Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Bài giảng: Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 – Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 – 1933

1. Tình hình kinh tế

– Do ảnh hưởng tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế ( 1929 – 1933 ), từ năm 1930, kinh tế tài chính Nước Ta bước vào thời kì suy thoái và khủng hoảng :+ Nông nghiệp sa sút, lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ phí .+ Cppng nghiệp : sản lượng hầu hết những ngành đều suy giảm .+ Xuất nhập khẩu đình đốn, sản phẩm & hàng hóa khan hiếm, Ngân sách chi tiêu đắt đỏ .

2. Tình hình xã hội

– Đời sống những những tầng lớp nhân dân Nước Ta khổ cực, bần hàn :+ Công nhân bị sa thải, số người có việc làm thì đồng lương rất ít .+ Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa .+ Tiểu tư sản thành thị trớ trêu, đời sống khó khăn vất vả .+ Tư sản dân tộc bản địa gặp nhiều khó khăn vất vả trong kinh doanh thương mại .- Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố những người yêu nước => không khí chính trị – xã hội ở Nước Ta ngột ngạt, stress, không ổn định .- Mâu thuẫn xã hội ngày càng thâm thúy, trong đó có 2 xích míc cơ bản :+ Mâu thuẫn dân tộc bản địa giữa nhân dân Nước Ta với thực dân Pháp xâm lược .+ Mâu thuẫn giai cấp giữa nông dân với địa chủ phong kiến .⇒ Phong trào đấu tranh yêu nước của của những những tầng lớp nhân dân Nước Ta diễn ra sôi sục, kinh khủng .

II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ – TĨNH.

1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Nguyên nhân bùng nổ .- Cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933 ) đã tác động ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế tài chính – xã hội của Nước Ta : kinh tế tài chính khủng hoảng cục bộ, suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng ; đời sống những những tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn vất vả. => Mâu thuẫn giữa nhân dân Nước Ta với thực dân Pháp ngày càng thâm thúy .- Chính sách đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp khiến cho đời sống chính trị – xã hội ở Nước Ta ăng thẳng => niềm tin cách mạng của nhân dân Nước Ta ngày càng lên cao .- Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra kịp thời chỉ huy quần chúng nhân dân đấu tranh .⇒ Sự sinh ra của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên do quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định hành động đến sự bùng nổ và tăng trưởng của trào lưu cách mạng 1930 – 1931 .b. Sự tăng trưởng của trào lưu cách mạng 1930 – 1931- Tháng 2 đến tháng 4/1930, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra với tiềm năng :+ Đòi cải tổ đời sông ; công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm ; nông dân đòi giảm sưu thuế .+ “ Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ” “ Đả đảo phong kiến ”, “ thả tù chính trị ” .- Tháng 5/1930, trên cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động .- Từ tháng 6 đến tháng 8/1930, liên tục nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và những những tầng lớp nhân dân khác .- Sang tháng 9/1930, trào lưu đấu tranh dâng cao nhất ở Nghệ An và TP Hà Tĩnh, tiêu biểu vượt trội là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên ( 12/9/1930 ), … => Hệ thống chính quyền sở tại địch ở nhiều địa phương tan rã ; chính quyền sở tại “ Xô viết ” được xây dựng .

2. Xô viết Nghệ – Tĩnh.

a. Sự sinh ra của những “ Xô viết ” ở Nghệ An, TP Hà Tĩnh .- Từ tháng 9/1930, trào lưu đấu tranh dâng cao nhất ở Nghệ An và thành phố Hà Tĩnh. Trước sự tăng trưởng của trào lưu cách mạng, mạng lưới hệ thống chính quyền sở tại địch ở nhiều địa phương đã tan rã ; những cấp ủy Đảng ở nhiều xã, thôn đã lãnh đọa nhân dân đứng lên kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại .- Tại Nghệ An, Xô viết sinh ra từ tháng 9/1930, ở những xã thuộc huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi Lộc, Diễn Châu, …- Ở TP Hà Tĩnh, Xô viết hình thành cuối năm 1930 đầu năm 1931, tại những xã thuộc huyện Nghi Xuân, Hương Khê, Can Lộc .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lược đồ trào lưu Xô viết Nghệ – Tĩnhb. Các chủ trương của chính quyền sở tại Xô viết Nghệ – Tĩnh- Về chính trị : thực thi thoáng đãng những quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Quần chúng được tham gia những đoàn thể, tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ, TANDTC nhân dân được xây dựng .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Đấu tranh trong trào lưu Xô viết Nghệ – Tĩnh ( tranh sơn dầu )- Về kinh tế tài chính : chia ruộng đất công cho dân cày nghèo ; bãi bỏ những thứ thuế vô lý ; chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa cầu và cống, đường giao thông vận tải ; lập những tổ chức triển khai để nông dân trợ giúp nhau sản xuất .- Về văn hóa truyền thống – xã hội : mở những lớp dạy chữ quốc ngữ ; xóa bỏ những tệ nạn xã hội ; tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng qua hội họp, mít tinh ; tuyên truyền, phổ cập những sách báo cách mạng, …⇒ Xô Viết Nghệ – Tĩnh là mẫu hình chính quyền sở tại cách mạng tiên phong ở Nước Ta, một chính quyền sở tại nhà nước của dân, do dân, vì dân .c. Kết quả của trào lưu Xô viết Nghệ – Tĩnh- Thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khủng bố lực lượng cách mạng => nhiều cơ quan chỉ huy của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, nhiều cán bộ, đảng viên, những người yêu nước bị bắt, bị tù đày .- Đến giữa năm 1931, trào lưu cách mạng trong cả nước trong thời điểm tạm thời lắng xuống .

