Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên gồm những gì?

Đoàn viên người trẻ tuổi xuất sắc ưu tú của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ bộc lộ qua quy trình học tập, rèn luyện, ý thức yêu nước, tự cường dân tộc bản địa, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp lý của Nhà nước và Điều lệ Đoàn .

Vậy quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên gồm những gì. Nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn, Tổng đài 19006557 xin chia sẻ với Quý khách hàng bài viết dưới đây.

Đoàn viên là gì?

Đoàn viên là người trẻ tuổi Nước Ta tiên tiến và phát triển, có niềm tin yêu nước, tự cường dân tộc bản địa, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động giải trí xã hội .

Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động trong hệ thống chính trị, khuôn khổ Hiến phát và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Đối với đảng : đoàn viên người trẻ tuổi sẽ hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đảng, chính là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng, nguồn phân phối cán bộ theo nhu yếu nhiệm vụ chính trị của Đảng .
– Đối với nhà nước : đoàn viên người trẻ tuổi là chỗ dựa vững chãi của Nhà nước trong công cuộc kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .
Đoàn phối hợp với những cơ quan Nhà nước, những đoàn thể và tổ chức triển khai xã hội chăm sóc giáo dục, đào tạo và giảng dạy và bảo vệ thanh mần nin thiếu nhi .
– Đối với đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh : Đoàn người trẻ tuổi giữ vai trò là người đảm nhiệm đội và có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng tổ chức triển khai đội, lựa chọn, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc mần nin thiếu nhi, tạo điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất và kinh tế tài chính cho hoạt động giải trí của đội .

quyen han va nhiem vu cua nguoi doan vien

Quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên

Quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên được thể hiện như sau:

– Về nhiệm vụ của người đoàn viên :

Đứng trong tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự, tự hào, mỗi đoàn viên phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi tốt những nhiệm vụ theo tính năng, nhiệm vụ của tổ chức triển khai đoàn .

+ Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đoàn luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .

Tích cực học tập và rèn luyện, tham gia những hoạt động giải trí xã hội, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hưởng ứng tiềm năng “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh và văn minh ” .

+  Phát huy chức năng hoạt động trong đoàn .Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy chức năng, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng của dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Thực hiện tốt  các phong trào hành động của Đảng cộng sản Việt Nam.Tích cực tham gia thực hiện phong trào thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tạo điều kiện kèm theo cho người trẻ tuổi phát huy năng lực với niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao những trào lưu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, góp phần tích cực cho tập thể và hội đồng .

­+ Chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho thanh niên.Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn.

+ Tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn. Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên nhận thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên.

Liên hệ mật thiết với người trẻ tuổi, tích cực kiến thiết xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Nước Ta, Hội Sinh viên Nước Ta, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .

+  Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.Mỗi đoàn viên gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chấp hành điều lệ, các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng qui định.

– Về quyền hạn của người đoàn viên :

– Người đoàn viên có quyền nhu yếu tổ chức triển khai Đoàn đại diện thay mặt, bảo vệ quyền hạn hợp pháp của mình, được giúp sức và tạo điều kiện kèm theo để phấn đấu trưởng thành .
– Được quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ huy những cấp của Đoàn .
– Được thông tin, đàm đạo, phỏng vấn, phê bình, biểu quyết, ý kiến đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về việc làm của Đoàn .

Tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động đoàn viên

Tiêu chí rèn luyện của Đoàn viên :

– Giàu lòng yêu nước, yêu chính sách xã hội chủ nghĩa .
– Đoàn kết, thân ái, vì hội đồng .
– Sống văn hóa truyền thống, tuân thủ pháp lý .
– Giàu tri thức, có sức khỏe thể chất, kiến thức và kỹ năng .
– Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập .

Tiêu chí hành vi của Đoàn viên :

– Sẵn sàng trình làng về lịch sử vẻ vang, truyền thống cuội nguồn của quê nhà, quốc gia Nước Ta so với bạn hữu trong và ngoài nước .
– Sẵn sàng đảm nhiệm những việc khó, việc mới .
– Sẵn sàng trợ giúp người già, trẻ nhỏ, người có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Xung kích kiến thiết xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội .
– Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái .
– Thường xuyên chấp hành pháp lý .

– Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn.

– Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao .
– Thường xuyên hoạt động thanh, mần nin thiếu nhi tham gia hoạt động giải trí Đoàn, Hội, Đội, trình làng được người trẻ tuổi vào Đoàn .

Trên đây là toàn bộ những thông tin về quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên. Quý khách hàng còn nhiều thắc mắc và muốn được tư vấn thêm hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 19006557.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button