Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

[Sách Giải] ✅ Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) – Sách Giải – Học Online Cùng https://vietlike.vn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Đề kiểm tra Giữa học kì 1

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài : 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:

A. Tính toán nhanh gọn
B. Dễ theo dõi, thống kê giám sát nhanh gọn
C. Dễ sắp xếp
D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, thống kê giám sát nhanh gọn

Câu 2. Câu nào sau đây sai:

A. Miền thao tác chính của bảng tính gồm những cột và những dòng .
B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu .
C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng
D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất .

Câu 3. Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột B. Tên của hàng
C. Địa chỉ ô tính được chọn D. Không có ý nào đúng

Câu 4. Để mở một bảng tính mới ta chọn lệnh:

A. File \ Open B. File \ New C. File \ Save D.File \ Close

Câu 5. Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?

A. ^ / : x – B. + –. : ^ C. + – * / ^ D. + – ^ \ *

Câu 6. Hãy cho biết công thức tính =AVERAGE(1,3,7,9,0) bằng bao nhiêu trong các giá trị sau :

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 .

Câu 7. Để thoát khỏi Excel, ta thực hiện:

A. Nhấn nútĐề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 1 Lan 1 1 1        C. File -> Exit

B. Alt + F4 D. Tất cả đều đúng

Câu 8. Hãy cho biết dữ liệu “156ab” là:

A. Dữ liệu kí tự C. Dữ liệu chữ viết
B. Dữ liệu số D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Cách nhập hàm nào sau đây sai?

A. = SUM ( 5, A3, B1 ) B. = SUM ( 5, A3, B1 )
C. = sum ( 5, A3, B1 ) D. = SUM ( 5, A3, B1 )

Câu 10. Đâu là giao diện của trò chơi bảng chữ cái (ABC) trong Typing Test

A. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 1 Lan 1 1 2

B. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 1 Lan 1 1 3

C.
Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 1 Lan 1 1 4

D. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 1 Lan 1 1 5

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Viết các công thức sau đây bằng các kí hiệu trong Excel: (1 điểm)

a. = ( 9 – 3 ) x 5 b. = 〖 ( 4-2 ) 〗 ^ 6

Câu 2. Bạn Bảo cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D5, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. Nếu em là Bảo em sẽ viết công thức như thế nào? Em hãy nêu các bước nhập công thức vào ô tính. (2 điểm)

Câu 3. Trường THCS Chu Văn An phát động phong trào thi đua tiết học tốt, hoa điểm 10 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (từ ngày 2/11 đến ngày 19/11/2015). Dưới đây là bảng tổng kết thi đua của các lớp.(2 điểm)

ABCD
1STTLớpTiết học tốtHoa điểm 10
216A13020
326A24031
436A33918
547A15535
657A23730

Em hãy viết những hàm :
a. Tính tổng tiết học tốt của tổng thể những lớp .
b. Tính tổng hoa điểm 10 của toàn bộ những lớp .
c. Tìm số tiết học tốt lớn nhất
d. Tìm số hoa điểm 10 nhỏ nhất .

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu12345678910
Đáp ánDDCBCCDADB

II. TỰ LUẬN

CâuĐáp ánĐiểm
Câu 1
( 1 điểm )
a ) ( 9 – 3 ) x 5  ( 9-3 ) * 5
b ) 〖 ( 4-2 ) 〗 ^ 6  ( 4-2 ) ^ 6
0,5
0,5
Câu 2
( 2 điểm )
Nếu em là Bảo thì em sẽ viết = ( C3 + D5 ) * B1
Các bước nhập hàm vào ô tính :
1. Chọn ô cần nhập công thức
2. Gõ dấu “ = ”
3. Nhập công thức đúng cú pháp
4. Nhấn Enter
1

0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 3
( 2 điểm )
a ) = SUM ( C2 : C6 )
b ) = SUM ( D2 : D6 )
c ) = MAX ( C2 : C6 )
d ) = MIN ( D2 : D6 )
0,5
0,5
0,5

0,5

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button