Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 75 SBT toán 6 tập 1

 • Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 76 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 6.2 phần bài tập bổ trợ trang 76 sách bài tập toán 6. Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó .
 • Bài 65 trang 76 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 65 trang 76 sách bài tập toán 6. Tính : a ( – 57 ) + 47 b ) 469 + ( – 219 ) c ) 195 + ( – 200 ) + 205
 • Bài 66 trang 76 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 66 trang 76 sách bài tập toán 6. Tính nhanh : a ) 465 + [ 58 + ( – 465 ) + ( – 38 ) ]. b ) Tổng của tổng thể những số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15 .
 • Bài 67 trang 76 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 67 trang 76 sách bài tập toán 6. Hai ô tô cùng xuất phát từ O đi về phía A hoặc B. Hỏi sau một giờ hai ô tô cách nhau bao nhiêu ki – lô-mét…

 • Bài 68 trang 76 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 68 trang 76 sách bài tập toán 6. Hình dưới màn biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán tương thích với hình vẽ này .
 • Bài 69 trang 76 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 69 trang 76 sách bài tập toán 6. Đố vui : Hai bạn Hồng và Hà tranh luận với nhau. Theo bạn : Ai đúng ? Nêu một ví dụ làm địa thế căn cứ .
 • Bài 70 trang 77 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 70 trang 77 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống .
 • Bài 71 trang 77 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 71 trang 77 sách bài tập toán 6. Hãy nhận xét sự biến hóa ( tăng, giảm ) của những số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó …
 • Bài 72 trang 77 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 72 trang 77 sách bài tập toán 6. Đố : Điền những số 0,1, – 1,2, – 2,3, – 3,4, – 4 vào những ô ở hình vuông vắn bên ( mỗi số một ô ) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0
 • Bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ sung SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 6.3 trang 77 phần bài tập bổ trợ sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức : x + 255, biết x = ( – 47 ) + 45 .
 • Bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 6.4 phần bài tập bổ sung trang 77 sách bài tập toán 6. Tìm x ∈ Z, biết: x + (-23) = (-100) + 77.

 • Bài 6.5 phần bài tập bổ sung trang 77 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 6.5 phần bài tập bổ trợ trang 77 sách bài tập toán 6. Cho a ∈ Z. Tính tổng S = a + | a | + … + a + | a | gồm 50 số hạng .
 • Bài 64 trang 75 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 64 trang 75 sách bài tập toán 6. Đố : Điền những số – 1 ; – 2 ; – 3 ; – 4 ; 5 ; 6 ; 7 vào những ô tròn trong hình bên dưới ( mỗi số vào một ô ) sao cho tổng của ba số thẳng hàng bất kể đều bằng 0 .
 • Bài 63 trang 75 SBT toán 6 tập 1
  Bài 63 trang 75 sách bài tập toán 6. Rút gọn những biểu thức sau : a ) – 11 + y + 7 b ) x + 22 + ( – 14 ) c ) a + ( – 15 ) + 62
 • Bài 62 trang 75 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 62 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính những tổng : a ) ( – 17 ) + 5 + 8 + 17 b ) ( – 4 ) + ( – 440 ) + ( – 6 ) + 440
 • Bài 61 trang 75 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 61 trang 75 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống : …
 • Bài 60 trang 75 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 60 trang 75 sách bài tập toán 6. Tính: a) 5 + (-7) + 9 + (-11) +13 + (-15) b) (-6) + 8 + (-10) +12 + (-14) +16

 • Bài 59 trang 75 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 59 trang 75 sách bài tập toán 6. Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 mét ( so với mặt đất ). Sau Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 mét, rồi sau đó lại giảm đi 4 mét .
 • Bài 58 trang 75 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 58 trang 75 sách bài tập toán 6. Tìm tổng tổng thể những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu : a ) – 6 < x < 5 b ) - 9 < x < 9 .
 • Bài 57 trang 74 SBT toán 6 tập 1
  Giải bài 57 trang 74 sách bài tập toán 6. Tính : a ) 248 + ( – 12 ) + 2064 + ( – 236 ) b ) ( – 298 ) + ( – 300 ) + ( – 302 )

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button