Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất cần lưu ý những gì?

Khi đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, để tránh những rủi ro đáng tiếc pháp lý, người dân cần quan tâm những yếu tố dưới đây .

Được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực 

Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản lao lý tại Điểm b Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 .

Vì vậy với hợp đồng mua bán nhà, đất, các bên có quyền lựa chọn việc công chứng hoặc chứng thực để văn bản có giá trị pháp lý.

Công chứng tại nơi có nhà, đất cần mua bán

Tại Điều 42 Luật Công chứng năm trước về khoanh vùng phạm vi công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch về bất động sản có lao lý :Công chứng viên của tổ chức triển khai hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch về bất động sản trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản phủ nhận nhận di sản là bất động sản và văn bản chuyển nhượng ủy quyền tương quan đến việc triển khai những quyền so với bất động sản .Như vậy hợp đồng mua bán nhà, đất được công chứng ở những cơ quan có thẩm quyền trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phố thường trực Trung ương của nhà, đất đó .

Thẩm quyền chứng thực hợp đồng mua bán nhà, đất

Theo Điểm d, đ của Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

Chứng thực hợp đồng, thanh toán giao dịch về nhà ở theo lao lý của Luật Nhà ở .Theo đó, Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã có thẩm quyền xác nhận so với hợp đồng mua bán nhà đất .

Giá trị pháp lý khi công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

– Đối với công chứng : Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ;

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

Hợp đồng, thanh toán giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ ; những diễn biến, sự kiện trong hợp đồng, thanh toán giao dịch được công chứng không phải chứng tỏ, trừ trường hợp bị Tòa án công bố là vô hiệu .- Đối với xác nhận : Hợp đồng, thanh toán giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ ; những diễn biến, sự kiện trong hợp đồng, thanh toán giao dịch được công chứng không phải chứng tỏ, trừ trường hợp bị Tòa án công bố là vô hiệu .Vì vậy trên trong thực tiễn những bên thường lựa chọn công chứng vì giá trị pháp lý cao hơn và tính rủi ro đáng tiếc ít hơn .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button