Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

1. Phần giới thiệu

1. CH Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

TL + Thay đổi 1 : Dạy học qua hoạt động giải trí+ Thay đổi 2 : Dạy học qua tương tác

+ Thay đổi 3: Dạy học qua hướng dẫn tự học

+ Thay đổi 4 : Dạy học gắn liền với thực tiễn+ Những lợi ích khi thực thi những đổi khác này : Giúp những em tích cực hơn trong học tập .

2. CH Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?

TL + Trong 5 đổi khác ở trên, biến hóa nào quan trong nhất để góp thêm phần tăng trưởng năng lượng và phẩm chất tổng lực cho học sinh

GIẢNG DẠY VÀ PHÁT TRIỂN VỀ PC-NL

PHẦN PHẨM CHẤT

Bài tập ra mắt về phẩm chất

Yêu nước

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

– Tự hào về quốc gia .- Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống của quốc gia- Tham gia những hoạt đông …– Cảm thông, độ lượng với hành vi … .- Cảm thông và sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp …- Tôn trọng sự độc lạ– sử dụng kt-kn đã học …- có ý chí vượt khó …- tham gia việc làm …– mạnh dạn góp ý …- tham gia hoạt động …– Giữ gìn sức khỏe thể chất …- làm tròn bổn phận …- tự giác thực thi … .- cam kết …

CH Để giúp các Thầy cô liên hệ với những phẩm chất cá nhân của mình, hãy hoàn thành bài tập sau đây để minh họa cách Thầy/ cô thể hiện những phẩm chất chủ yếu trong công việc của mình với tư cách là một giáo viên hoặc hiệu trưởng.

TL Tôi yêu nước khi tôi : Thực hiện tốt trách nhiệm của một giáo viên, truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, quốc gia đến với những em .Tôi hành vi nhân ái với học sinh của mình khi tôi : Tôi cảm thông, chia sẽ với những khó khăn vất vả của học sinh trong học tập và hoạt động và sinh hoạtTôi là giáo viên siêng năng khi tôi : Tìm và vận dụng những giải pháp học tập tích cực giúp học sinh chưa triển khai xong tích cực trong học tậpTôi bộc lộ sự trung thực khi tôi : Thực hiện tốt và trang nghiêm trong nhận xét, nhìn nhận học sinhTôi bộc lộ nghĩa vụ và trách nhiệm ở vai trò là một giáo viên khi tôi : Thực hiện tốt công tác làm việc giảng dạy và triển khai xong tốt công tác làm việc chủ nhiệm lớp

2. Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất

CH Liên quan đến việc dạy học của các Thầy cô, hãy liệt kê 3 cách để Thầy/cô thúc đẩy sự phát triển các phẩm chất ở học sinh của mình

TL + Cách 1 : Quan sát hành vi+ Cách 2 : Cũng cố hành vi+ Cách 3 : Thực hành những hành vi

3. Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất

CH Chọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất này.

TL Tên phẩm chất : Phẩm chất Nhân áiKỹ thuật 1 : Gương mẫu trước học sinh : Lấy nhân cách của giáo viên làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, yêu thương, chia sẽ những khó khăn vất vả của học sinh về học tập .Kỹ thuật 2 : Nêu gương học sinh nổi bật trong lớp về phẩm chất nhân ái : tuyên dương hoạt động giải trí trợ giúp bạn tân tiến trong học tập để cả lớp thực thi theo .Kỹ thuật 3 : Trò chơi : Giáo viên đặt ra trường hợp có yếu tố về phẩm chất nhân ái để những em trong lớp cùng giải quyết và xử lý. Giáo viên chốt ý và tuyên dương cách giải quyết và xử lý tốt nhất để học sinh cùng nhận ra phẩm chất nhân ái trong trường hợp

CH Hoàn thành bài tập sau để liên hệ với kiến thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

TL Tôi tin cậy sẽ tương hỗ học sinh tăng trưởng ( những ) phẩm chất sau : Trong công tác làm việc giảng dạy trong thực tiễn, bằng kinh nghiệm tay nghề và sự nhiệt tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp những em hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của những em bằng những việc làm đơn cử gắn liền với đời sống, hoạt động và sinh hoạt và học tập của những em .Tôi cần được tương hỗ về : Những giải pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .Tôi cần khám phá thêm về : Những giải pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .

4. Bài tập về cách thức phát triển năng lực

CH Hãy liệt kê 3 loại kiến thức khác nhau giúp học sinh trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

TL Loại 1: học để làm gì

Loại 2 : học kiến thức và kỹ năng gìLoại 3 : học như thế nào

CH Kéo các mục từ danh sách ở cột Kiến thức thả sang các cột bên phải hoặc bên trái.

Tham khảo các mô tả ở trên để giúp Thầy/ Cô lựa chọn chính xác.

Kiến thức Hs của bạn sử dụng

Kiến thức học sinh của Thầy/Cô cần phát triển

Khi nào … kĩ năngMôn học … tiến trìnhHọc tập biết rằng khó khăn vất vả …. tương laiVề bản thân …. họ họcCác kế hoạch .. khác nhau

CH Liệt kê 3 cách mà Thầy/Cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

TL Cách 1: nhiệm vụ chiếm lĩnh kiến thức mà thực tế đề ra

Cách 2: cách giải quyết của học sinh hoàn thành nhiệm vụ

Cách 3: kết quả mà các em thực hiện qua hoạt động thực tiễn

CH Hãy hoàn thành bài tập này. Thầy/Cô cần suy ngẫm về công việc giảng dạy của mình, về hiểu biết của mình về bản thân, và về việc học của Thầy/Cô.

TL Những điểm mạnh của tôi là : Nhiệt tình trong giảng dạy, luôn tìm và vận dụng nhiều chiêu thức dạy học mới để truyền đạt kỹ năng và kiến thức cho những em, kịp thời chăm sóc, chia sre4 với những khó khăn vất vả của học sinh .Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi : Một vài học sinh chưa tích cực trong học tập, chọc phá bạn hữu và chưa hoàn thành xong trách nhiệm học tập được giaoTôi cần sự trợ giúp về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động hoàn thành xong trách nhiệm học tập .Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động triển khai xong trách nhiệm học tập .

Động lực học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1 : Đặt ra trường hợp có yếu tốKỹ thuật 2 : Gợi mở những dữ kiện xử lýKỹ thuật 3 : Thực hành rèn luyệnKỹ thuật 4 : kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí

Mục tiêu học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1 : Đề ra tiềm năng học tập rõ ràngKỹ thuật 2 : Điều chỉnh, phân hóa đối tượng người dùng học tậpKỹ thuật 3 : Khuyến khích học sinh triển khai xong trách nhiệm học tậpKỹ thuật 4 : Phản hồi hiệu quả học tập+ Tuyên dương khi hoàn thành xong tốt+ Động viên trợ giúp khi chưa triển khai xong

Tự quản: TL

Để tu dưỡng năng lượng tự chủ và tự học, và giúp học sinh trở thành người học biết, giáo viên nên : tạo điều kiện kèm theo cho học sinh quan điểm của mình, dựa trên kinh nghiệm tay nghề và sở trường thích nghi của học sinh cũng như và kỹ năng và kiến thức đã có, dạy học sinh những kế hoạch và học tập, phong cách thiết kế bài học kinh nghiệm và những trách nhiệm thôi thúc và lôi cuốn học sinh, đặt ra những tiềm năng rõ ràng, tường minh và hoàn toàn có thể đạt được và tương hỗ học sinh trở nên kỷ luật tự giác .

