Sinh học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Hãy nêu ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

Hãy nêu ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí. Mỗi chiêu thức đánh giá đều sống sót điểm mạnh và điểm yếu riêng. Phiếu đánh giá theo tiêu chí cũng không nằm ngoài quy luật này. Hãy cùng Mobitool khám phá ưu điểm, nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí nhé

1. Phiếu đánh giá theo tiêu chí là gì?

Phiếu đánh giá theo tiêu chí ( hay còn gọi là rubic ) là một bản miêu tả đơn cử những tiêu chí đánh giá và những mức độ đạt được của từng tiêu chí đó về quy trình hoạt động giải trí hoặc mẫu sản phẩm học tập của học viên Phiếu đánh giá theo tiêu chí gồm hai yếu tố cơ bản :

 • Các tiêu chí đánh giá
 • Mức độ đạt được của từng tiêu chí

Trong đó các mức độ thường được thể hiện dưới dạng thang mô tả hoặc kết hợp giữa thang số và thang mô tả để mô tả một cách chi tiết các mức độ thực hiện nhiệm vụ của HS.

2. Ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

hay neu uu va nhuoc diem cua phieu danh gia theo tieu chi so 1

2.1 Ưu điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

 • Phiếu đánh giá theo tiêu chí dễ dàng sử dụng
 • Được xây dựng sát với mỗi học sinh (mỗi học sinh khác nhau có thể xây dựng các tiêu chí đánh giá khác nhau để đánh giá chuẩn những học sinh đó)
 • Đánh giá tỉ mỉ, toàn diện học sinh: Phiếu đánh giá gồm nhiều tiêu chí, có thể đánh giá được nhiều mặt của vấn đề
 • Có nhiều sự lựa chọn hơn cho giáo viên

2.2 Nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

Bên cạnh những ưu điểm trên thì phiếu đánh giá theo tiêu chí có những khuyết điểm sau :

 • Mất thời gian do phải xây dựng nhiều tiêu chí
 • Phải luyện tập cho học sinh quen với cách sử dụng, xây dựng tiêu chí.

3. Cách xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí

Giáo viên hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí dựa vào những bước sau :

Bước 1: Xác định chuẩn kiến thức kĩ năng của kiến thức ở nội dung bài học.

Bước 2: Xác định mục tiêu dạy học theo cấp độ nhận thức, nhiệm vụ công việc.

Bước 3: Xác định các tiêu chí cùng HS:

 • Liệt kê các tiêu chí và thảo luận để lựa chọn, phân loại tiêu chí, từ đó xác định các tiêu chí cần thiết.
 • Bổ sung thông tin cho từng tiêu chí.
 • Phân chia các mức độ của mỗi tiêu chí. Các mức độ phân bậc này cần mô tả chính xác mức độ chất lượng tương ứng.
 • Gắn điểm cho mỗi mức độ, điểm cao nhất ứng với mức cao nhất
 • Lập bảng Rubric

Bước 4. Áp dụng thử. HS thử nghiệm Rubric đối với các bài làm mẫu do GV cung cấp. Phần thực hành này có thể gây sự tự tin ở HS bằng cách chỉ cho HS cách GV sử dụng Rubric để đánh giá bài làm của các em thế nào. Đồng thời nó cũng thúc đẩy sự thống nhất giữa HS và GV về độ tin cậy của Rubric;

Bước 5: Điều chỉnh Rubric cho phù hợp dựa trên thông tin phản hồi từ việc áp dụng thử.

Bước 6: Sử dụng Rubric cho hoạt động dánh giá và tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng đối với HS và GV.

4. Nguyên tắc thiết kế phiếu đánh giá theo tiêu chí

Phiếu đánh giá theo tiêu chí được thiết kế xây dựng dựa vào những nguyên tắc sau :

 • Các mô tả tiêu chí cần phải được diễn đạt theo phổ đi từ mức cao nhất đến mức thấp nhất hoặc ngược lại.
 • Các mô tả tiêu chí cần phải chỉ ra được ranh giới giữa các mức độ hoàn thành đối với từng HS và giữa các HS với nhau.
 • Các mô tả tiêu chí cần phải thể hiện được hết các đặc tính khía cạnh của hoạt động hoặc kết quả sản phẩm thực hiện theo mục tiêu.
 • Các mô tả tiêu chí cần phải chỉ ra được những định hướng mà HS hoặc GV cần hướng tới để thực hiện mục tiêu, giúp họ tự đánh giá và cùng đánh giá.

Vừa rồi, Mobitool đã Nêu ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí. Để việc vận dụng những giải pháp đánh giá được tốt, hiệu suất cao thì việc nắm rõ những ưu nhược điểm của chiêu thức đó là rất quan trọng. Các thầy cô hoàn toàn có thể đọc thêm những thông tin hữu dụng khác trên phân mục Tài liệu của Mobitool.

