Có thể? ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thao tác sử dụng cơ bản

Sửa đổi trên : Wed, 15 Tháng 12, 2021 at 11 : 34 SA

HR24 – Thiết lập cơ bản

1. Giới thiệu

Nội dung này hướng dẫn người dùng 1 số ít thao tác cơ bản trong việc nhập, truy xuất dữ liệu thông tin về phòng ban, vị trí việc làm và thông tin cụ thể về người lao động .

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Thao tác sử dụng

Vùng nhập liệu

unnamed file 1128

Vùng nhập liệu thường (1): là vùng nhập liệu hỗ trợ hầu hết trong toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự. Dữ liệu tại đây cơ bản thuộc về thông tin của 1 bảng tính năng nhất định, có thể tuỳ chỉnh bởi người dùng nội bộ.

Vùng nhập liệu tuỳ chọn theo danh mục (2): là vùng nhập liệu người dùng có thể tuỳ chọn thông tin tại đây từ 1 danh sách dữ liệu có sẵn trong hệ thống quản lý nhân sự.

Danh sách dữ liệu có sẵn này là bảng dữ liệu được phân phối mặc định từ mạng lưới hệ thống, hoặc đã được người dùng thiết lập trước tại bảng tính năng khác .

Khi triển khai nhập liệu có thể chọn nhanh thông tin mà không phải thao tác nhập thông tin chi tiết cụ thể. Thông tin hạng mục tuỳ chọn có thể được chỉnh sửa lại trải qua hình tượng lan rộng ra giao diện ( tuỳ trường dữ liệu có tương hỗ hoặc không ), hoặc chỉnh sửa chi tiết cụ thể tại 1 bảng tính năng đơn cử của hạng mục này .

unnamed file 1129

Vùng tính năng mở rộng:

Đa phần mỗi bảng dữ liệu đều có vùng tính năng lan rộng ra bên dưới vùng nhập liệu .

unnamed file 1130

     (1) Gửi tin: hỗ trợ biên soạn nội dung để gửi thư điện tử.

     (2) Ghi chú: hỗ trợ ghi nhận thông tin lưu ý riêng của người dùng nội bộ.

     (3) Lên công việc: hỗ trợ tạo thông tin công việc cần thực hiện của người dùng nội bộ.

     (4) Đính kèm: hỗ trợ hiển thị toàn bộ thông tin đính kèm của bảng dữ liệu này.

     (5) Theo dõi: hỗ trợ thêm tài khoản người dùng nội bộ / nhóm theo dõi bảng dữ liệu này.

2.2. Hình thức nhập liệu:

Người dùng triển khai nhập liệu trực tiếp trên giao diện sử dụng của mạng lưới hệ thống quản trị nhân sự. Ngoài ra, có thể thực thi nhập / xuất dữ liệu từ những nguồn dữ liệu khác vào mạng lưới hệ thống ( cần tương hỗ cách triển khai từ nhà sản xuất dịch vụ / quản trị viên mạng lưới hệ thống tại đơn vị chức năng ) .

Nhập dữ liệu:

Bạn có thể nhập dữ liệu về bất kể đối tượng người dùng nào bằng định dạng Excel (. xlsx ) hoặc CSV (. csv ) : danh bạ, phòng ban, vị trí việc làm …Mở dạng xem của đối tượng người dùng bạn muốn điền và nhấp vào Nhập .

unnamed file 1131

 Tuỳ bảng dữ liệu, có thể được cung cấp sẵn tập tin mẫu nhập liệu (dạng excel) mà bạn có thể dễ dàng điền vào dữ liệu của riêng mình.

unnamed file 1132

Thao tác nhập liệu tập tin mẫu:

Thêm, xóa và sắp xếp những cột để tương thích nhất với cấu trúc dữ liệu của bạn .Người dùng không nên xóa cột ID của 1 dòng thông tin dữ liệu .Thiết lập một ID duy nhất cho mọi bản ghi bằng cách kéo trình tự ID xuống dưới. Thông tin ID này được quản trị bên trong mạng lưới hệ thống ( theo phương diện kĩ thuật ), sẽ không hiển thị trên giao diện người dùng .

unnamed file 1133

Khi người dùng tạo thêm cột mới trong tập tin mẫu nhập liệu, mạng lưới hệ thống có thể không tự động hóa ánh xạ cột đó nếu tiêu đề cột thông tin không tương thích với bất kể trường nào trong mạng lưới hệ thống. Người dùng có thể tuỳ chọn ánh xạ những cột mới theo cách thủ công bằng tay trong quy trình nhập. Tìm kiếm list cho trường tương ứng .

unnamed file 1134

Để tạo lại mối quan hệ giữa những bản ghi khác nhau, người dùng nên sử dụng số nhận dạng duy nhất từ ứng dụng gốc và ánh xạ nó vào cột ID ( ID bên ngoài ) .

Khi nhập một bản ghi khác link đến bản ghi tiên phong, hãy sử dụng XXX / ID ( XXX / ID bên ngoài ) cho số nhận dạng duy nhất khởi đầu. Người dùng cũng có thể tìm thấy bản ghi này bằng cách sử dụng tên của nó nhưng sẽ gặp khó khăn vất vả nếu tối thiểu 2 bản ghi có cùng tên .

ID cũng sẽ được sử dụng để update quy trình nhập khởi đầu nếu người dùng cần nhập lại dữ liệu đã sửa đổi sau đó, do đó, nên chỉ định nó bất kể khi nào có thể .

Xuất dữ liệu:

Trong bảng dữ liệu, chuyển hiển thị về dạng list ( 1 ), ghi lại chọn dòng thông tin cần xuất dữ liệu ( 2 ), bên phải Open thanh công cụ lan rộng ra, nhấn chọn Xuất ( 3 ) .

unnamed file 1135

Một hộp thoại sẽ Open với toàn bộ những trường có sẵn trong dữ liệu. Người dùng nhấn chọn dạng dữ liệu và định dạng tập tin cần xuất, tuỳ chọn từ bảng thông tin trường khả dụng để thêm qua bảng những trường để trích xuất .

Hãy nhấp vào Lưu danh sách trường, đặt tên và lưu cho tệp dữ liệu xuất ( là tùy chọn thực thi, không mang tính bắt buộc, nhưng nên thực thi để không mất thời hạn cho những lần xuất dữ liệu về sau ) .

Nhấn chọn nút Xuất ra tập tin để xuất dữ liệu hiệu quả thành tập tin Excel / CSV, lưu về máy tính của người dùng .

unnamed file 1136

(1): Tuỳ chọn dạng dữ liệu dữ liệu xuất có (không) hỗ trợ nhập dữ liệu vào lại hệ thống.

(2): Tuỳ chọn định dạng tập tin dữ liệu xuất (Excel / CSV)

(3): Trường dữ liệu của hệ thống quản lý cho phép xuất dữ liệu.

(4): Trường dữ liệu đã lựa chọn để xuất.

(5): Bảng lưu danh sách trường dữ liệu cần xuất, hỗ trợ lưu nhiều bản khác nhau.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button