Các phương pháp và kĩ thuật thúc đẩy năng lực tự học, tự chủ

CH Hãy sử dụng thông tin đề cập ở phần trên trong mô đun này và các YCCĐ về năng lực chung tự chủ và tự học của học sinh để trả lời câu hỏi sau.

Nếu Thầy / Cô nhìn nhận năng lực ” Tự kiểm soát và điều chỉnh cảm hứng và hành vi ” của học sinh, Thầy / Cô sẽ tìm kiếm 3 hành vi nàoTL Hành vi 1 : Giận dữ trước sự trêu chọc của bè bạn .Hành vi 2 : Sợ hãi trước yếu tố giật mình .Hành vi 3 : Buồn bã vì điểm kém …

5. Bài tập chung về tự chủ, tự học

CH Hãy liệt kê 3 kỹ năng gắn liền với năng lực tự chủ và tự học mà Thầy/Cô muốn học sinh của mình phát triển

TL Kỹ năng 1 : Kỹ năng tự học .Kỹ năng 2 : Kỹ năng tự quản .Kỹ năng 3 : Kỹ năng tự xử lý yếu tố

CH Hãy nêu một cách Thầy/Cô có thể giúp phát triển năng lực này?

TL Để giúp tăng trưởng năng lượng này cần+ Giúp những em xác lập tiềm năng học tập của mình là gì ?+ Để đạt được tiềm năng học tập đó em cần phải làm gì ?LIên hệ cá thể về mức độ hiểu biết của tôi về năng lượng tự chủ và tự học :TL Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc thù sau đây :Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh+ Tìm thấy hứng thú và động cơ để học tập .+ Tìm ra cách giúp những em học tập hiệu suất caoTôi cần sự trợ giúp về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động văn minh trong học tập .Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động văn minh trong học tập .

6. Bài tập về giao tiếp

CH 3 lý do khác nhau mà học sinh trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

TL Lý do 1 : Giao tiếp để nắm về thực trạng mái ấm gia đình học sinhLý do 2 : Giao tiếp để nắm về sở trường thích nghi, đam mê của học sinhLý do 3 : Giao tiếp để nắm về năng lực tiếp thu kỹ năng và kiến thức học sinh

CH Hãy nêu 3 lợi ích của việc Giáo viên và Học sinh giao tiếp tốt với nhau

TL Lợi ích 1 : Nắm được thực trạng mái ấm gia đình học sinh để có điều kiện kèm theo động viên, trợ giúp học sinh, triển khai xã hội hóa giáo dục khi thiết yếu …Lợi ích 2 : Nắm về sở trường thích nghi, đam mê của học sinh để kịp thời tu dưỡng những năng khiếu sở trường vốn có của những em .Lợi ích 3 : Nắm về năng lực tiếp thu kỹ năng và kiến thức học sinh để biết cách kiểm soát và điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu suất cao

7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại

CH Hãy liệt kê 3 cách khác nhau mà Thầy/Cô tạo cơ hội cho học sinh truyền đạt ý tưởng

TL Cách 1 : Em nghĩ về yếu tố này như thế nào ?Cách 2 : Để triển khai được yếu tố này tất cả chúng ta cần phải làm gì ?Cách 3 : Kết quả của yếu tố này giúp ta rút ra bài học kinh nghiệm gì ?Hãy lý giải ngắn gọn những thế mạnh chính của Thầy / Cô khi giao tiếp với học sinhTL Bản thân luôn đặt ra những trường hợp có tương quan đến kiến thức và kỹ năng vừa học giúp những em bày tỏ quan điểm qua đó kiểm tra hiệu quả học tập của những em .

8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác

Hãy liệt kê 3 kiến thức và kỹ năng tương quan đến giao tiếp và hợp tác mà Thầy / Cô muốn học sinh của mình có được trong thời gian ngắn .Kĩ năng 1 : Kỹ năng lắng nghe người khácKĩ năng 2 : Kỹ năng lắng trợ giúp lẫn nhauKĩ năng 3 : Kỹ năng kiềm chế cảm hứngNêu một giải pháp giúp Thầy / Cô triển khai dự tính này ?Để giúp học sinh hình thành trong thời hạn ngắn nhất bản thân đã triển khai :+ Để giao tiếp tốt cần phải có kĩ năng lắng nghe tốt .+ Trong quy trình lắng nghe cấn phải tích hợp kĩ năng kiềm chế cảm hứng. kiềm chế tốt tác dụng hợp tác sẹ có tác dụng tốt .+ Bên cạnh đó cần phải có sự trợ giúp lẫn nhau để triển khai xong trách nhiệm chungHãy triển khai xong bài tập sau để bộc lộ kiến thức và kỹ năng và hiểu biết cá thể của Thầy / Cô về năng lượng Giao tiếp và Hợp tác .Về mức độ hiểu biết của tôi so với năng lượng Giao tiếp và hợp tác :Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc thù sau đây : Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc thù sau :+ Kĩ năng lắng nghe tốt .+ Kĩ năng kiềm chế cảm hứng .+ Kĩ năng giúp sức lẫn nhauTôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy năng lượng giao tiếp, hợp tácTôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy năng lượng giao tiếp, hợp tác

9. Bài tập về Năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Xác định đúng chuẩn những quy trình tiến độ xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo quan trọng được liệt kê trong cột bên phải bằng cách kéo những định nghĩa từ cột bên trái và ghép nối chúng với quá trình tư duy đúng .Xác định những điểm giống và khác nhau : Dự kiếnLấy điểm mở màn và thiết kế xây dựng trên nó để tăng trưởng một thứ gì đó tinh xảo hơn, phức tạp hơn hoặc độc lạ hơn : nhìn nhậnSuy đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra trên cơ sở thông tin hiện tại : hiểu biếtChia nhỏ điều gì đó thành những phần nhỏ hơn có ý nghĩa để hoàn toàn có thể hiểu được nguồn gốc và mối liên hệ cũng như cách chúng tương quan với nhau : phải chăngTập trung vào điều gì đó và bỏ lỡ sự phân tâm : Ứng dụngKết hợp những yếu tố để tạo thành một toàn diện và tổng thể thống nhất hoặc tổ chức triển khai lại những yếu tố thành một cấu trúc, tiến trình hoặc loại sản phẩm mới : tạo nênĐưa ra nhìn nhận về tầm quan trọng hoặc chất lượng của một quy trình, mẫu sản phẩm hoặc ý tưởng sáng tạo : so sánhSử dụng một thủ tục trong một trường hợp đơn cử : thêm cụ thểĐưa ra những câu vấn đáp đáng đáng tin cậy hoàn toàn có thể được chứng tỏ là thuyết phục bằng cách dựa trên những dữ kiện đã cho : tập trung chuyên sâuHiểu, xác lập ý nghĩa của một cái gì đó : nghiên cứu và phân tíchOECD ( 2013 ) xác lập 4 quy trình tiến độ thiết yếu để xử lý yếu tố thành công xuất sắc .1 ; Hiểu …. 2 ; lựa chọn … … 3 ; làm rõ … .. ; 4 theo dõi … ..

