Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bai 5 Thao tac voi bang tinh – Tài liệu text

Bai 5 Thao tac voi bang tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.54 MB, 19 trang )

(1)PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ TỪ SƠN TRƯỜNG THCS ĐỒNG KỴ. GV thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh.

(2) Câu hỏi. Hãy trình bày cách chèn một cột và một hàng vào trang tính?. Trả lời: a. Chèn thêm cột. – Nháy chọn 1 cột – Chọn lệnh Insert \ Columns b. Chèn thêm hàng – Nháy chọn 1 hàng – Chọn lệnh Insert \ Rows * Chú ý • Cột mới được chèn vào nằm bên trái cột được chọn. • Hàng mới được chèn vào nằm phía trên hàng được chọn..

(3) 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng 2. Chèn thêm hoặc xóa hàng và cột  3. Sao chép và di chuyển dữ liệu Chúng ta dùng những lệnh nào để sao chép và di chuyển dữ liệu trong soạn thảo văn bản?. ?. Sao chép: Copy và Paste Di chuyển: Cut và Paste.

(4) 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu a. Sao chép nội dung ô tính Hãy nêu cách sao chép dữ liệu cột C vào cột F?.

(5) 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu a. Sao chép nội dung ô tính. Các bước thực hiện: + B1: Chọn ô (các ô) muốn sao chép. + B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ (Ctrl+C). + B3: Chọn ô muốn đưa thông tin vào. + B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ (Ctrl+V)..

(6) Lưu ý: . . . Đường biên chuyển động quanh ô có nội dung được sao chép báo cho ta biết nội dung đó có thể tiếp tục được chép vào các ô khác. Nhấn phím Esc để bỏ đường biên nếu muốn. Các ô trong khối được chép tới vị trí mới xuất phát từ ô đầu tiếp đến các ô bên dưới và bên phải. Nếu sao chép 1 ô và sau đó chọn 1 khối thì nội dung đó được chép vào tất cả các ô trong khối..

(7) ?. Em có nhận xét gì sau khi di chuyển dữ liệu cột A vào cột E?.

(8) Kết quả.

(9) 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu a. Sao chép nội dung ô tính b. Di chuyển nội dung ô tính. Các bước thực hiện: Muốn di chuyển + B1: Chọn ô (các nội ô) muốn dungdiô chuyển. tính ta + B2: Nháy nút Cutthực hiện trênnhững thanh công cụ (Ctrl+X). + B3: Chọn ô muốn di chuyển tới. thao tác nào? + B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ (Ctrl+V)..

(10) 4. Sao chép công thức =SUM(B12:E12) =SUM(B13:E13) Ngoài dữ liệu =SUM(B14:E14) thông thường=SUM(B15:E15) là. Công kí tự và số,thức trong ô tính còn có nội dung gì?. Vị trí tương đối của khối ô B12:E12 đối với ô F12 trong công thức đầu tiên giống như vị trí tương đối của khối ô B13:E13 đối với ô F13 trong công thức 2. 10. Có thể sao chép nội dung ô F12 sang ô F13..

(11) 4. Sao chép công thức. a) Sao chép nội dung các ô có công thức (Tương tự sao chép nội dung ô tính) +B1: Chọn ô hoặc các ô có công thức muốn sao chép. +B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ (Ctrl+C) +B3: Chọn ô muốn đưa công thức được sao chép vào. +B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ hoặc (Ctrl+V) Kết luận: luận Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích. 11.

(12) Lưu ý: . Khi chèn thêm hay xóa cột/hàng thì địa chỉ trong công thức cũng được tự động điều chỉnh để công thức vẫn đúng..

(13) Tại sao khi sao chép khối F12:F15 vào ô B3 thì kết quả lại là #REF! ?. 13.

(14) 4. Sao chép công thức b)Di chuyển nội dung các ô có công thức. Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ bằng các nút lệnh Cut và. Paste thì các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên).. 14.

(15) Lưu ý: . Khi thực hiện các thao tác, nếu nhầm em có thể sử dụng nút Undo trên thanh công cụ để khôi phục lại..

(16) Củng cố Câu 1: Cho ô A1, A2, A3 và B1, B2, B3 lần lượt có các giá trị sau: 60, 76, 45 và 78, 32, 54. Ô C1 được tính bằng công thức =SUM(A1:B1). Nếu chèn thêm 1 cột mới vào trước cột C nội dung công thức ô D1 sẽ là?. 16. A. =SUM(B1:C1). C =SUM(A1:C1). B. =SUM(A1:B1). D. Không tính được.

(17) Câu 2: Cho bảng số liệu sau. Ô E4 được tính bằng công thức =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 sang ô F5 thì công thức ở ô F5 là gì?. 17. A =SUM(B5:D5). C. =SUM(B4:D4). B. D. =SUM(B4:E4). =SUM(B5:E5).

(18) Hướng dẫn về nhà 18. – Ôn lại bài học hôm nay – Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 44 – Soạn bài: mục đích, yêu cầu và nội dung của bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM..

(19)

(20)

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button