Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều>

 • Trả lời Hoạt động 2 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều
  Quan sát bảng sau : a ) Viết ba bội chung của 8 và 12 theo thứ tự tăng dần. b ) Tìm BCNN ( 8,12 ). c ) Thực hiện phép chia ba bội chung của 8 và 12 cho BCNN ( 8,12 ) .
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều
  Tìm tổng thể những số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN ( a, b ) = 300 .
 • Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều
  Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27 .
 • Giải Bài 1 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  a) Hãy viết các ước của 7 và các ước của 8. Tìm ƯCLN(7,8)
  b) Hai số 7 và 8 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?
  c) Tìm BCNN(7,8). So sánh bội chung nhỏ nhất đó với tích của hai số 7 và 8.

 • Giải Bài 2 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Quan sát hai thanh sau : a ) Số 0 có phải là bội chung của 6 và 10 không ? Vì sao ? b ) Viết bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần. c ) Tìm BCNN ( 6,10 ) d ) Tìm những bội chung của 6 và 10 mà nhỏ hơn 160 .
 • Giải Bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Tìm bội chung nhỏ nhất của : a ) 7 và 13 ; b ) 54 và 108 ; c ) 21, 30, 70 .
 • Giải Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Thực hiện các phép tính sau: a) 19/48- 3/40; b) 1/6+7/27+5/18

 • Giải Bài 5 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5. Hãy tìm số còn lại .
 • Giải Bài 6 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

  Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh.

 • Giải Bài 7 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1
  Lịch cập cảng của ba tàu như sau : tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng một lần ; tàu thứ hai cứ 12 ngày cập cảng một lần ; tàu thứ nhất cứ 15 ngày cập cảng một lần. Vào một ngày nào đó, ba tàu cùng nhau cập cảng. Sau tối thiểu bao nhiêu ngày thì ba tàu lại cùng nhau cập cảng ?
 • Trả lời Có thể em chưa biết trang 58 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1
  Một số nước phương Đông, trong đó có Việt nam, gọi tên năm âm lịch bằng cách ghép tên của một trong 10 can ( theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý ) với tên của một trong 12 chi ( theo thứ tự là Tỷ, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi ). Đầu tiên, Giáp được ghép với Tý thành năm Giáp Tý. Cứ 10 năm, Giáp được lặp lại. Cứ 12 năm, Tý được lặp lại :
 • Trả lời Hoạt động 1 trang 53 SGK Toán 6 Cánh Diều
  a ) Nêu một số ít bội của 2 và của 3 theo thứ tự tăng dần : b ) Tìm những số vừa ở trong hàng thứ nhất vừa ở trong hàng thứ hai. c ) Xác định số nhỏ nhất khác 0 trong những bội chung của 2 và 3 .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button