Review

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất theo quy định pháp luật

Hợp đồng thuê cửa hàng là loại hợp đồng rất thông dụng hiện nay, khi mà nhu cầu thuê mặt bằng của người dân không ngừng tăng lên. Và tất nhiên, việc biết và soạn thảo mẫu hợp đồng thuê cửa hàng là rất cần thiết đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Hợp đồng thuê cửa hàng kinh doanh

Qua bài viết dưới đây, Legalzone xin cung cấp đến các bạn mẫu hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất.

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất.

Thế nào là hợp đồng thuê cửa hàng?

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh hay gọi là hợp đồng thuê cửa hàng là hợp đồng song vụ được quy định tại Điều 472 Bộ Luật Dân Sự 2015 như sau:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng thuê cửa hàng mang thực chất của hợp đồng thuê gia tài, do đó những pháp luật chung của pháp lý tương quan đến yếu tố này hầu hết đều được pháp luật chung ở Bộ luật dân sự năm ngoái từ Điều 472 đến Điều 482 gồm có giá thuê, thời hạn thuê, giao gia tài, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng thuê .

Mẫu hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*  *  *  *  *  *  *

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số : … / …
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … .., tại địa chỉ … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng tôi gồm :

BÊN CHO THUÊ:

Ông / Bà :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sinh năm :. .. .. .. .. .. . …
CMND số :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . … cấp ngày :. .. .. .. .. .. .. .
Địa chỉ :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
Là chủ sở hữu căn nhà tại địa chỉ :. .. .. .. .. . … .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

(Gọi tắt là bên A)

BÊN THUÊ:

Ông / Bà :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. Sinh năm :. .. .. .. .. .. . ..
CMND số :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … cấp ngày :. .. .. .. .. .. .. .
Địa chỉ :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

(Gọi tắt là bên B)

Sau khi thoả thuận, chúng tôi đồng ý chấp thuận ký kết hợp đồng thuê mặt phẳng với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: Nội dung trong hợp đồng

1.1 – Bên A chấp thuận đồng ý cho bên B thuê mặt phẳng :. .. .. .. .. . … .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . … .. .. .. .. .. . …
Với tổng diện tích quy hoạnh là. .. .. .. .. .. ., gồm :. .. .. .. .. ( ví dụ có bao nhiêu phòng, có
toilet riêng, điện sử dụng riêng, có đồng hồ đeo tay điện, đồng hồ đeo tay nước riêng ). .. … .. .
1.2 – Mục đích thuê :. .. .. ( ví dụ như kinh doanh thương mại quần áo, hay cửa hàng ăn ). .. . .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ĐIỀU 2: Thời hạn thuê mặt bằng

2.1 – Thời gian thuê mặt phẳng là :. .. .. . … . .. tháng ,
được tính từ ngày :. .. .. .. .. . đến ngày :. .. .. .. .. ..
2.2 – Trường hợp bên B khôngđóng tiền cọc thì bên A có quyền lấy lại mặt phẳng với điều kiện kèm theo phải báo cho bên B trước 03 tháng .
2.3 – Trường hợp bên B đã đóng tiền cọc thì bên A phải theo đúng thời hạn hợp đồng mà những bên đã thỏa thuận hợp tác. Nếu bên A muốn lấy lại mặt phẳng trước thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã đặt cọc cho bên B
2.4 – Sau khi hết hạn hợp đồng, tuỳ theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên hoàn toàn có thể gia hạn hoặc chấm hết hợp đồng thuê mặt phẳng .

ĐIỀU 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1 – Giá thuê là :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. … … … ..
– Ghi bằng chữ :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … ..
– Tiền thuê sẽ được trả vào ngày : … … …. mỗi tháng

3.2 – Giá tiền điện:…………../tháng

– Giá tiền nước : … … … … …. / tháng
Bên B sử dụng bao nhiêu sẽ tính tiền bấy nhiêu tương ứng .
3.3 – Nếu bên B chậm trả tiền thuê mặt phẳng trong thời hạn 01 tháng thì bên A có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng trước thời hạn và hai bên thực thi thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao trả lại cho bên A hàng loạt mặt phẳng và những trang thiết bị của nhà theo thực trạng bắt đầu .
3.3 – Trường hợp bên A lấy lại mặt phẳng trước thời hạn mà không thoả những điều kiện kèm theo ở ĐIỀU 2 thì bên A phải bồi thường lại cho bên B hàng loạt ngân sách bên B đã góp vốn đầu tư trang thiết bị và những khoản tiền thuê mặt phẳng của thời hạn còn lại trong hợp đồng .
3.4 – Theo định kỳ 01 năm, giá thuê mặt phẳng sẽ tăng thêm … …. %

ĐIỀU 4: Trách nhiệm của các bên
4.1 – Trách nhiệm của bên A:

– Bên A cam kết bảo vệ quyền sử dụng mặt phẳng cho bên B và tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện để bên B sử dụng mặt phẳng hiệu suất cao .
– Bên A sẽ chuyển giao hàng loạt những trang thiết bị vật dụng hiện có như đã thoả thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này .

4.2 – Trách nhiệm của bên B:

– Sử dụng mặt phẳng đúng mục tiêu thuê đã thỏa thuận hợp tác, khi cần sửa chữa thay thế cải phải thông tin và nhận được sự đồng ý chấp thuận của bên A. Các ngân sách thay thế sửa chữa này trọn vẹn do bên B tự bỏ ra và bên A không có trách nhiệm hoàn trả khi kết thúc hợp đồng
– Phải giao dịch thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn .
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của mình theo đúng pháp lý hiện hành .
– Chấp hành những lao lý về giữ gìn vệ sinh thiên nhiên và môi trường và trật tự bảo mật an ninh chung trong khu vực kinh doanh thương mại .
– Được phép chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê mặt phẳng hoặc cho người khác thuê lại sau khi thoả thuận và được sự chấp thuận đồng ý của bên A .

– Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà ghi ở ĐIỀU 3) như tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh, … đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trước khi chấm hết hợp đồng thuê mặt phẳng, bên B phải giao dịch thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại thông minh, thuế kinh doanh thương mại … và giao lại mặt phẳng cho bên A .
– Khi hai bên A và B chấm hết hợp đồng thuê mặt phẳng thì bên B phải trả lại nhà đã thuê theo đúng thực trạng bắt đầu, không được đập phá hay tháo dỡ bất kể đồ vật nào mà bên A cho mượn .

ĐIỀU 5: Cam kết chung

Các bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; trường hợp xảy ra tranh chấp thì sẽ tiến hành thương lượng; nếu không thể thương lượng được thì có thể khởi kiện tại Tòa án để giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để triển khai .

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

( ký ghi rõ họ tên ) ( ký ghi rõ họ tên )

hop dong thue cua hang 1 1 1Trên đây là mẫu hợp đồng thuê cửa hàng mới nhất. Ngoài ra Legalzone còn cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, tranh chấp hợp đồng,…..Liên hệ ngay với Legalzone theo hotline 088 8889366 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button