Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7 (có đáp án và lời giải): Hình chiếu phối cảnh

Mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và tổng hợp có chọn lọc, giúp các em cải thiện tốt kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm môn Công nghệ lớp 11.

Bộ trắc nghiệm Bài 7 Công nghệ 11: Hình chiếu phối cảnh

Câu 1: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm D. Bất kì

Câu 2: Mặt tranh là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể B. Mặt phẳng đặt vật thể C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

Câu 3: Mặt phẳng tầm mắt là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể B. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng D. Mặt phẳng hình chiếu

Câu 4: Đường chân trời là đường giao giữa:

A. Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh B. Mặt phẳng vật thể và mặt tranh C. Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể

Câu 5: Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Hãy cho biết, hình chiếu nào dưới đây thuộc hình chiếu phối cảnh?

A. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ C. Hình chiếu trục đo D. Cả A và B

Câu 7: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 8: Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 9: “Vẽ đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10: Chọn phát biểu sai?

A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại : hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 7 lớp 11: Hình chiếu phối cảnh

Câu 1:

Đáp án: C

Câu 2:

Đáp án: C

Câu 3:

Đáp án: B

Câu 4:

Đáp án: A

Câu 5:

Đáp án: A

Câu 6:

Đáp án: D

Câu 7:

Đáp án: C

Câu 8:

Đáp án: D

Câu 9.

Đáp án: A

Câu 10.

Đáp án: D

Vì hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7 (có đáp án): Hình chiếu phối cảnh file PDF hoàn toàn miễn phí.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button