pháp giúp học viên phát huy tính tích cực trong học tập .
Tôi cần khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học viên phát huy tính tích cực trong học tập .

CH Sau khi hoàn thành bài đọc và các hoạt động về Phẩm chất và Năng lực, hãy chiêm nghiệm về sự hiểu biết của Thầy/Cô về những điều này và viết một (1) mục tiêu cho việc học cá nhân của bạn.

Mục tiêu này cần phải đơn cử và được viết như một tuyên ngôn .
TL Để giúp tôi tìm hiểu và khám phá thêm về những phẩm chất. Tôi sẽ : Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kỹ năng và kiến thức bản thân nhầm giúp học viên khai thác tốt những phẩm chất của mình .
Để giúp tôi khám phá thêm về năng lượng. Tôi sẽ : Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kỹ năng và kiến thức bản thân nhầm giúp học viên khai thác tốt những năng lượng của mình .

13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng

Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?: Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học.

14. Bài tập về Dạy học tích cực

CH Hãy suy ngẫm về cách giảng dạy của Thầy/Cô và cách Thầy/Cô tạo điều kiện cho học sinh trở thành những người học tích cực.

Phương pháp hoặc kỹ thuật nào tương thích nhất với Thầy / Cô và học viên của mình ?
TL Trong suốt quy trình dạy học của mình, tôi luôn phối hợp nhiều chiêu thức và hình thức dạy học .

CH Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cho rằng phương pháp này giúp học sinh trở thành người học tích cực.

TL Bởi trong thực tiễn những giải pháp luôn có những ưu và khuyết nhất đinh .
Nếu chỉ áp dung 1 giải pháp hay 1 kĩ thuật hoàn toàn có thể chưa khai thác hết dữ kiệu của hoạt động giải trí .

15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa

CH Một câu hỏi về dạy và học phân hoá đặt ra cho bạn là gì?

TL Hoc sinh hoàn toàn có thể phân biệt và làm được những dạng bài tập khách nhau từ đó phát huy được nhận thức của học viên

CH Thầy/Cô có thể áp dụng hai chiến lược giảng dạy nào để hỗ trợ việc học tập của những học sinh không theo kịp các bạn khác trong lớp?

TL Gv cần có sự phân hóa vì trình độ HS không đồng đều, HS hoàn toàn có thể thao tác ở những cườngđộ và Lever khác nhau, GVậ koạch dạyọc theo trình độcủa học viên

16. Bài tập về Hợp tác và Cộng tác

CH Từ kinh nghiệm của Thầy/Cô, học sinh cần có một số kỹ năng quan trọng nào để tương tác hiệu quả với người khác và đối phó với xung đột?

TL Để tương tác có hiệu suất cao một yếu tố nào đó trong học tập, những em cần phải xác lập nội dung tương tác một cách rõ ràng, nội dung tương tác phải ngắn gọn xúc tích và đi vào trọng tâm tránh lang man cục bộ .
Khi có xung đột Open cần dữ thế chủ động kết thúc tương tác hoặc chuyển nội dung tương tác để tránh xung đột xảy ra và liên tục tương tác khi điều kiện kèm theo thuận tiện .
Hãy nêu một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động giải trí mà Thầy / Cô đã sử dụng gần đây với học viên của mình giúp những em thao tác hợp tác hoặc cộng tác
TL : Trong bài dạy : Dấu hiệu chia hết cho 5 .
Tôi giúp những em phát hiện và sở hữu kiến thức và kỹ năng tìm ra được tín hiệu cơ bản để chia hết cho 5 xong. tôi đặt ra yếu tố
Các chữ số tận cùng chia hết cho 5 và chữ số tận cùng chia hết cho 2 có gì giống và khác nhau ? Dựa vào đó em hãy tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5 .
Yêu cầu những em đàm đạo nhóm 2 .

