Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lịch sử lớp 4 Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 39, 40 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết bài Nhà Trần và việc đắp đê

 • Thời Trần, nghề chính của nhân dân ta là nghề trồng lúa nước.
 • Nhà Trần đặt chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
 • Đặt ra lệ mọi người phải tham gia đắp đê
 • Hằng năm, con trai từ 18 tuổi trở lên phải dành một số ngày tham gia đắp đê.
 • Có lúc, các vua Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê.
 • Nhờ đó thiên tai lũ lụt giảm nhẹ, nông nghiệp ngày càng phát triển.
 • Đời sống nhân dân ngày càng no ấm.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 40

Câu 1

Nhà Trần đã có giải pháp gì và thu được hiệu quả như thế nào trong việc đắp đê ?

Trả lời:

Nhà Trần rất chăm sóc đến việc đắp đê phòng lụt, đã lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được lệnh lan rộng ra việc đắp đê suốt từ đầu nguồn những con sông lớn cho đến cửa biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, toàn bộ mọi người không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều phải tham gia bảo vệ đê. Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. Do vậy, có cuốn sử đã ghi rằng, nhà Trần là “ triều đại đắp đê ”. Đến thời nhà Trần, mạng lưới hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và những con sông lớn khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ thống đê điều này đã góp thêm phần giúp cho nông nghiệp tăng trưởng.

Câu 2

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

Trả lời:

Ở địa phương em, nhân dân đã :

 • Củng cố, bảo vệ đê
 • Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị.
 • Trồng rừng, chống phá rừng
 • Xây dựng các trạm bơm, thoát nước

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 39, 40 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê. Nhờ đó, sẽ củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Lịch sử lớp 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây :

Lý thuyết bài Nhà Trần và việc đắp đê

 • Thời Trần, nghề chính của nhân dân ta là nghề trồng lúa nước.
 • Nhà Trần đặt chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
 • Đặt ra lệ mọi người phải tham gia đắp đê
 • Hằng năm, con trai từ 18 tuổi trở lên phải dành một số ngày tham gia đắp đê.
 • Có lúc, các vua Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê.
 • Nhờ đó thiên tai lũ lụt giảm nhẹ, nông nghiệp ngày càng phát triển.
 • Đời sống nhân dân ngày càng no ấm.

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 40

Câu 1

Nhà Trần đã có giải pháp gì và thu được tác dụng như thế nào trong việc đắp đê ?

Trả lời:

Nhà Trần rất chăm sóc đến việc đắp đê phòng lụt, đã lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được lệnh lan rộng ra việc đắp đê suốt từ đầu nguồn những con sông lớn cho đến cửa biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, toàn bộ mọi người không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều phải tham gia bảo vệ đê. Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. Do vậy, có cuốn sử đã ghi rằng, nhà Trần là “ triều đại đắp đê ”.

Đến thời nhà Trần, hệ thống đê đã hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ thống đê điều này đã góp phần giúp cho nông nghiệp phát triển.

Câu 2

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?

Trả lời:

Ở địa phương em, nhân dân đã :

 • Củng cố, bảo vệ đê
 • Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị.
 • Trồng rừng, chống phá rừng
 • Xây dựng các trạm bơm, thoát nước

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button