Có thể? ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tin học 12 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Lý thuyết tổng hợp Tin học lớp 12 Bài 11 : Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt triết lý và hơn 500 bài tập ôn luyện Tin 12. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Tin học lớp 12 sẽ giúp học viên củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Tin học 12

Bài 11 : Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

A. Lý thuyết

1. Tạo lập CSDL

Tạo bảng:

• Việc tiên phong trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để triển khai điều đó, cần phải khai báo cấu trúc bảng, gồm có :
+ Đặt tên những trường ;
+ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường ;
+ Khai báo size của trường .

unnamed file 1146

• Chọn khoá chính cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động hóa chọn hoặc ta xác lập khoá thích hợp trong những khoá của bảng làm khoá chính .
• Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng .
• Tạo link giữa những bảng bằng cách xác lập những trường chung trong những bảng. Liên kết giúp hệ QTCSDL biết liên kết những bảng như thế nào để Giao hàng việc kết xuất thông tin .
• Ngoài ra, như đã được ra mắt ở chương II, những hệ QTCSDL đều được cho phép ta có thể biến hóa cấu trúc bảng, biến hóa khoá chính và xóa bảng …

2. Cập nhật dữ liệu

• Sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông thường việc nhập dữ liệu được thực thi từ bàn phím. Quá trình update bảo vệ một số ít ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo .
• Phần lớn những hệ QTCSDL được cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu ( hình 2 ) để việc nhập thuận tiện hơn, nhanh hơn và hạn chế năng lực nhầm lẫn .
• Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá :
+ Thêm bản ghi bằng cách bổ trợ một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng
+ Chỉnh sửa dữ liệu là việc đổi khác những giá trị của một vài thuộc tínhcủa một bộ .
+ Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc 1 số ít bộ của bảng .

unnamed file 1147

3. Khai thác CSDL

a ) Sắp xếp những bản ghi
• Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải thực thi là tổ chức triển khai hoặc phân phối phư ¬ ơng tiện truy vấn những bản ghi theo một trình tự nào đó .
• Ta có thể hiển thị trên màn hình hiển thị hay in ra những bản ghi theo trình tự này .
• Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường .
• Ví dụ : Có thể xếp list học viên theo bảng vần âm của trường tên ( hình 3 ), hoặc theo thứ tự giảm dần của ngày sinh :

unnamed file 1148

b ) Truy vấn CSDL
• Truy vấn là một phát biểu bộc lộ nhu yếu của người dùng .
• Truy vấn là một dạng lọc, có năng lực tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ .
• Để ship hàng được việc truy vấn CSDL, thông thư ¬ ờng những hệ QTCSDL cho phép nhập những biểu thức hay những tiêu chuẩn nhằm mục đích những mục tiêu sau :
+ Định vị những bản ghi ;
+ Thiết lập link giữa những bảng để kết xuất thông tin ;
+ Liệt kê một tập con những bản ghi hoặc tập con những trường ;
+ Thực hiện những phép toán ;
+ Thực hiện những thao tác quản lí dữ liệu khác .
• Hệ QTCSDL quan hệ tương hỗ việc khai báo truy vấn qua những hành lang cửa số với mạng lưới hệ thống bảng chọn thích hợp .
• SQL là một công cụ mạnh trong những hệ QTCSDL quan hệ thông dụng lúc bấy giờ. Nó được cho phép người dùng biểu lộ truy vấn mà không cần biết nhiều về cấu trúc CSDL .
c ) Xem dữ liệu
Thông thư ¬ ờng những hệ QTCSDL phân phối nhiều cách xem dữ liệu :
• Có thể xem hàng loạt bảng, tuy nhiên với những bảng có nhiều trường và kích cỡ trường lớn thì việc xem hàng loạt bảng khó triển khai, màn hình hiển thị chỉ có thể hiển thị một phần của bảng .
• Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con những bản ghi hoặc một số ít trường trong một bảng .

unnamed file 1149

• Dùng những biểu mẫu phức tạp có thể hiển thị những thông tin có tương quan được kết xuất từ nhiều bảng .
d ) Kết xuất báo cáo giải trình
• tin tức trong một báo cáo giải trình được tích lũy bằng cách tập hợp dữ liệu theo những tiêu chuẩn do người dùng đặt ra .
• Báo cáo thư ¬ ờng được in ra hay hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn mẫu định sẵn .
• Báo cáo có thể kiến thiết xây dựng dựa trên những truy vấn .
• Báo cáo đơn thuần là list một bản ghi, có thể phức tạp hơn .

unnamed file 6812

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo giải trình
C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
D. Tạo ra một hay nhiều bảng

Lời giải

Trả lời: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực hiện cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: đặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo kích thước của mỗi trường.