Liệt kê 3 cách mà giáo viên đã giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Cách 1 : Giúp học sinh xác lập được vấn cần thực thiCách 2 : Giúp học sinh xác lập được tiềm năng cần đạt của yếu tốCách 3 : Giúp học sinh lập được kế hoạch thực thi yếu tố

Sắp xếp 5 bước giải quyết vấn đề theo thứ tự logic. Kéo các bước ở cột bên phải thả vào đúng thứ tự trong cột bên trái.

Bước 1 : xác lập yếu tố ; Bước 2 : xác lập tiềm năng ; Bước 3 : xác lập những giải pháp khả thiBước 4 : lập kế hoạch ; Bước 5 : theo dõi nhìn nhận

10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Đưa ra một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động bạn đã sử dụng gần đây với học sinh của mình liên quan đến giải quyết vấn đề

Dạy học theo cặp để tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5 .

Đối với ví dụ trên, hãy giải thích làm thế nào Thầy/Cô biết học sinh tham gia giải quyết vấn đề

Các em tranh luận với nhau dựa trên bài đã học để triển khai và đưa ra tác dụng

11. Bài tập chung:

Theo những YCCĐ so với năng lượng GQVĐ&ST trong CTGDPT 2018 : Học sinh cần có 3 kiến thức và kỹ năng nào để xác lập và làm rõ một yếu tố ?KN1 : Kỹ năng xu thế xác lập tiềm năng ;KN2 : Kỹ năng lập kế hoạch học tậpKN3 : Kỹ năng thực thi kế hoạchHãy hoàn thành xong bài tập sau để phản ánh kiến thức và kỹ năng và hiểu biết của cá thể Thầy / Cô về năng lượng Giải quyết yếu tố và Sáng tạo .

Về mức độ kiến thức và hiểu biết của tôi về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc thù sau đây : Bản thân luôn tạo ra trường hợp học tập để những em xử lý. Bên cạnh đó tôi luôn tương hỗ những em nghiên cứu và phân tích, động viên những em triển khai xong trách nhiệm học tập .Tôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong học tập .Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong học tập .

CH Sau khi hoàn thành bài đọc và các hoạt động về Phẩm chất và Năng lực, hãy chiêm nghiệm về sự hiểu biết của Thầy/Cô về những điều này và viết một (1) mục tiêu cho việc học cá nhân của bạn.

Mục tiêu này cần phải đơn cử và được viết như một tuyên ngôn .TL Để giúp tôi khám phá thêm về những phẩm chất. Tôi sẽ : Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kỹ năng và kiến thức bản thân nhầm giúp học sinh khai thác tốt những phẩm chất của mình .Để giúp tôi khám phá thêm về năng lượng. Tôi sẽ : Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kỹ năng và kiến thức bản thân nhầm giúp học sinh khai thác tốt những năng lượng của mình .

13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng

Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?: Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học.

14. Bài tập về Dạy học tích cực

CH Hãy suy ngẫm về cách giảng dạy của Thầy/Cô và cách Thầy/Cô tạo điều kiện cho học sinh trở thành những người học tích cực.

Phương pháp hoặc kỹ thuật nào tương thích nhất với Thầy / Cô và học sinh của mình ?TL Trong suốt quy trình dạy học của mình, tôi luôn phối hợp nhiều giải pháp và hình thức dạy học .

CH Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cho rằng phương pháp này giúp học sinh trở thành người học tích cực.

TL Bởi trong thực tiễn những chiêu thức luôn có những ưu và khuyết nhất đinh .Nếu chỉ áp dung 1 chiêu thức hay 1 kĩ thuật hoàn toàn có thể chưa khai thác hết dữ kiệu của hoạt động giải trí .

15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa

CH Một câu hỏi về dạy và học phân hoá đặt ra cho bạn là gì?

TL Hoc sinh hoàn toàn có thể phân biệt và làm được những dạng bài tập khách nhau từ đó phát huy được nhận thức của học sinh

CH Thầy/Cô có thể áp dụng hai chiến lược giảng dạy nào để hỗ trợ việc học tập của những học sinh không theo kịp các bạn khác trong lớp?

TL Gv cần có sự phân hóa vì trình độ HS không đồng đều, HS hoàn toàn có thể thao tác ở những cườngđộ và Lever khác nhau, GVậ koạch dạyọc theo trình độcủa học sinh

16. Bài tập về Hợp tác và Cộng tác

CH Từ kinh nghiệm của Thầy/Cô, học sinh cần có một số kỹ năng quan trọng nào để tương tác hiệu quả với người khác và đối phó với xung đột?

TL Để tương tác có hiệu suất cao một yếu tố nào đó trong học tập, những em cần phải xác lập nội dung tương tác một cách rõ ràng, nội dung tương tác phải ngắn gọn xúc tích và đi vào trọng tâm tránh lang man cục bộ .Khi có xung đột Open cần dữ thế chủ động kết thúc tương tác hoặc chuyển nội dung tương tác để tránh xung đột xảy ra và liên tục tương tác khi điều kiện kèm theo thuận tiện .Hãy nêu một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động giải trí mà Thầy / Cô đã sử dụng gần đây với học sinh của mình giúp những em thao tác hợp tác hoặc cộng tácTL : Trong bài dạy : Dấu hiệu chia hết cho 5 .Tôi giúp những em phát hiện và sở hữu kiến thức và kỹ năng tìm ra được tín hiệu cơ bản để chia hết cho 5 xong. tôi đặt ra yếu tốCác chữ số tận cùng chia hết cho 5 và chữ số tận cùng chia hết cho 2 có gì giống và khác nhau ? Dựa vào đó em hãy tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5 .Yêu cầu những em đàm đạo nhóm 2 .

CH Hãy mô tả ngắn gọn các đặc điểm của kỹ thuật hoặc hoạt động hợp tác hoặc cộng tác

TL Hợp tác có đặc trưng là học sinh thao tác với những người khác để đạt được tiềm năng chung, thường là có rất nhiều sự tương hỗ của giáo viên .Cộng tác là hợp tác lan rộng ra

17. Bài tập liên hệ cá nhân

CH Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

TL Các giải pháp dạy học thiết kế trong dạy toán tiểu học

18. Bài tập về Dạy – học tích hợp

CH Theo Thầy/Cô, những môn học nào có thể tích hợp hay liên kết kiến thức, thông tin được với nhau,?

TL Tiếng Việt, tự nhiên xã hội, lịch sử dân tộc, địa lí …

CH Hãy nêu cụ thể những kiến thức, nội dung có thể tích hợp hoặc liên kết với nhau ở những môn học này.

