Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Phí và thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư

Trả lời:

Chi tiêu công chứng gồm : Phí công chứng và thù lao công chứng .

Thứ nhất, phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư

Mức thu và cách tính phí công chứng được áp dụng chung trên cả nước theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC sửa đổi tại Thông tư số 111/2017/TT-BTC.

Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà căn hộ cao cấp được tính theo giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch. Theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC, mức thu phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền được tính như sau :

Stt

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50.000
2 Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng 100.000
3 Từ > 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng 0,1 % giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch
4 Từ > 1 tỷ đồng – 3 tỷ đồng 1 triệu đồng + 0,06 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ > 3 tỷ đồng – 5 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
6 Từ > 5 tỷ đồng – 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng

7

Từ > 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng .
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 70 triệu đồng / trường hợp ) .

Do đó, trong trường hợp của bạn, phí công chứng là 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng (152.064.000 x 0,1% = 152.064 đồng).

Trường hợp giá trị chuyển nhượng ủy quyền do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thấp hơn mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lao lý ( địa thế căn cứ vào quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh nơi có đất ) thì giá trị tính phí công chứng như sau :
Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị gia tài tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng gia tài ghi trong hợp đồng, thanh toán giao dịch ( x ) Giá đất, giá gia tài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật .
Nếu xét thấy giá trị hợp đồng thấp hơn giá nhà, đất của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh nơi có đất lao lý thì bạn và Văn phòng công chứng so sánh xác lập giá trị quyền sử dụng đất để làm địa thế căn cứ tính phí công chứng theo bảng phí nêu trên .
Ngoài ra, theo như bạn trình diễn, còn có phí hủy hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và phí công chứng Văn bản cam kết gia tài riêng :

Stt

Loại việc

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, thanh toán giao dịch 25.000
2 Các việc làm công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch khác 40.000

Thứ hai, thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng

Thù lao công chứng là những khoản ngân sách tương quan đến việc : Soạn thảo hợp đồng, thanh toán giao dịch ; Đánh máy, sao chụp, dịch sách vở, văn bản ; Lưu trữ hồ sơ ; Công chứng ngoài trụ sở Văn phòng công chứng ; Xác minh, giám định thông tin hồ sơ …

Mức thù lao công chứng này do tổ chức hành nghề công chứng và người yêu cầu công chứng tự thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức trần thù lao công chứng do UBND cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình (xem tại Quyết định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với  việc thu thù lao công chứng do UBND cấp tỉnh nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở ban hành).

Văn phòng công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .
Như vậy, khi công chứng người nhu yếu công chứng phải nộp 2 khoản ngân sách gồm : Phí công chứng và thù lao công chứng. Các Văn phòng công chứng thu chung một lần nên dễ bị lầm tưởng là một khoản .
Trường hợp bạn bị thu phí cao hơn lao lý ở trên, bạn hoàn toàn có thể phản ánh, khiếu nại tới Sở Tư pháp nơi tổ chức triển khai công chứng có trụ sở .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button