Đáp án: D

Câu 2: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm :

A. Khai báo kích cỡ của trường
B. Tạo link giữa những bảng
C. Đặt tên những trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
D. Câu A và C đúng

Lời giải

Trả lời: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

+ Đặt tên những trường
+ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
+ Khai báo kích cỡ của trường .

Đáp án: D

Câu 3: Cho các thao tác sau :

B1 : Tạo bảng
B2 : Đặt tên và lưu cấu trúc
B3 : Chọn khóa chính cho bảng
B4 : Tạo link
Khi tạo lập CSDL quan hệ ta triển khai lần lượt những bước sau :
A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B3-B2-B4
D. B1-B2-B3-B4

Lời giải

Trả lời: Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Tạo bảng
+ Chọn khóa chính cho bảng
+ Đặt tên và lưu cấu trúc
+ Tạo link

Đáp án: C

Câu 4: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu khởi đầu
B. Sửa những dữ liệu chưa tương thích
C. Thêm bản ghi
D. Sao chép CSDL thành bản sao dự trữ

Lời giải

Trả lời: thao tác cập nhật dữ liệu:

+ Nhập dữ liệu khởi đầu
+ Sửa những dữ liệu chưa tương thích
+ Thêm bản ghi
+ Xóa bản ghi

Đáp án: D

Câu 5: Chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá một số ít quan hệ
B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
C. Thay đổi những giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
D. Xoá 1 số ít thuộc tính

Lời giải

Trả lời: Chỉnh sửa dữ liệu là Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.

Đáp án: C

Câu 6: Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp những bản ghi
B. Thêm bản ghi mới
C. Kết xuất báo cáo giải trình
D. Xem dữ liệu

Lời giải

Trả lời: Khai thác CSDL quan hệ có thể là sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

Đáp án: B

Câu 7: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

A. Là một đối tượng người tiêu dùng có năng lực tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
B. Là một dạng bộ lọc
C. Là một dạng bộ lọc ; có năng lực tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
D. Là nhu yếu máy triển khai lệnh gì đó

Lời giải

Trả lời: Truy vấn cơ sở dữ liệu là truy vấn mô tả các dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ quản trị CSDL thích hợp. Nói cách khác, đó là một dạng bộ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ.

Đáp án: C

Câu 8: Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một số ít bản ghi không thoả mãn điều kiện kèm theo trong CSDL
B. Thiết lập mối quan hệ giữa những bảng để kết xuất dữ liệu .
C. Liệt kê tập con những bản ghi thoả mãn điều kiện kèm theo
D. Định vị những bản ghi thoả mãn điều kiện kèm theo

Lời giải

Trả lời: Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ thực hiện công việc:

+ Thiết lập mối quan hệ giữa những bảng để kết xuất dữ liệu .
+ Liệt kê tập con những bản ghi thoả mãn điều kiện kèm theo
+ Định vị những bản ghi thoả mãn điều kiện kèm theo
+ Thực hiện những phép toán
+ Thực hiện những thao tác quản lí dữ liệu khác

Đáp án: A

Câu 9: Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

A. Tạo báo cáo giải trình thống kê số liệu
B. Hiển thị và update dữ liệu
C. Thực hiện những thao tác trải qua những nút lệnh
D. Tạo truy vấn lọc dữ liệu

Lời giải

Trả lời: Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin. Ví dụ muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng Form

Đáp án: B

Câu 10: Câu nào sau đây sai?

A. Không thể tạo ra chính sách xem dữ liệu đơn thuần
B. Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con những bản ghi hoặc một số ít trường trong một bảng
C. Các hệ quản trị CSDL quan hệ được cho phép tạo ra những biểu mẫu để xem những bản ghi
D. Có thể xem hàng loạt dữ liệu của bảng

Lời giải

Trả lời: Các hệ quản trị CSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu:

+ Có thể xem toàn bộ dữ liệu của bảng

+ Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con những bản ghi hoặc một số ít trường trong một bảng
+ Các hệ quản trị CSDL quan hệ được cho phép tạo ra những biểu mẫu để xem những bản ghi

Đáp án: A

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button