TL Về quê nhà, vùng miền, địa lý, văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang …

19. Bài tập về Kỹ năng tư duy

CH Hãy liệt kê 3 chiến lược mà Thầy/Cô hiện đang sử dụng hoặc có thể sử dụng trong giảng dạy để khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao như khả năng so sánh, đánh giá, đặt giả thiết, và sáng tạo sản phẩm.

TL Chiến lược 1 : hướng dẫn học sinh ghi nhớ kiến thức và kỹ năng thiết yếu .Chiến lược 2 : vận dụng kỹ năng và kiến thức vừa học để làm những bài tập đơn cử .Chiến lược 3 : vận dụng kỹ năng và kiến thức vừa học vào đời sống thực tiễn .

20. Kiểm tra và Đánh giá

CH Về việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học PTNL trong việc dạy học của Thầy/Cô:

Liệt kê 3 điều mà Thầy / Cô muốn khám phá thêm .TL Điều 1 : kĩ thuật kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNLĐiều 2 : những nguyên tắc ra đề kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNLĐiều 3 : những địa thế căn cứ để thực thi kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNL

CH Kéo các đặc điểm từ cột giữa sang các cột bên phải hoặc bên trái

TL

CTGDPT cũCTGDPT mới
Lấy gv làm TTChuyển giao kiến thức và kỹ năng mọi người cần biếtHọc tập trên SGKPhương pháp …. qui định sẵnHs tuân thủ … .. theo gvHọc tập hợp tácĐánh giá kiến thức và kỹ năngHọc tập trung … … tạo kiến thức và kỹ năngChương trình học … đơn cửKỳ vọng …. học sinhLấy người học làm TTTích hợp kỹ năng và kiến thức – kn và thái độHọc tập dựa trên …. tích cực học sinhPhương pháp …. linh độngHọc tập trung … .. xử lý yếu tốViệc dạy học … .. hiểu biết của học sinhĐánh giá kỹ năng và kiến thức …. ứng dụngHọc tập được …. thực tiễnHọc tập có tính hợp tácPhương pháp … .. quyết định hành động

21. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

Hoạt động ôn tập

Kéo định nghĩa ở cột bên phải vào thuật ngữ thích hợp .

Cách tiếp cậnCác nguyên tắc … .. môi trường tự nhiên giáo dục
Phương phápMột tập hợp …. tiềm năng bài học kinh nghiệm
Kĩ thuậtCác hoạt động giải trí đơn cử …. bài học kinh nghiệm

Khám phá

Các phương pháp nghiên cứu

Để ôn lại hiểu biết của bạn về 1 số ít năng lượng và kỹ năng và kiến thức quan trọng được phát huy trải qua học tập tích cực, hãy triển khai xong hoạt động giải trí sau đây .Kéo thả phần Định nghĩa ở cột bên phải đến Năng lực / Kỹ năng tương thích .

Tư duy phản biệnLàm việc theo nhómPhân tíchTổ chứcTrình bày
Suy nghĩ … .. khái niệm mớiHợp tác …. tiềm năng chungBóc tách … trách nhiệmĐáp ứng …. tiềm năngTrình bày …. cải tổ thông tin

DỰ ÁNLiệt kê 3 lợi ích so với học sinh khi học tập qua dự án Bất Động Sản .Lợi ích 1 : link tư duy và học tậpLợi ích 2 : link kỹ năng và kiến thức với thực tiễnLợi ích 3 : nhìn nhận hiệu quả học tập đúng mực và mạng lưới hệ thốngLiệt kê 3 thử thách tiềm ẩn so với học sinh khi triển khai xong dự án Bất Động SảnThách thức 1 : tập trung chuyên sâu kiến thức và kỹ năng vừa học một cách lôgicThách thức 2 : kỹ năng và kiến thức quan sát và nghiên cứu và phân tích nhanh gọnThách thức 3 : tổng hợp kiến thức và kỹ năng rộng cần phải chắt lọc

TRUY VẤN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 cách mà hoạt động truy vấn có thể thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao.

– Cách 1 : Phương pháp truy vấn nhu yếu Hs tự đặt ta yếu tố- Cách 2 : Hoạt động truy vấn yên cầu học sinh sử dụng những quy trình và kỹ năng và kiến thức tư duy khác nhau- Cách 3 : Hoạt động truy vấn yên cầu Hs phải nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và tâm lý độc lập

2. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu một câu hỏi mà những kiến thức về phương pháp truy vấn gợi cho Thầy/Cô?

– Phương pháp truy vấn vận dụng được với những đối tượng người dùng Hs nào ?

HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 lợi ích của việc học tập dựa trên vấn đề đối với giáo viên

– Lợi ích 1 : Phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động trong học tập- Lợi ích 2 : Được sớm tiếp cận những yếu tố thực tiễn- Lợi ích 3 : Được rèn luyện những kiến thức và kỹ năng thiết yếu

2. Trả lời câu hỏi: Liên hệ với việc dạy học của Thầy/Cô, hãy suy nghĩ về cách Thầy/Cô có thể sử dụng để thúc đẩy việc học tập dựa trên vấn đề và lý do cho việc này

– Để thôi thúc việc học tập dựa trên yếu tố giáo viên cần tìm tòi, thiết kế xây dựng những yếu tố lý thú tương thích với môn học và thời hạn được cho phép, biết cách giải quyết và xử lý khôn khéo những trường hợp diễn ra trong luận bàn

3. Trả lời câu hỏi: Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô làm như vậy?

– Học tập dựa trên yếu tố thường có cấu trúc ngặt nghèo hơn chiêu thức dự án Bất Động Sản và gồm có những bước được pháp luật đơn cử được thực thi trong quy trình xác lập và xử lý yếu tố .

KHÁM PHÁ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy giải thích ngắn gọn vì sao Khám phá có hướng dẫn lại phù hợp với học sinh tiểu học hơn là Khám phá độc lập?

Khám phá có hướng dẫn tương thích với học sinh tiểu học hơn vì :* Trong mày mò có hướng dẫn, giáo viên khởi đầu với sự hướng dẫn trực tiếp để sửa đổi và lôi cuốn sự quan tâm của học sinh so với thông tin tiền đề và đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn. Điều này được cho phép học sinh có kỹ năng và kiến thức nền tảng và kỹ năng và kiến thức để khai thác tối đa những cuộc khám phá tiếp theo. Thay vì lý giải cách xử lý yếu tố hoặc trường hợp trong ví dụ đã cho, giáo viên cung ứng tài liệu thích hợp và khuyến khích học sinh quan sát, Dự kiến và yêu cầu giải pháp, thử nghiệm giải pháp. Phương pháp này tương tự như như phương pháp học tập Giải quyết Vấn đề .* Khám phá có hướng dẫn giúp học sinh :- Phát triển kiến thức và kỹ năng trải qua những hoạt động giải trí khuyến khích mạo hiểm, xử lý yếu tố và sự kiên trì- Làm việc theo vận tốc của riêng họ- Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cũ và kỹ năng và kiến thức mới- Phân tích và diễn giải thông tin thay vì học thuộc lòng những câu vấn đáp đúng

LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

1. Trả lời câu hỏi: Nêu cảm nhận của Thầy/Cô nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học sinh của mình.

Nếu sử dụng chiêu thức lớp học đảo ngược với học sinh của mình, tôi nghĩ hiệu quả đạt được không cao

2. Trả lời câu hỏi:Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.

Vì học sinh của tôi thuộc vùng miền núi, nhà những em chưa có điều kiện kèm theo trang bị máy vi tính và mạng Internet

CÔNG NÃO (ĐỘNG NÃO, TIA CHỚP)

1. Trả lời câu hỏi: Xác định 3 đặc điểm về vai trò của giáo viên trong việc sử dụng kỹ thuật Công não (Động não, Tia chớp)

– Đặc điểm 1 : Giáo viên cần kiến thiết xây dựng những câu hỏi khơi gợi một cách cẩn trọng để bảo vệ rằng học sinh được khuyến khích phát huy cả tư duy bậc cao cũng như tư duy bậc thấp- Đặc điểm 2 : Cần khuyến khích học sinh phản hồi nhanh gọn và toàn bộ những quan điểm đều được đồng ý mà không bị chỉ trích- Đặc điểm 3 : Việc ghi lại những ý tưởng sáng tạo là rất quan trọng. Giáo viên hoàn toàn có thể ghi lại lên bảng dưới dạng gạch đầu dòng .

KWL/KWHL

1. Trả lời câu hỏi:Hãy liệt kê 3 cách mà KWHL khuyến khích học sinh tham gia vào tư duy bậc cao

– Cách 1 : KWHL khuyến khích Hs cá thể hóa việc học của mình- Cách 2 : KWHL khuyến khích Hs lập kế hoạch học tập một cách có mạng lưới hệ thống- Cách 3 : KWHL giúp Hs tham gia vào việc xác lập những tiềm năng học tập

MẢNH GHÉP

1. Trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê 3 đặc điểm trong video minh hoạ năng lực hợp tác của học sinh

– Đặc điểm 1 : Trong khi học sinh vẽ biển báo những em đã có sự hợp tác, góp ý cho bạn khi vẽ- Đặc điểm 2 : Khi nhận xét về bài làm, từng bạn trong nhóm san sẻ về hình bạn làm được- Đặc điểm 3 : Học sinh có sự trao đổi hỏi – đáp với nhau trong khi tranh luận bài làm

2. Trả lời câu hỏi: Từ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, hãy cho biết 3 cách mà giáo viên có thể hỗ trợ học sinh tham gia tích cực vào nhóm ‘chuyên gia’

– Cách 1 : Động viên những học sinh hoạt động giải trí tốt- Cách 2 : Quan sát, gợi ý, tư vấn cho học sinh kịp thời- Cách 3 : Cung cấp tài liệu tương quan để học sinh nghiên cứu và điều tra

HỎI – ĐÁP ĐỐI ỨNG

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu một thách thức Thầy/Cô cho rằng giáo viên sẽ gặp phải khi sử dụng kỹ thuật Hỏi – Đáp đối ứng và giải thích ngắn gọn tại sao.

– Vấn đề học sinh hỏi xa quá với nội dung bài học kinh nghiệm mà chính người giáo viên chưa thể giải đáp được

HỘI THOẠI CÓ HƯỚNG DẪN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 đặc điểm của kỹ thuật Hội thoại có hướng dẫn minh hoạ cho tư duy bậc cao.

– Kỹ thuật 1 : Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức bàn luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, luận bàn và đưa ra ý nghĩa của nội dung- Kỹ thuật 2 : Hội thoại có hướng dẫn hoàn toàn có thể diễn ra giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau. Những cuộc trò chuyện này hoàn toàn có thể Open trải qua việc đặt câu hỏi đối ứng- Kỹ thuật 3 : Trong những cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học sinh với học sinh, trọng tâm là những câu hỏi do học sinh đặt ra, vấn đáp thắc mắc của nhau và học sinh phản hồi câu vấn đáp của nhau .

22. Câu hỏi kiểm tra cuối khóa

CÂU HỎI CHUNG

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

CTGDPT 2018 nhu yếu những trường đại trà phổ thông triển khai những chiêu thức giáo dục mới với quan điểm dạy học … … … … … … … .. .Trả lời : tăng trưởng năng lượng

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, học sinh được khuyến khích trở thành những người tham gia … … … … … … … vào quy trình học tập của chính mìnhĐâp án : tích cực

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong dạy học tăng trưởng năng lượng, học sinh :a ) hầu hết ngồi và nghe giáo viênb ) đa phần học cùng với cả lớpc ) đôi lúc tham gia vào những hoạt động giải trí nhóm nhỏd ) thường đưa ra lựa chọn và san sẻ sáng tạo độc đáo của riêng họĐâp án : d )

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học tăng trưởng năng lượng là chú trọng vào việc học của học sinh bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhaua ) Đ b ) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Học tập phân hóa hiệu suất cao nhất diễn ra khi :1. Học sinh hoàn toàn có thể tự do lựa chọn trách nhiệm để triển khai xong .2. Học sinh gặp khó khăn vất vả trong học tập được dạy ở những lớp riêng với học sinh khác .3. Cường độ và tiến trình của những trách nhiệm học tập thì khác nhau để phân phối sự độc lạ giữa những học sinh .4. Các bài học kinh nghiệm được lên kế hoạch để gồm có nhiều hoạt động giải trí khác nhau nhất hoàn toàn có thể .Đâp án : c )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Học tập … … … … … …. diễn ra khi học sinh có thời cơ và được khuyến khích tạo liên kết giữa thông tin nội môn và giữa những môn học khác nhau .Đâp án : tích hợp

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong dạy học tăng trưởng năng lượng, giáo viên tạo thời cơ cho học sinh học theo nhiều cách … … … … … …Đáp án : khác nhau

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

a. Theo dạy học tăng trưởng năng lượng, giáo viên :b. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung tương thích với học sinhc. Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục lao lýd. Chú trọng vào việc đạt được hiệu quả ở đầu cuối

e. Kiểm soát cách học sinh tham gia vào các hoạt động

Đáp án : a )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Dạy học tăng trưởng năng lượng :a. nhấn mạnh vấn đề vai trò của giáo viênb. nhấn mạnh vấn đề rằng học sinh phải đạt được hiệu quả xác lập trướcc. tạo cho mọi học sinh thời cơ tốt nhất để thành công xuất sắcd. hầu hết chú trọng vào tác dụng sau cuốiĐáp án : c )

CÂU HỎI VỀ PHẨM CHẤT

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những đặc thù tốt biểu lộ ở thái độ và hành vi của con người được gọi là … … … … … .Đâp án : phẩm chất

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phẩm chất nhân ái được bộc lộ rõ nhất trong :a ) bảo vệ di sản văn hóa truyền thống của quốc giab ) tham gia vào việc làm ở trường và hội đồngc ) tôn trọng sự độc lạ ở mọi ngườid ) mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình trước mặt người khácĐáp án : c