Các bài viết liên quan:

 • Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương
 • Cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
 • Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về thang đánh giá

Hãy nêu ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí. Mỗi giải pháp đánh giá đều sống sót điểm mạnh và điểm yếu riêng. Phiếu đánh giá theo tiêu chí cũng không nằm ngoài quy luật này. Hãy cùng Mobitool khám phá ưu điểm, nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí nhé

1. Phiếu đánh giá theo tiêu chí là gì?

Phiếu đánh giá theo tiêu chí ( hay còn gọi là rubic ) là một bản miêu tả đơn cử những tiêu chí đánh giá và những mức độ đạt được của từng tiêu chí đó về quy trình hoạt động giải trí hoặc loại sản phẩm học tập của học viên Phiếu đánh giá theo tiêu chí gồm hai yếu tố cơ bản :

 • Các tiêu chí đánh giá
 • Mức độ đạt được của từng tiêu chí

Trong đó những mức độ thường được biểu lộ dưới dạng thang miêu tả hoặc tích hợp giữa thang số và thang miêu tả để diễn đạt một cách cụ thể những mức độ thực thi trách nhiệm của HS.

2. Ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

hay neu uu va nhuoc diem cua phieu danh gia theo tieu chi so 1

2.1 Ưu điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

 • Phiếu đánh giá theo tiêu chí dễ dàng sử dụng
 • Được xây dựng sát với mỗi học sinh (mỗi học sinh khác nhau có thể xây dựng các tiêu chí đánh giá khác nhau để đánh giá chuẩn những học sinh đó)
 • Đánh giá tỉ mỉ, toàn diện học sinh: Phiếu đánh giá gồm nhiều tiêu chí, có thể đánh giá được nhiều mặt của vấn đề
 • Có nhiều sự lựa chọn hơn cho giáo viên

2.2 Nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí

Bên cạnh những ưu điểm trên thì phiếu đánh giá theo tiêu chí có những khuyết điểm sau :

 • Mất thời gian do phải xây dựng nhiều tiêu chí
 • Phải luyện tập cho học sinh quen với cách sử dụng, xây dựng tiêu chí.

3. Cách xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí

Giáo viên hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng phiếu đánh giá theo tiêu chí dựa vào những bước sau :

Bước 1: Xác định chuẩn kiến thức kĩ năng của kiến thức ở nội dung bài học.

Bước 2: Xác định mục tiêu dạy học theo cấp độ nhận thức, nhiệm vụ công việc.

Bước 3: Xác định các tiêu chí cùng HS:

 • Liệt kê các tiêu chí và thảo luận để lựa chọn, phân loại tiêu chí, từ đó xác định các tiêu chí cần thiết.
 • Bổ sung thông tin cho từng tiêu chí.
 • Phân chia các mức độ của mỗi tiêu chí. Các mức độ phân bậc này cần mô tả chính xác mức độ chất lượng tương ứng.
 • Gắn điểm cho mỗi mức độ, điểm cao nhất ứng với mức cao nhất
 • Lập bảng Rubric

Bước 4. Áp dụng thử. HS thử nghiệm Rubric đối với các bài làm mẫu do GV cung cấp. Phần thực hành này có thể gây sự tự tin ở HS bằng cách chỉ cho HS cách GV sử dụng Rubric để đánh giá bài làm của các em thế nào. Đồng thời nó cũng thúc đẩy sự thống nhất giữa HS và GV về độ tin cậy của Rubric;

Bước 5: Điều chỉnh Rubric cho phù hợp dựa trên thông tin phản hồi từ việc áp dụng thử.

Bước 6: Sử dụng Rubric cho hoạt động dánh giá và tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng đối với HS và GV.

4. Nguyên tắc thiết kế phiếu đánh giá theo tiêu chí

Phiếu đánh giá theo tiêu chí được thiết kế xây dựng dựa vào những nguyên tắc sau :

 • Các mô tả tiêu chí cần phải được diễn đạt theo phổ đi từ mức cao nhất đến mức thấp nhất hoặc ngược lại.
 • Các mô tả tiêu chí cần phải chỉ ra được ranh giới giữa các mức độ hoàn thành đối với từng HS và giữa các HS với nhau.
 • Các mô tả tiêu chí cần phải thể hiện được hết các đặc tính khía cạnh của hoạt động hoặc kết quả sản phẩm thực hiện theo mục tiêu.
 • Các mô tả tiêu chí cần phải chỉ ra được những định hướng mà HS hoặc GV cần hướng tới để thực hiện mục tiêu, giúp họ tự đánh giá và cùng đánh giá.

Vừa rồi, Mobitool đã Nêu ưu và nhược điểm của phiếu đánh giá theo tiêu chí. Để việc vận dụng những chiêu thức đánh giá được tốt, hiệu suất cao thì việc nắm rõ những ưu nhược điểm của giải pháp đó là rất quan trọng. Các thầy cô hoàn toàn có thể đọc thêm những thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của Mobitool.

Các bài viết liên quan:

 • Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương
 • Cuộc thi Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
 • Thầy, cô hãy trình bày hiểu biết của mình về thang đánh giá

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button