Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

Bài giảng: Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông – Cô Triệu Thị Trang (Giáo viên VietJack)

1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông

– Sự Open của công cụ sắt kẽm kim loại, con người bước vào thời đại văn minh .
– Những vương quốc cổ đại phương Đông tiên phong hình thành ở lưu vực những dòng sông lớn vì có đất đai phì nhiêu, mưa đều đặn, dễ trồng trọt, thuận tiện cho nghề nông như :
+ Ai Cập : sông Nin
+ Lưỡng Hà : sông Ti gơ rơ và sông Ơ phơ rát
+ Ấn Độ : sông Ấn và sông Hằng
+ Trung Quốc : sông Hòang Hà và Trường Giang .
– Khoảng 3500 – 2000 năm TCN, dân cư cổ Tây Á, Ai Cập biết sử dụng đồng thau, công cụ bằng đá, tre và gỗ .
Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Làm gốm

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Dẫn nước vào ruộng

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Thương nghiệp

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Chăn nuôi

2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Sản xuất tăng trưởng dẫn đến sự phân hóa xã hội, Open kẻ giàu, người nghèo nên giai cấp và nhà nước sinh ra :
+ Thiên niên kỷ thứ IV TCN, trên lưu vực sông Nin, dân cư Ai Cập cổ đại sống tập trung chuyên sâu theo từng công xã. khoảng 3200 TCN nhà nước Ai cập thống nhất được xây dựng .
+ Các công xã kết hợp thành liên minh công xã, gọi là những “ Nôm ”, khoảng chừng 3200 TCN, một quý tộc có thế lực đã chinh phục được tổng thể những “ Nôm ” xây dựng nhà nước Ai cập thống nhất .
+ Ở lưu vực Lưỡng Hà ( thiên niên Kỷ IV TCN ), hàng chục nước nhỏ người Su me đã hình thành .
+ Trên lưu vực sông Ấn, những vương quốc cổ đại sinh ra giữa thiên niên kỷ III TCN .
+ Vương triều nhà Hạ hình thành vào thế kỷ XXI TCN mở màn cho xã hội có giai cấp và nhà nước Trung Quốc .

3. Xã hội cổ đại phương Đông

– Do nhu yếu thủy lợi, nông dân gắn bó và ràng buộc với nhau trong công xã nông thôn, thành viên trong công xã gọi là nông dân công xã .
– Nông dân công xã phần đông nhất, là lao động chính trong sản xuất .
– Đứng đầu giai cấp thống trị là vua chuyên chế, quý tộc, quan lại, chủ ruộng, tăng lữ có nhiều quyền thế, giữ chức vụ tôn giáo, quản trị cỗ máy và địa phương, rất giàu sang bằng sự bóc lột .
– Nô lệ, thấp nhất trong xã hội, thao tác nặng nhọc, hầu hạ quý tộc .
Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Bức tranh mô tả cuộc sống lao động thường ngày ở Ai cập cổ

4. Chế độ chuyên chế cổ đại

– Từ thiên niên kỷ IV đến thiên niên kỷ III TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đã được hình thành ở lưu vực sông Nin, Ti gơ rơ và Ơ phơ rát, sông Ấn, Hằng, Hoàng Hà .
– Xã hội có giai cấp hình thành từ liên minh bộ lạc, do nhu yếu thủy lợi .
– Nhà nước chuyên chế TW tập quyền, đứng đầu là vua .
– Vua dựa vào quý tộc và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng. Vua chuyên chế – người Ai Cập gọi là Pha ra ôn ( cái nhà lớn ), người Lưỡng hà gọi là En xi ( người đứng đầu ), Trung Quốc gọi làThiên Tử ( con trời ) .
– Giúp việc cho vua là một cỗ máy hành chính quan liêu gồm quý tộc, đứng đầu là Vidia ( Ai cập ), Thừa tướng ( Trung quốc ), họ thu thuế, thiết kế xây dựng những khu công trình như đền tháp, hoàng cung, đường sá, chỉ huy quân đội .

5. Văn hóa cổ đại phương Đông

a. Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học

– Lịch pháp và Thiên văn học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

– Họ biết sự hoạt động của của Mặt trời, Mặt trăng — > Thiên văn — > nông lịch .
– Một năm có 365 ngày, chia thành tháng, tuần, ngày, mỗi ngày có 24 giờ .

b. Chữ viết

– Người ta cần ghi chép và lưu giữ nên chữ viết sinh ra, đây là ý tưởng lớn của loài người .
– Ban đầu là chữ tượng hình, sau được cách điệu hóa thành nét để diễn đạt ý nghĩa của con người gọi là chữ tượng ý .
– Người Ai Cập viết trên giấy Pa pi rút .
– Người Su me ở Lưỡng Hà dùng cây sậy vót nhọn là bút viết trên những tấm đất sét còn ướt, rồi đem phơi nắng hay nung khô .
– Người Trung Quốc khắc chữ trên xương thú, mai rùa, thẻ tre, dải lụa … .
Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Chữ tượng hình Ai Cậo cổ

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Giấy papyrus

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Cây papyrus

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Chữ viết trên mai rùa.

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Chữ giáp cốt

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Thẻ tre

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Chữ viết trên đá huyền thạch

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Chữ viết trên xương thú

c. Toán học

– Ra đời sớm do nhu yếu đời sống :
– Ban đầu chữ số là những vạch đơn thuần : người Ai Cập cổ đại giỏi về hình học, biết tính số Pi = 3,16
– Tính được diện tích quy hoạnh hình tròn trụ, hình tam giác, thể tích hình cầu, người – Lưỡng Hà giỏi về số học ; chữ số thời nay ta dùng kể cả số 0 là công của người Ấn Độ .
– Đã để lại nhiều kinh nghiệm tay nghề cho đời sau .
Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

11111111111Người Ai Cập cổ đại nghĩ ra phép đếm từ 1 đến 10, Pi=3,16. và giỏi về hình học.

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Số 1 đến 9 và số 0 là công của người Ấn Độ cổ đại.

d. Kiến trúc

Phát triển đa dạng và phong phú
+ Kim tự tháp Ai Cập, đền tháp ở Ấn Độ, thành Ba bi lon ở Lưỡng hà …
+ Đây là những kỳ tích về sức lao động và kĩ năng phát minh sáng tạo của con người .
Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Cổng I-sơ-ta thành Ba-by-lon ở Lưỡng Hà

Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông | Lý thuyết Lịch Sử 10 ngắn gọn

Kim tự Tháp- Ai cập

Xem thêm Lý thuyết Lịch Sử lớp 10 ngắn gọn, cụ thể hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button