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau hoặc trả lời cho câu hỏi

Phẩm chất chăm chỉ có đặc trưng rõ nhất trong :a ) có ý chí vượt khó để đạt tác dụng tốtb ) tham gia vào những hoạt động giải trí nhằm mục đích thôi thúc những giá trị và truyền thống lịch sửc ) triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm với người thân trong gia đình và mái ấm gia đìnhd ) mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình trước mặt người khácĐáp án : a )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau hoặc trả lời cho câu hỏi

Phẩm chất nghĩa vụ và trách nhiệm có đặc trưng rõ nhất trong :a ) thông cảm và chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp người khácb ) Sử dụng kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng đã học ở trường vào đời sống và học tập hàng ngàyc ) tự giác tuân thủ những quy tắc và lao lýd ) tham gia hoạt động người khác phát hiện và đấu tranh với những hành vi không trung thựcĐáp án : c )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Sự tăng trưởng những phẩm chất gắn liền với sự tăng trưởng những … … … … … chung .Đâp án : năng lượng

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Thông qua sự tăng trưởng những phẩm chất, học sinh trở nên có năng lực hơn để chịu … … … … … … … .. cho những hành vi và phản ứng của mình so với người khác .Đáp án : nghĩa vụ và trách nhiệm

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Các phẩm chất được tăng trưởng tốt nhất trải qua việc rèn luyện và lặp lạia ) Đ b ) SĐáp án : b ) S

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Các phẩm chất được tăng trưởng qua quan sát và bắt chước những hành vi và phản ứng của người kháca ) Đ b ) SĐáp án : a ) Đ

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng những phẩm chất khi họ :a ) phạt học sinh không biểu lộ những phẩm chấtb ) là những hình mẫu tích cực về phẩm chất trong đời sống thựcc ) rèn luyện để học sinh ghi nhớ những phẩm chấtd ) lờ đi quan điểm riêng của học sinhĐáp án : b )

CÂU HỎI VỀ NĂNG LỰC

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những thuộc tính cá thể được hình thành và tăng trưởng bởi những phẩm chất sẵn có và quy trình học tập, rèn luyện, giúp tất cả chúng ta kêu gọi tổng hợp kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức và những thuộc tính cá thể khác như sở trường thích nghi, niềm tin, ý chí để triển khai thành công xuất sắc một loại hoạt động giải trí nào đó được gọi là những … … … … … … … … … .Đáp án : năng lượng

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh là người học … … …. hoàn toàn có thể tự tin bày tỏ quan điểm, quan điểm của mình và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc học của mìnhĐáp án : tự chủ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh học tập thành công xuất sắc có … … … … …, động lực và năng lực quản trị bản thân giúp việc học tập thuận tiện hơn .Đáp án : kiến thức và kỹ năng

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những người học tự chủ và tự học biết rằng việc học đôi lúc rất khó khăn vất vả và có những cách nhìn nhận yếu tố khác nhau .a ) Đ b ) SĐáp án : a ) Đ

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để thành công xuất sắc, học sinh không thiết yếu phải có kiến thức và kỹ năng về bản thân và cách học .a ) Đ b ) SĐáp án : b ) S

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Cách thức tổ chức triển khai những hoạt động giải trí học tập ảnh hưởng tác động đến động cơ và sự tham gia của … … … … … .Đáp án : học sinh

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Học sinh có nhiều năng lực có động lực để tập trung chuyên sâu và cải tổ việc học của mình khi :a ) giáo viên sử dụng đồng điệu những chiêu thức bằng lời nói và quy mô hóab ) học sinh nhận được phản hồi tích cực, rõ ràng và mang tính thiết kế xây dựng về việc làm của học ) giáo viên chú trọng vào những sai sót và lỗi của học sinhd ) học sinh ghi nhớ và sao chép thông tinĐáp án : b )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Người học tự học cần quản trị bản thân để luôn tập trung chuyên sâu và không bị phân tâm ; để quản trị cảm hứng, thái độ và hành vi của họ, và để … … … .. khi đương đầu với những thử thách .Đáp án : vững chí

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học tăng trưởng năng lượng là chú trọng vào việc học của trẻ bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhaua ) Đ b ) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Để tu dưỡng tốt nhất năng lượng tự chủ và tự học, giáo viên nên :a ) dạy học sinh những thông tin thiết yếub ) dạy học sinh những kế hoạch và kiến thức và kỹ năng học tậpc ) tuân thủ khắt khe kế hoạch chương trình giáo dụcd ) liên tục kiểm tra nhìn nhận học sinhĐáp án : b )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, những nhu yếu cần đạt về năng lượng tự chủ và tự học, một đặc thù của việc tự kiểm soát và điều chỉnh cảm hứng, thái độ và hành vi của một người là :a ) biết cách chứng minh và khẳng định và bảo vệ những quyền và nhu yếu cá thể tương thích với đạo đức và pháp lýb ) tìm những giải pháp khác nhau cho yếu tố chínhc ) sẵn sàng chuẩn bị tiếp đón, quyết tâm và vượt qua những thử thách trong học tập và đời sốngd ) xem xét và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch học tập, bổ trợ khi thiết yếuĐáp án : c )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, những nhu yếu cần đạt về năng lượng tự chủ và tự học, một đặc thù tương quan đến tự học và tự hoàn thành xong là :a ) nhận ra sai lầm đáng tiếc và kiểm soát và điều chỉnh sai sót, tích cực tìm kiếm sự tương hỗ từ người khácb ) chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón và quyết tâm vượt qua những thử thách trong học tập và đời sốngc ) triển khai những trách nhiệm khác nhau với những nhu yếu khác nhaud ) biết cách khẳng định chắc chắn và bảo vệ những quyền và nhu yếu cá thể tương thích với đạo đức và pháp lýĐáp án : a )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Quá trình truyền, nhận và giải quyết và xử lý thông tin giữa mọi người với mục tiêu đạt được những tiềm năng hoặc tác dụng đơn cử được gọi là … … … … … … .Đáp án : giao tiếp

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Nếu thầy / cô muốn kiểm tra kỹ năng và kiến thức và năng lực hiểu của học sinh, thầy / cô hoàn toàn có thể hỏi những thắc mắc … … …. vì thầy / cô đang mong đợi một câu vấn đáp đơn cửĐáp án : đóng

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những thắc mắc mà có nhiều giải pháp vấn đáp khả dĩ và nhu yếu học sinh phải tâm lý và lý giải quan điểm của mình được gọi là câu hỏ … … ..Đáp án : mở

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên giúp học sinh tham gia và học hỏi khi họ hội thoại với học sinh và hỏi và vấn đáp những ………….. của học sinh .Đáp án : câu hỏi

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những câu hỏi hay giúp học sinh xác lập được những lỗ hổng kỹ năng và kiến thức của họ .a ) Đ b ) SĐáp án : a ) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tham gia tích cực với những người khác để đạt được những tiềm năng chung được gọi là … … … … … …Đáp án : hợp tác

