Review

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Trên con đường phát triển của đất nước ta, từ ngày có Đảng càng khẳng định được tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Do đó mỗi cá nhân luôn cần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu lộ đơn cử như sau :
– Về tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thể hiện ở những vấn đề: giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sức mạnh của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân, về phát triển kinh tế, đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng.

Tư tưởng này đã soi đường cho cách mạng Nước Ta dưới sự chỉ huy của Đảng để dành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác .
Nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là tư tưởng độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội, yếu tố giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập, tự do, niềm hạnh phúc .
Đây là giá trị nền tảng để tăng trưởng bền vững và kiên cố, có năng lực xử lý được những trách nhiệm thực tiễn đặt ra của cách mạng Nước Ta .
– Về đạo đức Hồ Chí Minh
Đạo đức là một yếu tố được chăm sóc xuyên thấu trong hàng loạt sự nghiệp cách mạng của Người. Hồ Chí Minh không chỉ để lại các tác phẩm lý luận về yếu tố đạo đức mà còn luôn gương mẫu thực thi mẫu mực những hành vi đạo đức .
Đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức mới, đạo đức cách mạng với những phẩm chất tiêu biểu vượt trội là tuyệt đối trung thành với chủ và kiên trì với lý tưởng cách mạng ; hết lòng rất là ship hàng Tổ quốc, phụng sự nhân dân ; hết lòng yêu thương đồng bào, chiến sỹ ; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ; …
Đây là sự phối hợp giữa đạo đức truyền thống cuội nguồn với tinh hoa văn hóa truyền thống của trái đất được hình thành và tăng trưởng từ nhu yếu của sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa Nước Ta, quản trị Hồ Chí Minh chính là hiện thân của sự hoàn thành xong, hoàn mỹ về đạo đức .
– Về phong cách Hồ Chí Minh
Phong cách của quản trị Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được bộc lộ sinh động, tự nhiên trong hoạt động và sinh hoạt và ứng xử hằng ngày .
Phong cách của Người biểu lộ ở tư duy độc lập, tự chủ, phát minh sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn ; phong cách thao tác dân chủ, khoa học ; phong cách ứng xử văn hóa truyền thống, tinh xảo, mang tính nhân văn ; phong cách nói song song với làm ; nói và viết ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu ; phong cách sống thanh cao, giản dị và đơn giản, trong sáng ; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương, …

Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng trong đạo đức, lối sống do đó mỗi cá nhân luôn cần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Liên hệ thực tế bản thân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Trong công cuộc hiện đại hóa hiện nay nhằm góp phần vào việc xây dựng đất nước thì mỗi cá nhân cần phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần thực hiện từ những việc làm cơ bản như sau:

Về tư tưởng chính trị

– Tuyệt đối trung thành với chủ với tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ;
– Luôn kiên cường với tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ;
– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chấp hành tốt chủ trương pháp lý của Nhà nước ;
– Tích cực đấu trang với những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, bảo vệ lẽ phải ;
– Gương mẫu triển khai đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, tuyên truyền và hoạt động mái ấm gia đình triển khai .
Về phẩm chất đạo đức, lối sống
– Luôn triển khai tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương của quản trị Hồ Chí Minh ;
– Thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí ; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá thể, chống lối sông thực dụng, nói không song song với làm ;
– Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, niềm tin Giao hàng nhân dân ; tích cực đấu tranh với những biểu lộ vô cảm, hách dịch, quan liêu, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân ;
– Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức sống trung thực, thẳng thắn, đoàn kết trong tập thể, hòa nhã với mọi người xung quanh ;
– Có ý thức trong việc tự phê bình và phê bình ; tôn trọng, lắng nghe quan điểm của người khác, tích cực đấu trang với những biểu lộ chia rẽ gây mất đoàn kết ;
– Phải biết lắng nghe quan điểm góp phần để từ đó tìm ra được cái đúng, cái sai để thay thế sửa chữa và triển khai xong bản thân .

Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh còn có thể học tập qua chính những tấm gương bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hãy để cho việc học tập đi vào chính cuộc sống hằng ngày của mỗi người chứ không phải chỉ là những hoạt động có tính chất phong trào. Bởi vì học tập và làm theo tấm gương của Người là để sống tốt hơn, sống đẹp hơn.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một trách nhiệm quan trọng, liên tục qua đó để giáo dục, rèn luyện bản thân, luôn trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực. Đồng cảm và chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp người có thực trạng đặc biệt quan trọng, không tự cao tự đại, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, là tấm gương cho mọi người noi theo .

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về vấn đề nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ thực tế bản thân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

>> >> >> Bản ĐK học tập và làm theo tấm gương đạo đức năm 2021

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button