CH Hãy mô tả ngắn gọn các đặc điểm của kỹ thuật hoặc hoạt động hợp tác hoặc cộng tác

TL Hợp tác có đặc trưng là học viên thao tác với những người khác để đạt được tiềm năng chung, thường là có rất nhiều sự tương hỗ của giáo viên .
Cộng tác là hợp tác lan rộng ra

17. Bài tập liên hệ cá nhân

CH Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

TL Các chiêu thức dạy học thiết kế trong dạy toán tiểu học

18. Bài tập về Dạy – học tích hợp

CH Theo Thầy/Cô, những môn học nào có thể tích hợp hay liên kết kiến thức, thông tin được với nhau,?

TL Tiếng Việt, tự nhiên xã hội, lịch sử dân tộc, địa lí …

CH Hãy nêu cụ thể những kiến thức, nội dung có thể tích hợp hoặc liên kết với nhau ở những môn học này.

TL Về quê nhà, vùng miền, địa lý, văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang …

19. Bài tập về Kỹ năng tư duy

CH Hãy liệt kê 3 chiến lược mà Thầy/Cô hiện đang sử dụng hoặc có thể sử dụng trong giảng dạy để khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao như khả năng so sánh, đánh giá, đặt giả thiết, và sáng tạo sản phẩm.

TL Chiến lược 1 : hướng dẫn học viên ghi nhớ kiến thức và kỹ năng thiết yếu .
Chiến lược 2 : vận dụng kỹ năng và kiến thức vừa học để làm những bài tập đơn cử .
Chiến lược 3 : vận dụng kiến thức và kỹ năng vừa học vào đời sống trong thực tiễn .

20. Kiểm tra và Đánh giá

CH Về việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học PTNL trong việc dạy học của Thầy/Cô:

Liệt kê 3 điều mà Thầy / Cô muốn tìm hiểu và khám phá thêm .
TL Điều 1 : kĩ thuật kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNL
Điều 2 : những nguyên tắc ra đề kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNL
Điều 3 : những địa thế căn cứ để triển khai kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNL

CH Kéo các đặc điểm từ cột giữa sang các cột bên phải hoặc bên trái

TL

CTGDPT cũCTGDPT mới
Lấy gv làm trung tâm
Chuyển giao kiến thức và kỹ năng mọi người cần biết
Học tập trên SGK
Phương pháp …. qui định sẵn
Hs tuân thủ … .. theo gv
Học tập hợp tác
Đánh giá kiến thức và kỹ năng
Học tập trung … … tạo kiến thức và kỹ năng
Chương trình học … đơn cử
Kỳ vọng …. học viên
Lấy người học làm trung tâm
Tích hợp kiến thức và kỹ năng – kn và thái độ
Học tập dựa trên …. tích cực học viên
Phương pháp …. linh động
Học tập trung … .. xử lý yếu tố
Việc dạy học … .. hiểu biết của học viên
Đánh giá kiến thức và kỹ năng …. ứng dụng
Học tập được …. thực tiễn
Học tập có tính hợp tác
Phương pháp … .. quyết định hành động
  1. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

Hoạt động ôn tập

Kéo định nghĩa ở cột bên phải vào thuật ngữ thích hợp .

Cách tiếp cậnCác nguyên tắc…..môi trường giáo dục
Phương phápMột tập hợp….mục tiêu bài học
Kĩ thuậtCác hoạt động cụ thể…. bài học

Khám phá

Các phương pháp nghiên cứu

Để ôn lại hiểu biết của bạn về 1 số ít năng lượng và kiến thức và kỹ năng quan trọng được phát huy trải qua học tập tích cực, hãy triển khai xong hoạt động giải trí sau đây .
Kéo thả phần Định nghĩa ở cột bên phải đến Năng lực / Kỹ năng tương thích .