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Cộng tác :a ) giống như hợp tácb ) gồm có việc đàm phán những sáng tạo độc đáo khác nhau và đạt được sự đồng thuậnd ) gồm có việc thống nhất với quan điểm của người kháce ) là trợ giúp người khác đạt được tiềm năng của họĐáp án : b )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, những nhu yếu cần đạt về năng lượng giao tiếp và hợp tác, một đặc thù của năng lực thiết lập và tăng trưởng những mối quan hệ xã hội là :a ) hiểu trách nhiệm của nhóm và những nghĩa vụ và trách nhiệmb ) theo dõi quy trình tiến độ hoàn thành xong việc làm của những thành viên trong nhómc ) phân biệt và hòa giải những độc lạ và xích míc với những người khácd ) có một số ít hiểu biết về những vương quốc khác nhau trên quốc tếĐáp án : c )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Từ được sử dụng trong những trường hợp khi không có giải pháp tức thời rõ ràng gọi là … … … … … …Đáp án : yếu tố

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tạo ra việc làm giàu trí tưởng tượng, nguyên bản và có ích được gọi là .. … … … …Đáp án : phát minh sáng tạo

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều người biết đến nhất là năng lực :a ) soạn thảo công phub ) nghiên cứu và phân tíchc ) logicd ) nhìn nhậnĐáp án : d )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Giải quyết yếu tố thành công xuất sắc diễn ra khi :a ) những giải pháp tiên phong nghĩ ra được nhanh gọn thực thib ) nhiều giải pháp khả thi được xác lập và đàm đạoc ) những giải pháp khả thi được triển khai mà không có kế hoạch hành vid ) giải pháp tiềm năng phát minh sáng tạo nhất được trải quaĐáp án : b )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, những nhu yếu cần đạt về năng lượng xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo, một đặc thù của năng lực phong cách thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động giải trí là :a ) không đồng ý thuận tiện thông tin một chiềub ) đưa ra giải pháp cho những yếu tốc ) xác lập thông tin và sáng tạo độc đáo mới và phức tạp từ những nguồn khác nhaud ) biết phân công trách nhiệm tương thích cho những thành viên tham gia hoạt động giải tríĐáp án : d )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, nhu yếu cần đạt so với năng lượng xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo, một đặc thù của tư duy độc lập là :a ) đặt những câu hỏi khác nhau về những sự vật và hiện tượng kỳ lạ khác nhaub ) nhìn nhận tính tương thích hoặc không tương thích của những kế hoạchc ) nghiên cứu và phân tích và xác lập những trường hợp có yếu tốd ) nghiên cứu và phân tích những nguồn thông tin độc lập để xác lập xu thế của những ý tưởng sáng tạo mớiĐáp án : a )

CÁC CÂU HỎI VỀ THUYẾT HỌC TẬP KIẾN TẠO

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp học tập kiến thiết chú trọng vào :a ) học thuộc lòng và nhắc lạib ) tư duy và thông hiểuc ) những kiến thức và kỹ năng cơ bảnd ) sự phụ thuộc vào vào tư liệu sách giáo khoaĐáp án : b )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Học tập có ý nghĩa được triển khai khi :a ) học sinh được khuyến khích tư duy và tương tác với những HS khácb ) học sinh được khuyến khích làm theo và hoàn thành xong phiếu học tậpc ) giáo viên tập trung chuyên sâu vào những kỳ thi và kiểm trad ) giáo viên quyết định hành động học sinh làm gì và làm như thế nàoĐáp án : a )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Thuyết … … … … … … chú trọng vào vai trò tích cực của người học trong việc tăng trưởng sự hiểu biết của bản thân về quốc tế xung quanh .Đáp án : Kiến tạo

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Nhà triết lý thiết kế người Pháp, người đã xác lập rằng tư duy trở nên phức tạp hơn khi tất cả chúng ta sắp xếp thông tin thành những sơ đồ là :a ) Vygotskyb ) Brunerc ) Piagetd ) PavlovĐáp án : c )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Lý thuyết của Piaget xác lập tầm quan trọng của việc người học được … … … … … .. tham gia vào quy trình học tập trải qua những thưởng thức thực tiễn .Đáp án : tích cực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của tương tác … … … … … … …. so với việc học của học sinh .Đáp án : xã hội

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Vùng tăng trưởng gần ( ZPD ) được định nghĩa là :a ) vùng mà người học có năng lực triển khai một trách nhiệm và tự xử lý yếu tố với sự trợ giúp .b ) Vùng mà người học có năng lực thực thi một trách nhiệm và tự xử lý yếu tố mà không cần trợ giúpc ) Vùng giữa những gì một người học chỉ hoàn toàn có thể làm với sự tương hỗ của những người khác và những gì họ không hề làm với sự trợ giúpd ) Vùng giữa những gì một người học hoàn toàn có thể làm một cách độc lập và những gì họ chỉ hoàn toàn có thể làm với sự tương hỗ của những người khácĐáp án : d )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp giàn giáo được định nghĩa tốt nhất là :a ) Sự tương hỗ kế hoạch cho việc học tập được tăng lên khi học sinh trở nên có năng lượng hơnb ) Sự tương hỗ kế hoạch cho việc học tập được cho phép học sinh hoạt động giải trí độc lập hơn .c ) Sự tương hỗ kế hoạch cho việc học để kiểm tra học sinh theo định kỳ để bảo vệ những em trở nên có năng lượng hơnd ) Sự tương hỗ kế hoạch cho việc học tập tập trung chuyên sâu vào việc củng cố những gì học sinh đã biết .Đáp án : b )

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Thảo luận và tham gia vào những cuộc trò chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về giải pháp giàn giáo .a ) Đ b ) SĐáp án : a ) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Các triết lý kiến thiết nhấn mạnh vấn đề rằng … … …. … diễn ra khi nó được thiết kế xây dựng dựa trên những gì học sinh đã biết và hiểu .Đáp án : việc học tập

CÁC CÂU HỎI VỀ TƯ DUY

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Thang đo Bloom định nghĩa quy trình nhận thức tích hợp với Vận dụng là :a ) Chia nhỏ thông tin thành những phần và xác lập những phần tương quan với nhau như thế nào .b ) Tổ chức lại những yếu tố thành một cấu trúc mớic ) Đưa ra nhìn nhận dựa trên những giá trị của một quy trìnhd ) Sử dụng một quá trình trong một trường hợp đơn cử .Đáp án : d )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong thang đo Bloom những động từ dẫn được tích hợp tốt nhất với sự hiểu biết là :a ) phân loại, tóm tắt, miêu tảb ) tóm tắt, thực hành thực tế, vận dụngc ) miêu tả, quyết định hành động, Dự kiếnd ) phân loại, tổng hợp, phong cách thiết kếĐáp án : a )

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Tư duy bậc thấp yên cầu người học vận dụng thông tin và ý tưởng sáng tạo, nhìn nhận và tạo ra ý nghĩa mới .a ) Đ b ) SĐáp án : b ) S

