Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay và thời cơ của Việt Nam

Sau Chiến tranh lạnh, em hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay và trong xu thế phát triển chung đó thì Nước Ta có những thời cơ gì ?Câu hỏi : Sau Chiến tranh lạnh, em hãy trình diễn các xu thế phát triển của thế giới lúc bấy giờ. Qua đó, nêu rõ thời cơ và những thử thách so với các dân tộc bản địa. Trong xu thế phát triển chung của thế giới lúc bấy giờ việt nam có những thời cơ gì ?Trả lời

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

– Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế .- Sự tan rã của Trật tự hai cực l-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều TT .- Hầu hết các nước kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch phát triển lấy kinh tế tài chính làm trọng điểm .- Tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng nhiều khu vực lại xảy ra xung đột, nội chiến …- Xu thế chung của thế giới ngày nay là độc lập không thay đổi và hợp tác phát triển kinh tế tài chính .Tuy nhiên khuynh hướng chung của thế giới ngày nay là độc lập, không thay đổi và hợp tác phát triển .

>>> Trắc nghiệm quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh

Thời cơ và thử thách so với các dân tộc bản địa:

– Thời cơ:

+ Sau “ Chiến tranh lạnh ” thì toàn cảnh chung của thế giới được coi là không thay đổi nên các nước có thời cơ thuận tiện trong việc thiết kế xây dựng và phát triển quốc gia .

+ Các nước tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.

+ Các nước đang phát triển có thời cơ tiếp thu những tân tiến khoa học – kĩ thuật và nguồn góp vốn đầu tư của quốc tế để rút ngắn thời hạn kiến thiết xây dựng và phát triển quốc gia .

– Thách thức:

+ Sự cạnh tranh đối đầu kinh khủng của thị trường thế giới .+ Biết sử dụng hiệu suất cao các nguồn vốn vay từ bên ngoài … .+ Vấn đề giữ gìn, bảo vệ truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và sự tích hợp hài hòa giữa truyền thống cuội nguồn và văn minh .+ Các nước đang phát triển cần nhận thức rất đầy đủ sự thiết yếu tất yếu và tìm kiếm con đường, phương pháp hợp lý nhất trong quy trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh của mình .+ Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế tài chính, trình độ dân trí và chất lượng nguồn lực còn hạn chế .

Thời cơ của Nước Ta trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Việt Nam có cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới; tiếp thu những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại để phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu…

» Tham khảo thêm: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức

– Giải sử 9 – Đọc Tài Liệu –

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button