Tư duy phản biệnLàm việc theo nhómPhân tíchTổ chứcTrình bày
Suy nghĩ ….. khái niệm mớiHợp tác ….mục tiêu chungBóc tách… nhiệm vụĐáp ứng….mục tiêuTrình bày….cải thiện thông tin

DỰ ÁN
Liệt kê 3 quyền lợi so với học viên khi học tập qua dự án Bất Động Sản .
Lợi ích 1 : link tư duy và học tập
Lợi ích 2 : link kiến thức và kỹ năng với thực tiễn
Lợi ích 3 : nhìn nhận tác dụng học tập đúng mực và mạng lưới hệ thống
Liệt kê 3 thử thách tiềm ẩn so với học viên khi hoàn thành xong dự án Bất Động Sản
Thách thức 1 : tập trung chuyên sâu kỹ năng và kiến thức vừa học một cách lôgic
Thách thức 2 : kiến thức và kỹ năng quan sát và nghiên cứu và phân tích nhanh gọn
Thách thức 3 : tổng hợp kiến thức và kỹ năng rộng cần phải chắt lọc

TRUY VẤN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 cách mà hoạt động truy vấn có thể thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao.

– Cách 1 : Phương pháp truy vấn nhu yếu Hs tự đặt ta yếu tố
– Cách 2 : Hoạt động truy vấn yên cầu học viên sử dụng những quy trình và kỹ năng và kiến thức tư duy khác nhau
– Cách 3 : Hoạt động truy vấn yên cầu Hs phải nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và tâm lý độc lập

2. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu một câu hỏi mà những kiến thức về phương pháp truy vấn gợi cho Thầy/Cô?

– Phương pháp truy vấn vận dụng được với những đối tượng người dùng Hs nào ?

HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 lợi ích của việc học tập dựa trên vấn đề đối với giáo viên

– Lợi ích 1 : Phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động trong học tập
– Lợi ích 2 : Được sớm tiếp cận những yếu tố thực tiễn
– Lợi ích 3 : Được rèn luyện những kiến thức và kỹ năng thiết yếu

2. Trả lời câu hỏi: Liên hệ với việc dạy học của Thầy/Cô, hãy suy nghĩ về cách Thầy/Cô có thể sử dụng để thúc đẩy việc học tập dựa trên vấn đề và lý do cho việc này

– Để thôi thúc việc học tập dựa trên yếu tố giáo viên cần tìm tòi, thiết kế xây dựng những yếu tố lý thú tương thích với môn học và thời hạn được cho phép, biết cách giải quyết và xử lý khôn khéo những trường hợp diễn ra trong bàn luận

3. Trả lời câu hỏi: Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô làm như vậy?

– Học tập dựa trên yếu tố thường có cấu trúc ngặt nghèo hơn chiêu thức dự án Bất Động Sản và gồm có những bước được lao lý đơn cử được triển khai trong quy trình xác lập và xử lý yếu tố .

KHÁM PHÁ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy giải thích ngắn gọn vì sao Khám phá có hướng dẫn lại phù hợp với học sinh tiểu học hơn là Khám phá độc lập?

Khám phá có hướng dẫn tương thích với học viên tiểu học hơn vì :
* Trong tò mò có hướng dẫn, giáo viên mở màn với sự hướng dẫn trực tiếp để sửa đổi và lôi cuốn sự quan tâm của học viên so với thông tin tiền đề và đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn. Điều này được cho phép học viên có kiến thức và kỹ năng nền tảng và kỹ năng và kiến thức để khai thác tối đa những cuộc khám phá tiếp theo. Thay vì lý giải cách xử lý yếu tố hoặc trường hợp trong ví dụ đã cho, giáo viên cung ứng tài liệu thích hợp và khuyến khích học viên quan sát, Dự kiến và đề xuất kiến nghị giải pháp, thử nghiệm giải pháp. Phương pháp này tương tự như như phương pháp học tập Giải quyết Vấn đề .
* Khám phá có hướng dẫn giúp học viên :
– Phát triển kiến thức và kỹ năng trải qua những hoạt động giải trí khuyến khích mạo hiểm, xử lý yếu tố và sự kiên trì
– Làm việc theo vận tốc của riêng họ
– Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cũ và kỹ năng và kiến thức mới
– Phân tích và diễn giải thông tin thay vì học thuộc lòng những câu vấn đáp đúng

LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

1. Trả lời câu hỏi: Nêu cảm nhận của Thầy/Cô nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học sinh của mình.

Nếu sử dụng chiêu thức lớp học đảo ngược với học viên của mình, tôi nghĩ hiệu quả đạt được không cao

2. Trả lời câu hỏi:Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.

Vì học viên của tôi thuộc vùng miền núi, nhà những em chưa có điều kiện kèm theo trang bị máy vi tính và mạng Internet

CÔNG NÃO (ĐỘNG NÃO, TIA CHỚP)

1. Trả lời câu hỏi: Xác định 3 đặc điểm về vai trò của giáo viên trong việc sử dụng kỹ thuật Công não (Động não, Tia chớp)

– Đặc điểm 1 : Giáo viên cần kiến thiết xây dựng những câu hỏi khơi gợi một cách cẩn trọng để bảo vệ rằng học viên được khuyến khích phát huy cả tư duy bậc cao cũng như tư duy bậc thấp
– Đặc điểm 2 : Cần khuyến khích học viên phản hồi nhanh gọn và tổng thể những quan điểm đều được đồng ý mà không bị chỉ trích
– Đặc điểm 3 : Việc ghi lại những ý tưởng sáng tạo là rất quan trọng. Giáo viên hoàn toàn có thể ghi lại lên bảng dưới dạng gạch đầu dòng .

KWL/KWHL

1. Trả lời câu hỏi:Hãy liệt kê 3 cách mà KWHL khuyến khích học sinh tham gia vào tư duy bậc cao

– Cách 1 : KWHL khuyến khích Hs cá thể hóa việc học của mình
– Cách 2 : KWHL khuyến khích Hs lập kế hoạch học tập một cách có mạng lưới hệ thống
– Cách 3 : KWHL giúp Hs tham gia vào việc xác lập những tiềm năng học tập

MẢNH GHÉP

1. Trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê 3 đặc điểm trong video minh hoạ năng lực hợp tác của học sinh

– Đặc điểm 1 : Trong khi học viên vẽ biển báo những em đã có sự hợp tác, góp ý cho bạn khi vẽ
– Đặc điểm 2 : Khi nhận xét về bài làm, từng bạn trong nhóm san sẻ về hình bạn làm được
– Đặc điểm 3 : Học sinh có sự trao đổi hỏi – đáp với nhau trong khi bàn luận bài làm

2. Trả lời câu hỏi: Từ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, hãy cho biết 3 cách mà giáo viên có thể hỗ trợ học sinh tham gia tích cực vào nhóm ‘chuyên gia’

– Cách 1 : Động viên những học viên hoạt động giải trí tốt
– Cách 2 : Quan sát, gợi ý, tư vấn cho học viên kịp thời
– Cách 3 : Cung cấp tài liệu tương quan để học viên nghiên cứu và điều tra

HỎI – ĐÁP ĐỐI ỨNG

3, Trả lời câu hỏi: Hãy nêu một thách thức Thầy/Cô cho rằng giáo viên sẽ gặp phải khi sử dụng kỹ thuật Hỏi – Đáp đối ứng và giải thích ngắn gọn tại sao.

– Vấn đề học viên hỏi xa quá với nội dung bài học kinh nghiệm mà chính người giáo viên chưa thể giải đáp được

HỘI THOẠI CÓ HƯỚNG DẪN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 đặc điểm của kỹ thuật Hội thoại có hướng dẫn minh hoạ cho tư duy bậc cao.

– Kỹ thuật 1: Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức thảo luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, thảo luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung

– Kỹ thuật 2 : Hội thoại có hướng dẫn hoàn toàn có thể diễn ra giữa giáo viên và học viên hoặc giữa học viên với nhau. Những cuộc trò chuyện này hoàn toàn có thể Open trải qua việc đặt câu hỏi đối ứng
– Kỹ thuật 3 : Trong những cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học viên với học viên, trọng tâm là những câu hỏi do học viên đặt ra, vấn đáp thắc mắc của nhau và học viên phản hồi câu vấn đáp của nhau .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button