3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hoàn cảnh : Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng ( Trung Quốc )b. Những quyết định hành động quan trọng :

– Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

– Cử ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Tổng Bí thư Trần Phú ( 1904 – 1931 )- Thông qua Luận cương chính trị của Đảng do Trần Phú soạn thảo .* Nội dung Luận cương chính trị tháng 10/1930 .- Đường lối kế hoạch : làm cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ lỡ thời kỳ tư bản chủ nghĩa .- Nhiệm vụ kế hoạch : đánh đổ phong kiến và đánh đế quốc .- Động lực cách mạng : công nhân và nông dân .- Lãnh đạo cách mạng : giai cấp công nhân, trải qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản .- Cách mạng Đông Dườn là một bộ phận khăng khít của cách mạng quốc tế .⇒ Hạn chế của cương lĩnh :- Chưa nêu được xích míc hầu hết của xã hội Đông Dương .- Không đưa ngọn cờ dân tộc bản địa lên số 1, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất .- Đánh giá không đúng năng lực cách mạng của những tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc bản địa, năng lực lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, chống đế quôc và phong kiến .

4. Ý nghĩa lịch sử và bài hoạc kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Ý nghĩa lịch sử .- Khẳng định đường lối chỉ huy đúng đắn của Đảng, quyền chỉ huy của giai cấp công nhân so với cách mạng Đông Dương .- Khối liên minh công – nông được hình thành, công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng .- Phong trào cách mạng 1930 – 1931 được nhìn nhận cao trong trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản .- Là cuộc diễn tập tiên phong của Đảng và quần chúng sẵn sàng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám .b. Bài học kinh nghiệm tay nghềPhong trào cách mạng 1930 – 1931 đã để lại cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề về :+ Công tác tư tưởng .+ Xây dựng khối liên minh công nông, kiến thiết xây dựng mặt trận dân tộc bản địa thống nhất .+ Lãnh đạo quần chúng giành và giữ chính quyền sở tại bằng đấm đá bạo lực cách mạng .

III. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1932 – 1935

1. Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng

a. Pháp đàn áp, khủng bố lực lượng cách mạng sau trào lưu 1930 – 1931* Khủng bố, đàn áp quân sự chiến lược- Pháp tăng cường những hoạt động giải trí kìm kẹp, đàn áp lực lượng cách mạng => nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sỹ yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày .* Thủ đoạn mị dân .- Về Chính trị : tăng số đại diện thay mặt người Việt vào cơ quan lập pháp cấp Kỳ .- Về kinh tế tài chính cho người Việt tham gia đấu thầu 1 số ít khu công trình công cộng .- Về văn hóa – xã hội cho tổ chức triển khai một số ít trường Cao đẳng ; tận dụng tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bản địa .⇒ Các hoạt động giải trí đàn áp, khủng bố của Pháp khiến cho trào lưu cách mạng ở Nước Ta đứng trước muôn vàn khó khăn vất vả, thử thách .b. Hoạt động đấu tranh để Phục hồi lực lượng cách mạng- Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức triển khai vượt ngục ; đảng viên không bị bắt tìm cách kiến thiết xây dựng lại tổ chức triển khai Đảng và quần chúng .- Năm 1932, theo thông tư của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã cùng 1 số ít đảng viên cộng sản hoạt động giải trí ở trong và quốc tế tổ chức triển khai ra Ban chỉ huy Trung ương Đảng .- Tháng 6/1932, Ban chỉ huy Trung ương thảo ra chương trình hành vi của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ những thứ thuế bất công, củng cố và tăng trưởng những đòan thể cách mạng của quần chúng .- Dựa vào chương trình hành vi, trào lưu quần chúng được nhen nhóm trở lại và ngày càng tăng trưởng .- Cuối năm 1933, những tổ chức triển khai của Đảng dần được Phục hồi và củng cố .- Đầu 1935, những tổ chức triển khai Đảng và trào lưu quần chúng được hồi sinh .

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương 3/1935 tại Ma cao

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong- Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ nhất họp tại Ma Cao ( Trung Quốc ), có 13 đại biểu trong và ngoài nước .- Những quyết định hành động quan trọng của Đại hội :+ Xác định 3 trách nhiệm đa phần của Đảng : củng cố và tăng trưởng Đảng ; tranh thủ quần chúng thoáng rộng ; chống cuộc chiến tranh đế quốc .+ Thông qua Nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng, hoạt động công nhân, nông dân, binh lính, người trẻ tuổi, phụ nữ ; về công tác làm việc trong những dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ .

+ Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư.

=> Ý nghĩa : Đánh dấu mốc quan trọng Đảng đã Phục hồi được mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, những tổ chức triển khai quần chúng …
Xem thêm những bài Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử ngắn gọn, tinh lọc, chi tiết cụ thể, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phong-trao-cach-mang-1930-1935.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button