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để giúp học sinh tăng trưởng sự hiểu biết thâm thúy, giáo viên phải dạy cả kỹ năng và kiến thức tư duy bậc thấp và kỹ năng và kiến thức tư duy bậc caoa ) Đ b ) SĐáp án : a ) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy bậc cao được phát huy khi giáo viên đặt những thắc mắc … … … … .. tương thíchĐáp án : thử thách ( một số ít học viên hoàn toàn có thể ghi đáp án đúng là ‘ mở ’ )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung chuyên sâu vào :a ) nhớ lại, thực hành thực tế và tái tạo thông tinb ) tư duy, thực hành thực tế và nhìn nhậnc ) ghi nhớ, tái diễn, giao tiếpd ) giao tiếp, tư duy và xử lý yếu tốĐáp án : d )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong giải pháp dạy học tích cực :a ) nhìn nhận thực thi ở cuối một bài học kinh nghiệmb ) nhìn nhận được lồng vào những giải pháp và kỹ thuật dạy và họcc ) nhìn nhận được phong cách thiết kế sau khi giáo án đã được phong cách thiết kếd ) nhìn nhận triển khai không liên tụcĐáp án : b )

CÁC CÂU HỎI VỀ PHƯƠNG PHÁP

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong giáo dục tăng trưởng năng lượng, GV phải lựa chọn … … .. và kỹ thuật giúp HS đạt được những tiềm năng của bài học kinh nghiệm và tương hỗ HS tăng trưởng theo vận tốc và trình độ của những emĐáp án : giải pháp

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong chiêu thức dạy học tích cực :a ) nhìn nhận triển khai ở cuối một bài học kinh nghiệmb ) nhìn nhận được lồng vào những chiêu thức và kỹ thuật dạy và họcc ) nhìn nhận được phong cách thiết kế sau khi giáo án đã được phong cách thiết kếd ) nhìn nhận thực thi không liên tụcĐáp án : b )

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Các chiêu thức dạy học là :a ) những hoạt động giải trí đơn cử được sử dụng trong một bài học kinh nghiệm để giúp học sinh đạt được những tiềm năng bài học kinh nghiệmb ) những nguyên tắc triết lý và niềm tin về việc dạy và họcc ) một tập hợp những tiến trình dựa trên một cách tiếp cận đơn cử để dạy và học giúp học sinh đạt được những tiềm năng bài học kinh nghiệmd ) những giải pháp tiếp cận kim chỉ nan được vận dụng trong môi trường tự nhiên giáo dụcĐáp án : c )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp tìm hiểu thôi thúc HS tham gia … … … … … … … vào việc họcĐáp án : một cách tích cực

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong quy trình tìm hiểu, tư duy phản biện gồm có năng lượng và kỹ năng và kiến thức để :a ) diễn giải sự hiểu biết về cách triển khai xong một trách nhiệmb ) lập kế hoạch, thiết lập và đạt được những tiềm năngc ) sử dụng nhiều nguồn lực để cải tổ thông tind ) nghiên cứu và phân tích, tổng hợp và vận dụng thông tin vào những khái niệm mớiĐáp án : d )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong tổng thể những cuộc tìm hiểu, GV phải thôi thúc tư duy … … … … … …Đáp án : bậc cao

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Các phương pháp học tập dự án Bất Động Sản, truy vấn, dựa trên yếu tố, tò mò và lớp học đảo ngược đều nhu yếu học sinh tham gia vào … … … … … …Đáp án : những cuộc tìm hiểu

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong học tập dựa trên … … … … … …, học sinh học tập trải qua việc xử lý một yếu tố mà thường không có giải pháp đúng duy nhất .Đáp án : yếu tố

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Học tập dựa trên yếu tố là tên được đặt cho những bài tập toán học mà thường chỉ có một câu vấn đáp đúng và chỉ có một cách để triển khai .a ) Đ b ) SĐáp án : b ) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong quy mô truy vấn 6 quy trình tiến độ được sử dụng thông dụng, quá trình thứ ba Sắp xếp gồm có :a ) nghiên cứu và phân tích, so sánh và hiểu thông tinb ) ghi chép thông tinc ) hình thành và kiểm soát và điều chỉnh câu hỏid ) phản ánh, kiểm soát và điều chỉnh và vấn đáp những câu hỏiĐáp án : a )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong học tập Khám phá, yếu tố hoặc trường hợp được trình diễn cho học sinh … … … giáo viên trình diễn triết lý hoặc thông tin chính. Mục đích là để học sinh tự tò mò cách học mới .Đáp án : trước khi

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong lớp học … … … …., giờ học trên lớp và làm bài tập về nhà được đổi cho nhau .Đáp án : đảo ngược

CÁC CÂU HỎI VỀ KỸ THUẬT

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

… … … … … … … … là một kỹ thuật khuyến khích học sinh nhanh gọn tạo ra và san sẻ sáng tạo độc đáo về một chủ đề .Đáp án : Động não

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Sơ đồ tư duy là :a ) một công cụ thính giác để tổ chức triển khai thông tinb ) một công cụ trực quan để tổ chức triển khai những sáng tạo độc đáo và khái niệmc ) một giải pháp giảng dạyd ) một chiêu thức nhìn nhận việc học tập của học sinhĐáp án : b )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong một biểu đồ KWL, W xác lập những gì học sinh … … … … … … … … … … … .Đáp án : muốn biết

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong một biểu đồ KWHL, L xác lập những gì học sinh … … … … … … … … .Đáp án : đã học

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Kỹ thuật hội thoại có hướng dẫn khiến học sinh phải :a ) thao tác trong những nhóm chuyên viên để xác lập thông tin và sau đó dạy cho những học sinh khác .b ) tranh luận và ghi lại những ý tưởng sáng tạo trên biểu đồ trực quanc ) tranh luận quan điểm trải qua đặt câu hỏi, lắng nghe và vấn đáp lẫn nhaud ) san sẻ quan điểm với cả lớp để vấn đáp thắc mắc của giáo viênĐáp án : c )

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Kỹ thuật … … … … … … …. nhu yếu học sinh thao tác trong những nhóm chuyên viên để xác lập thông tin và sau đó dạy cho những học sinh khác .Đáp án : mảnh ghép

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Kỹ thuật khăn trải bàn yên cầu những nhóm nhỏ học sinh ghi lại và san sẻ quan điểm của mình về một chủ đề, nghiên cứu và phân tích những sáng tạo độc đáo và ghi lại những sáng tạo độc đáo mà toàn bộ những em đều nhất trí .a ) Đ b ) SĐáp án : a ) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

… … … … … đối ứng là một kỹ thuật khuyến khích học sinh tăng trưởng những kỹ năng và kiến thức đặt câu hỏi, lập luận, hiểu và tâm lý sâu hơn về những gì những em đang học .Đáp án : Đặt câu hỏi

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Hội thoại có hướng dẫn, học sinh và giáo viên đặt câu hỏi cho nhau và vấn đáp thắc mắc .a ) Đ b ) SĐáp án : b ) S

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ là một kỹ thuật khuyến khích học sinh … … … … … .. và san sẻ quan điểm với người khácĐáp án : hội thoạinguồn : hoatieu.vn

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button